• بورس

  1,417,372 (0%)
 • انس طلا

  1,771 (0.14%)
 • مثقال طلا

  67,320,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  15,544,000 (0%)
 • سکه

  170,210,000 (0%)
 • دلار سنا

  328,133 (0%)
 • نفت برنت

  87 (0.37%)
 • تتر

  362,720 (0.56%)
 • بیت کوین

  17,153 (0.47%)

کل بورس 1401/09/09

1.417 میلیون 3,167.20

کل فرابورس 1401/09/09

18,691 7.60

کل هم وزن 1401/09/09

413,115.9 462.90

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
68.48 میلیون
جمع بدهی
48.273 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.207 میلیون
درآمد TTM
31.438 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.007 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,896
ارزش معاملات
18,371
ارزش بازار
52.45 میلیون
P/S
1.58
P/E
5.92
P/L
8.20
P/B
2.60

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
6.37 میلیون
جمع بدهی
4.238 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.133 میلیون
درآمد TTM
4.863 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.031 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,465
ارزش معاملات
5,974
ارزش بازار
10.167 میلیون
P/S
2.05
P/E
9.01
P/L
2.41
P/B
4.77

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
74.851 میلیون
جمع بدهی
52.511 میلیون
حقوق صاحبان سهام
22.34 میلیون
درآمد TTM
36.301 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.039 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,361
ارزش معاملات
24,345
ارزش بازار
62.616 میلیون
P/S
1.64
P/E
6.28
P/L
7.18
P/B
2.80

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 95,000 تغییر : 80.00 تعداد معامله : 9,999
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,388 تغییر : 76.00 تعداد معامله : 9,376
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,840 تغییر : 78.00 تعداد معامله : 8,172
نماد : گدنا نام : دنا آفرین فدک آخرین : 10,940 تغییر : 710.00 تعداد معامله : 7,002
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,032 تغییر : 45.00 تعداد معامله : 6,173
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,768 درصد تغییر : 7,964.52
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,855 درصد تغییر : 2,641.02
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 73,095 درصد تغییر : 2,424.38
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 638,125 تغییر : 429,696 درصد تغییر : 206.16
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 610,000 تغییر : 391,152 درصد تغییر : 178.73
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 853 تغییر : 4.00 تغییر مالکیت حقوقی : 164.739 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,388 تغییر : 76.00 تغییر مالکیت حقوقی : 54.666 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,032 تغییر : 45.00 تغییر مالکیت حقوقی : 38.348 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,018 تغییر : 17.00 تغییر مالکیت حقوقی : 22.894 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 7,120 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : 20.874 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 18,324 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : -55,587,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,146 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : -36,793,000
نماد : وبانک نام : سر. گروه توسعه ملی آخرین : 11,050 تغییر : 660.00 تغییر مالکیت حقوقی : -32,023,000
نماد : کگل نام : گل گهر آخرین : 7,500 تغییر : 150.00 تغییر مالکیت حقوقی : -31,947,000
نماد : فخوز نام : فولاد خوزستان آخرین : 2,230 تغییر : 9.00 تغییر مالکیت حقوقی : -29,677,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 18,324 تغییر : 15.00 حجم عرضه حقوقی : 210.408 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,146 تغییر : 8.00 حجم عرضه حقوقی : 80.028 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 853 تغییر : 4.00 حجم عرضه حقوقی : 79.108 میلیون
نماد : فخوز نام : فولاد خوزستان آخرین : 2,230 تغییر : 9.00 حجم عرضه حقوقی : 65.264 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,053 تغییر : 6.00 حجم عرضه حقوقی : 58.755 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 853 تغییر : 4.00 حجم تقاضا حقوقی : 243.847 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 18,324 تغییر : 15.00 حجم تقاضا حقوقی : 154.821 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,388 تغییر : 76.00 حجم تقاضا حقوقی : 65.16 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,146 تغییر : 8.00 حجم تقاضا حقوقی : 43.234 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,018 تغییر : 17.00 حجم تقاضا حقوقی : 41.478 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 853 تغییر : 4.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 32,010 تغییر : 330.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 14,370 تغییر : 90.00 تاثیر : 642.43
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 19,580 تغییر : 200.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 4,675 تغییر : 62.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : بنیرو نام : نیروترانس آخرین : 2,695 تغییر : 32.00 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
نماد : دعبیدح نام : دارو عبیدی (حق تقدم) آخرین : 31,700 تغییر : 1,400 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 970,000 تغییر : 20,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 18,324 تغییر : 15.00 ارزش معامله : 4.621 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 853 تغییر : 4.00 حجم معامله : 383.056 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,388 تغییر : 76.00 حجم معامله : 330.743 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,032 تغییر : 45.00 حجم معامله : 258.05 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 18,324 تغییر : 15.00 حجم معامله : 252.148 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,840 تغییر : 78.00 حجم معامله : 165.897 میلیون
مشاهده بیشتر