• بورس

  1,451,404 (0%)
 • انس طلا

  1,762 (0.2%)
 • مثقال طلا

  55,150,000 (0.8%)
 • طلا ۱۸

  12,730,000 (0.9%)
 • سکه

  137,160,000 (0.5%)
 • دلار سنا

  280,546 (0.03%)
 • نفت برنت

  93 (0%)
 • تتر

  302,180 (0.13%)
 • بیت کوین

  23,392 (0.39%)

کل بورس 1401/05/26

1.451 میلیون 8,096.40

کل فرابورس 1401/05/26

19,045 57.50

کل هم وزن 1401/05/26

399,078.6 455.00

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
64.64 میلیون
جمع بدهی
44.102 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.538 میلیون
درآمد TTM
19.783 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.328 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,302
ارزش معاملات
27,236
ارزش بازار
54.804 میلیون
P/S
2.58
P/E
8.04
P/L
3.63
P/B
2.67

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.902 میلیون
جمع بدهی
3.969 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.933 میلیون
درآمد TTM
3.272 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.029 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,016
ارزش معاملات
4,397
ارزش بازار
10.353 میلیون
P/S
2.95
P/E
9.29
P/L
23.64
P/B
5.36

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
70.543 میلیون
جمع بدهی
48.071 میلیون
حقوق صاحبان سهام
22.471 میلیون
درآمد TTM
23.056 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
6.357 میلیون
حجم معاملات(م.س)
8,318
ارزش معاملات
31,633
ارزش بازار
65.157 میلیون
P/S
2.63
P/E
8.22
P/L
3.80
P/B
2.90

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 965 تغییر : 2.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,240 تغییر : 20.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,533 تغییر : 6.00 تعداد معامله : 26,015
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,179 تغییر : 9.00 تعداد معامله : 25,631
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,663 درصد تغییر : 7,602.18
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 262,950 تغییر : 259,460 درصد تغییر : 7,434.38
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,462 درصد تغییر : 2,286.44
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,855 درصد تغییر : 2,238.25
نماد : فبستم نام : بسته بندی مشهد آخرین : 15,470 تغییر : 14,677 درصد تغییر : 1,850.82
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 965 تغییر : 2.00 تغییر مالکیت حقوقی : 91.089 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,910 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 60.326 میلیون
نماد : فجام نام : جام دارو آخرین : 4,596 تغییر : 40.00 تغییر مالکیت حقوقی : 20.026 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 4,880 تغییر : 37.00 تغییر مالکیت حقوقی : 15.349 میلیون
نماد : آسیا نام : بیمه آسیا آخرین : 1,656 تغییر : 14.00 تغییر مالکیت حقوقی : 11.482 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,230 تغییر : 47.00 تغییر مالکیت حقوقی : -88,487,000
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,179 تغییر : 9.00 تغییر مالکیت حقوقی : -60,699,000
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 2,833 تغییر : 38.00 تغییر مالکیت حقوقی : -51,701,000
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,820 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : -42,200,000
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,787 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 119.501 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,179 تغییر : 9.00 حجم عرضه حقوقی : 114.452 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,230 تغییر : 47.00 حجم عرضه حقوقی : 113.787 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,820 تغییر : 21.00 حجم عرضه حقوقی : 108.28 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 965 تغییر : 2.00 حجم تقاضا حقوقی : 151.699 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,787 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.201 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,910 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 74.905 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,820 تغییر : 21.00 حجم تقاضا حقوقی : 66.08 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 965 تغییر : 2.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 39,390 تغییر : 590.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 15,610 تغییر : 250.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,820 تغییر : 21.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 21,600 تغییر : 470.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : شاراک نام : پتروشیمی شازند آخرین : 33,660 تغییر : 560.00 تاثیر : -
نماد : تکالا نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران آخرین : 19,570 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دسبحاح نام : دارو سبحان (حق تقدم) آخرین : 16,500 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,533 تغییر : 6.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 965 تغییر : 2.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,533 تغییر : 6.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,179 تغییر : 9.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,240 تغییر : 20.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,820 تغییر : 21.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر