• بورس

  1,161,985 (1.25%)
 • انس طلا

  1,764 (0.44%)
 • مثقال طلا

  44,540,000 (3.77%)
 • طلا ۱۸

  10,294,000 (3.5%)
 • سکه

  103,670,000 (3.46%)
 • دلار

  237,810 (2.72%)
 • یورو

  287,320 (0.2%)
 • نفت برنت

  73 (0.45%)
 • بیت کوین

  35,870 (1.18%)

کل بورس 12:52

1.162 میلیون 14,310.10

کل فرابورس 12:37

17,313.5 19.20

کل هم وزن 12:47

370,795 206.40

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
28.348 میلیون
جمع بدهی
16.575 میلیون
حقوق صاحبان سهام
12.134 میلیون
درآمد TTM
12.558 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.268 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,966
ارزش معاملات
27,912
ارزش بازار
46.394 میلیون
P/S
3.40
P/E
8.93
P/L
6.75
P/B
3.82

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
3.384 میلیون
جمع بدهی
1.798 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.517 میلیون
درآمد TTM
2.393 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
998,384
حجم معاملات(م.س)
841.00
ارزش معاملات
7,102
ارزش بازار
11.491 میلیون
P/S
4.76
P/E
11.38
P/L
37.14
P/B
7.58

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
31.732 میلیون
جمع بدهی
18.373 میلیون
حقوق صاحبان سهام
13.651 میلیون
درآمد TTM
14.951 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.266 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,807
ارزش معاملات
35,014
ارزش بازار
57.884 میلیون
P/S
3.62
P/E
9.36
P/L
6.89
P/B
4.24

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : ولکار نام : لیزینگ کارآفرین آخرین : 2,863 تغییر : 136.00 تعداد معامله : 2.91 میلیون
نماد : ومدیر نام : گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری آخرین : 3,139 تغییر : 149.00 تعداد معامله : 2.532 میلیون
نماد : غکورش نام : صنعت غذایی کورش آخرین : 37,020 تغییر : 890.00 تعداد معامله : 109,602
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : فتوسا نام : تولید و توسعه سرب روی ایرانیان آخرین : 14,588 تغییر : 694.00 تعداد معامله : 38,917
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : باران نام : بیمه زندگی باران آخرین : 5,130 تغییر : 4,608 درصد تغییر : 882.76
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 776,982 تغییر : 558,134 درصد تغییر : 255.03
نماد : شرنگی نام : رنگین آخرین : 239,503 تغییر : 141,207 درصد تغییر : 143.65
نماد : تملی803 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98 آخرین : 936,949 تغییر : 498,435 درصد تغییر : 113.66
نماد : سلار نام : سیمان لارستان آخرین : 57,026 تغییر : 29,775 درصد تغییر : 109.26
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وسخوز نام : سر. استان خوزستان آخرین : 621 تغییر : 32.00 تغییر مالکیت حقوقی : 66.744 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,294 تغییر : 109.00 تغییر مالکیت حقوقی : 62.792 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,210 تغییر : 290.00 تغییر مالکیت حقوقی : 55.524 میلیون
نماد : وسلرستا نام : سر. استان لرستان آخرین : 586 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : 43.193 میلیون
نماد : فاراک نام : ماشین سازی اراک آخرین : 1,990 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 24.07 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : ومدیر نام : گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری آخرین : 3,139 تغییر : 149.00 تغییر مالکیت حقوقی : -899,478,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,550 تغییر : 32.00 تغییر مالکیت حقوقی : -18,031,000
نماد : خاهن نام : آهنگری تراکتور آخرین : 10,280 تغییر : 540.00 تغییر مالکیت حقوقی : -15,610,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : ومدیر نام : گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری آخرین : 3,139 تغییر : 149.00 حجم عرضه حقوقی : 900 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,210 تغییر : 290.00 حجم عرضه حقوقی : 41.618 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,210 تغییر : 290.00 حجم تقاضا حقوقی : 97.142 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,294 تغییر : 109.00 حجم تقاضا حقوقی : 70.992 میلیون
نماد : وسخوز نام : سر. استان خوزستان آخرین : 621 تغییر : 32.00 حجم تقاضا حقوقی : 66.744 میلیون
نماد : وسلرستا نام : سر. استان لرستان آخرین : 586 تغییر : 5.00 حجم تقاضا حقوقی : 43.193 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,007 تغییر : 42.00 تاثیر : 400.23
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,550 تغییر : 32.00 تاثیر : 87.25
نماد : شغدیر نام : پتروشیمی غدیر آخرین : 61,880 تغییر : 0 تاثیر : 74.78
نماد : خاهن نام : آهنگری تراکتور آخرین : 10,280 تغییر : 540.00 تاثیر : 71.34
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,683 تغییر : 19.00 تاثیر : 68.52
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 9,700 تغییر : 280.00 تاثیر : -
نماد : شخارک نام : پتروشیمی خارک آخرین : 43,730 تغییر : 320.00 تاثیر : -
نماد : بشهاب نام : لامپ پارس شهاب آخرین : 139,550 تغییر : 7,340 تاثیر : -
نماد : بسویچ نام : پارس سوئیچ آخرین : 25,910 تغییر : 1,360 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 924,873 تغییر : 75,127 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 72,890 تغییر : 3,220 ارزش معامله : 3.21 هزار میلیارد
نماد : ومدیر نام : گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری آخرین : 3,139 تغییر : 149.00 ارزش معامله : 2.691 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : ومدیر نام : گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری آخرین : 3,139 تغییر : 149.00 حجم معامله : 899.997 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,007 تغییر : 42.00 حجم معامله : 897.47 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,550 تغییر : 32.00 حجم معامله : 707.83 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,683 تغییر : 19.00 حجم معامله : 704 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,294 تغییر : 109.00 حجم معامله : 211.23 میلیون
مشاهده بیشتر