• بورس

  1,327,839 (0.23%)
 • انس طلا

  1,661 (0%)
 • مثقال طلا

  59,550,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  13,743,000 (0%)
 • سکه

  152,950,000 (0%)
 • دلار سنا

  288,254 (0%)
 • نفت برنت

  86 (0%)
 • تتر

  329,790 (0.48%)
 • بیت کوین

  19,340 (0.49%)

کل بورس 09:41

1.328 میلیون 3,039.90

کل فرابورس 09:41

18,128.1 32.70

کل هم وزن 09:41

384,813.9 1,323.70

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
65.062 میلیون
جمع بدهی
44.064 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.998 میلیون
درآمد TTM
28.737 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
7.928 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,447
ارزش معاملات
15,728
ارزش بازار
49.959 میلیون
P/S
1.65
P/E
5.67
P/L
5.36
P/B
2.38

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.993 میلیون
جمع بدهی
3.971 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.023 میلیون
درآمد TTM
4.424 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.038 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,244
ارزش معاملات
4,346
ارزش بازار
9.863 میلیون
P/S
2.18
P/E
8.57
P/L
2.02
P/B
4.88

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
71.055 میلیون
جمع بدهی
48.034 میلیون
حقوق صاحبان سهام
23.021 میلیون
درآمد TTM
33.161 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.966 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,691
ارزش معاملات
20,074
ارزش بازار
59.822 میلیون
P/S
1.72
P/E
6.02
P/L
4.77
P/B
2.60

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,755 تعداد معامله : 4,189
نماد : زملاردح نام : کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) آخرین : 4,900 تغییر : 40.00 تعداد معامله : 3,969
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 نام : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 123,600 تغییر : 17,967 تعداد معامله : 3,280
نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 آخرین : 390,000 تغییر : 0 تعداد معامله : 3,124
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 نام : زعفران نگین تحویل دی 00 آخرین : 190,700 تغییر : 0 تعداد معامله : 2,976
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,755 درصد تغییر : 7,917.82
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,882 درصد تغییر : 2,669.29
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,841 درصد تغییر : 2,228.23
نماد : دانا نام : بیمه دانا آخرین : 4,600 تغییر : 3,108 درصد تغییر : 208.31
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 605,499 تغییر : 386,651 درصد تغییر : 176.68
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,778 تغییر : 18.00 تغییر مالکیت حقوقی : 36.613 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 889 تغییر : 4.00 تغییر مالکیت حقوقی : 25.014 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,973 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : 24.17 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 1,609 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : 16.157 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,562 تغییر : 36.00 تغییر مالکیت حقوقی : 11.497 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 تغییر مالکیت حقوقی : -16,811,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 2,400 تغییر : 147.00 تغییر مالکیت حقوقی : -9,271,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
نماد : بفجرح نام : فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم) آخرین : 9,700 تغییر : 430.00 تغییر مالکیت حقوقی : -2,201,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 حجم عرضه حقوقی : 46.811 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 حجم عرضه حقوقی : 24.418 میلیون
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 حجم عرضه حقوقی : 14.391 میلیون
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 2,400 تغییر : 147.00 حجم عرضه حقوقی : 9.271 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,778 تغییر : 18.00 حجم تقاضا حقوقی : 38.333 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 888 تغییر : 5.00 حجم تقاضا حقوقی : 31.687 میلیون
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 حجم تقاضا حقوقی : 30 میلیون
نماد : دانا نام : بیمه دانا آخرین : 4,600 تغییر : 3,108 حجم تقاضا حقوقی : 29.898 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,970 تغییر : 16.00 حجم تقاضا حقوقی : 24.27 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 888 تغییر : 5.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 37,100 تغییر : 250.00 تاثیر : 731.1
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 15,960 تغییر : 540.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 4,220 تغییر : 150.00 تاثیر : 193.05
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,755 تاثیر : 159.11
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 6,950 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 2,459 تغییر : 11.00 تاثیر : -
نماد : دشیمیح نام : شیمی داروپخش (حق تقدم) آخرین : 21,900 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : درازکح نام : دارو رازک (حق تقدم) آخرین : 10,000 تغییر : 640.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
نماد : صبهمن052 نام : صکوک مرابحه بهمن 052-3ماهه18 آخرین : 1.07 میلیون تغییر : 20,000 ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : فلوله نام : لوله و ماشین سازی آخرین : 1,468 تغییر : 77.00 حجم معامله : 102.38 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,775 تغییر : 21.00 حجم معامله : 84.284 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,970 تغییر : 16.00 حجم معامله : 61.978 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 888 تغییر : 5.00 حجم معامله : 61.711 میلیون
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 حجم معامله : 46.811 میلیون
مشاهده بیشتر