• بورس

  2,087,778 (2.12%)
 • انس طلا

  2,072 (0.14%)
 • مثقال طلا

  109,370,000 (1.85%)
 • طلا ۱۸

  25,241,000 (1.82%)
 • سکه

  295,070,000 (1.04%)
 • دلار

  503,310 (0.4%)
 • نفت برنت

  80 (0.59%)
 • تتر

  504,530 (0.34%)
 • بیت کوین

  38,736 (0.07%)

کل بورس 14:55

2.088 میلیون 27,432.47

کل فرابورس 14:55

25,591.63 280.69

کل هم وزن 14:55

728,718.51 8,073.76

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
88.413 میلیون
جمع بدهی
63.706 میلیون
حقوق صاحبان سهام
24.707 میلیون
درآمد TTM
39.418 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.867 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6,223
ارزش معاملات
36,633
ارزش بازار
72.538 میلیون
P/S
1.79
P/E
6.59
P/L
2.43
P/B
2.94

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
11.486 میلیون
جمع بدهی
8.623 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.863 میلیون
درآمد TTM
6.829 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.444 میلیون
حجم معاملات(م.س)
2,362
ارزش معاملات
17,967
ارزش بازار
14.39 میلیون
P/S
2.07
P/E
9.05
P/L
2.43
P/B
5.03

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
99.899 میلیون
جمع بدهی
72.329 میلیون
حقوق صاحبان سهام
27.57 میلیون
درآمد TTM
46.247 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
11.31 میلیون
حجم معاملات(م.س)
8,585
ارزش معاملات
54,600
ارزش بازار
86.928 میلیون
P/S
1.83
P/E
6.90
P/L
2.43
P/B
3.15

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : اهرم نام : اهرم آخرین : 19,890 تغییر : 550.00 تعداد معامله : 18,078
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 165,970 تغییر : 5,500 تعداد معامله : 14,887
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 147,130 تغییر : 2,060 تعداد معامله : 11,505
نماد : خاور نام : ایران خودرو دیزل آخرین : 3,878 تغییر : 253.00 تعداد معامله : 9,130
نماد : شتاب نام : شتاب آخرین : 9,650 تغییر : 180.00 تعداد معامله : 8,285
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 568,748 تغییر : 360,319 درصد تغییر : 172.87
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
نماد : تسه9904 نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 آخرین : 1.385 میلیون تغییر : 570,604 درصد تغییر : 70.06
نماد : اخزا821 نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 آخرین : 997,000 تغییر : 395,426 درصد تغییر : 65.73
نماد : اخزا906 نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 آخرین : 994,280 تغییر : 388,605 درصد تغییر : 64.16
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,219 تغییر : 19.00 تغییر مالکیت حقوقی : 75.206 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,171 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : 64.247 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 23,372 تغییر : 24.00 تغییر مالکیت حقوقی : 59.543 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 4,027 تغییر : 62.00 تغییر مالکیت حقوقی : 47.362 میلیون
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 20,755 تغییر : 28.00 تغییر مالکیت حقوقی : 32.195 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,070 تغییر : 98.00 تغییر مالکیت حقوقی : -207,902,000
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 1,808 تغییر : 86.00 تغییر مالکیت حقوقی : -49,650,000
نماد : حکشتی نام : کشتیرانی ایران آخرین : 11,570 تغییر : 550.00 تغییر مالکیت حقوقی : -30,092,000
نماد : شفارس نام : شیمیایی فارس آخرین : 1,970 تغییر : 63.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,818,000
نماد : ثاخت نام : توسعه ساختمان آخرین : 4,731 تغییر : 124.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,505,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,070 تغییر : 98.00 حجم عرضه حقوقی : 324.317 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,219 تغییر : 19.00 حجم عرضه حقوقی : 123.249 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 5,560 تغییر : 80.00 حجم عرضه حقوقی : 115.954 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,176 تغییر : 14.00 حجم عرضه حقوقی : 94.11 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,171 تغییر : 15.00 حجم عرضه حقوقی : 80.447 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,219 تغییر : 19.00 حجم تقاضا حقوقی : 198.454 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,171 تغییر : 15.00 حجم تقاضا حقوقی : 144.694 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,070 تغییر : 98.00 حجم تقاضا حقوقی : 116.415 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 23,372 تغییر : 24.00 حجم تقاضا حقوقی : 116.341 میلیون
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 20,755 تغییر : 28.00 حجم تقاضا حقوقی : 107.883 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,219 تغییر : 19.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 40,350 تغییر : 40.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 12,340 تغییر : 180.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,363 تغییر : 71.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 29,190 تغییر : 30.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 5,510 تغییر : 80.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : تاصیکوح نام : سر. صدر تامین (حق تقدم) آخرین : 6,200 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : داروح نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) آخرین : 13,100 تغییر : 600.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 23,372 تغییر : 24.00 ارزش معامله : 4.729 هزار میلیارد
نماد : اهرم نام : اهرم آخرین : 19,890 تغییر : 550.00 ارزش معامله : 3.782 هزار میلیارد
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 20,755 تغییر : 28.00 ارزش معامله : 3.357 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,070 تغییر : 98.00 حجم معامله : 530.266 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,219 تغییر : 19.00 حجم معامله : 463.543 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,691 تغییر : 39.00 حجم معامله : 335.149 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,574 تغییر : 6.00 حجم معامله : 215.932 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 23,372 تغییر : 24.00 حجم معامله : 202.321 میلیون
مشاهده بیشتر