• بورس

  2,202,657 (0%)
 • انس طلا

  1,849 (0%)
 • مثقال طلا

  98,000,000 (0.42%)
 • طلا ۱۸

  22,618,000 (0.34%)
 • سکه

  270,990,000 (0.03%)
 • دلار

  496,570 (0.12%)
 • نفت برنت

  92 (0%)
 • تتر

  502,040 (0.15%)
 • بیت کوین

  27,107 (0.19%)

کل بورس 1402/04/14

2.203 میلیون 564.50

کل فرابورس 1402/04/14

28,442 28.10

کل هم وزن 1402/04/14

776,177.3 2,879.30

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
78.018 میلیون
جمع بدهی
54.75 میلیون
حقوق صاحبان سهام
23.268 میلیون
درآمد TTM
35.08 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.33 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6,223
ارزش معاملات
36,633
ارزش بازار
80.372 میلیون
P/S
2.21
P/E
8.61
P/L
4.09
P/B
3.45

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
7.451 میلیون
جمع بدهی
4.715 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.736 میلیون
درآمد TTM
6.063 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.24 میلیون
حجم معاملات(م.س)
2,362
ارزش معاملات
17,967
ارزش بازار
15.572 میلیون
P/S
2.51
P/E
11.60
P/L
4.59
P/B
5.69

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
85.469 میلیون
جمع بدهی
59.465 میلیون
حقوق صاحبان سهام
26.004 میلیون
درآمد TTM
41.142 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.57 میلیون
حجم معاملات(م.س)
8,585
ارزش معاملات
54,600
ارزش بازار
95.944 میلیون
P/S
2.26
P/E
8.99
P/L
4.14
P/B
3.69

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : ثشاهد نام : سر. شاهد آخرین : 16,320 تغییر : 630.00 تعداد معامله : 18,432
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,404 تغییر : 1,236 تعداد معامله : 8,980
نماد : اهرم نام : اهرم آخرین : 18,490 تغییر : 4,020 تعداد معامله : 8,253
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 63,700 تغییر : 30.00 تعداد معامله : 7,814
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 154,000 تغییر : 8,130 تعداد معامله : 7,405
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 176,907 درصد تغییر : 5,719.59
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 68,427 درصد تغییر : 1,680.01
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 71,318 درصد تغییر : 1,488.27
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 568,748 تغییر : 360,319 درصد تغییر : 172.87
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,599 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : 98.366 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,157 تغییر : 44.00 تغییر مالکیت حقوقی : 60.205 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,294 تغییر : 11.00 تغییر مالکیت حقوقی : 48.957 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,136 تغییر : 56.00 تغییر مالکیت حقوقی : 47.68 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 2,724 تغییر : 4.00 تغییر مالکیت حقوقی : 35.104 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,903 تغییر : 1,092 تغییر مالکیت حقوقی : -38,266,000
نماد : حفارس نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس آخرین : 1,998 تغییر : 12,062 تغییر مالکیت حقوقی : -31,997,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 3,087 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
نماد : وبیمه نام : سر. صنعت بیمه آخرین : 1,540 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -6,914,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,050 تغییر : 41.00 حجم عرضه حقوقی : 109.901 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,404 تغییر : 1,236 حجم عرضه حقوقی : 90.108 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,599 تغییر : 20.00 حجم عرضه حقوقی : 79.051 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,157 تغییر : 44.00 حجم عرضه حقوقی : 69.785 میلیون
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 19,903 تغییر : 1,092 حجم عرضه حقوقی : 56.483 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,599 تغییر : 20.00 حجم تقاضا حقوقی : 177.417 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,157 تغییر : 44.00 حجم تقاضا حقوقی : 129.99 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,050 تغییر : 41.00 حجم تقاضا حقوقی : 107.035 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,294 تغییر : 11.00 حجم تقاضا حقوقی : 95.94 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,404 تغییر : 1,236 حجم تقاضا حقوقی : 95.672 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,294 تغییر : 11.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 44,700 تغییر : 12,490 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 12,460 تغییر : 290.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,599 تغییر : 20.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 29,990 تغییر : 270.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : بنیرو نام : نیروترانس آخرین : 4,133 تغییر : 517.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 991,000 تغییر : 41,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 22,404 تغییر : 1,236 ارزش معامله : 3.945 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,294 تغییر : 11.00 حجم معامله : 246.344 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,801 تغییر : 54.00 حجم معامله : 225.088 میلیون
نماد : حفارس نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس آخرین : 1,998 تغییر : 12,062 حجم معامله : 206.186 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,599 تغییر : 20.00 حجم معامله : 205.951 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,157 تغییر : 44.00 حجم معامله : 198.329 میلیون
مشاهده بیشتر