• بورس

  2,279,682 (0%)
 • انس طلا

  1,948 (0%)
 • مثقال طلا

  106,710,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  24,647,000 (0%)
 • سکه

  303,010,000 (0%)
 • دلار

  506,490 (0%)
 • نفت برنت

  76 (0%)
 • تتر

  515,890 (0.33%)
 • بیت کوین

  27,222 (0.41%)

کل بورس 1402/03/13

2.28 میلیون 8,639.40

کل فرابورس 1402/03/13

28,813.3 188.90

کل هم وزن 1402/03/13

771,303.8 5,795.00

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
74.953 میلیون
جمع بدهی
52.444 میلیون
حقوق صاحبان سهام
22.507 میلیون
درآمد TTM
34.304 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.443 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,923
ارزش معاملات
52,485
ارزش بازار
83.516 میلیون
P/S
2.33
P/E
9.16
P/L
12.52
P/B
3.71

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
7.401 میلیون
جمع بدهی
4.755 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.646 میلیون
درآمد TTM
5.922 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.186 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,158
ارزش معاملات
22,722
ارزش بازار
15.897 میلیون
P/S
2.63
P/E
12.23
P/L
3.59
P/B
6.01

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
82.354 میلیون
جمع بدهی
57.199 میلیون
حقوق صاحبان سهام
25.153 میلیون
درآمد TTM
40.226 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.629 میلیون
حجم معاملات(م.س)
12,081
ارزش معاملات
75,207
ارزش بازار
99.414 میلیون
P/S
2.38
P/E
9.55
P/L
10.40
P/B
3.95

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 225,770 تغییر : 3,010 تعداد معامله : 11,896
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 51.00 تعداد معامله : 8,961
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 20.00 تعداد معامله : 8,543
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 5,820 تغییر : 60.00 تعداد معامله : 8,337
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 10.00 تعداد معامله : 8,297
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 176,726 درصد تغییر : 5,397.86
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 68,564 درصد تغییر : 1,741.97
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 70,930 درصد تغییر : 1,369.31
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 630,191 تغییر : 421,762 درصد تغییر : 202.35
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : 120.445 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,730 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 47.686 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 51.00 تغییر مالکیت حقوقی : 43.553 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 9,430 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 27.563 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 6,100 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : 22.699 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : غگل نام : گلوکوزان آخرین : 4,523 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : -172,497,000
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 تغییر مالکیت حقوقی : -52,707,000
نماد : وساپا نام : سر. سایپا آخرین : 6,580 تغییر : 60.00 تغییر مالکیت حقوقی : -38,809,000
نماد : ونوین نام : بانک اقتصاد نوین آخرین : 5,110 تغییر : 35.00 تغییر مالکیت حقوقی : -29,052,000
نماد : فسرب نام : ملی سرب و روی آخرین : 2,959 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : -15,808,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : غگل نام : گلوکوزان آخرین : 4,523 تغییر : 21.00 حجم عرضه حقوقی : 187.567 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 حجم عرضه حقوقی : 127.964 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,195 تغییر : 24.00 حجم عرضه حقوقی : 55.425 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 10.00 حجم عرضه حقوقی : 43.382 میلیون
نماد : وساپا نام : سر. سایپا آخرین : 6,580 تغییر : 60.00 حجم عرضه حقوقی : 40.024 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 1.00 حجم تقاضا حقوقی : 141.596 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 51.00 حجم تقاضا حقوقی : 77.031 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 حجم تقاضا حقوقی : 75.257 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,730 تغییر : 10.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.462 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,195 تغییر : 24.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.177 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 1.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 60,580 تغییر : 40.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 14,660 تغییر : 80.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 20.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 34,300 تغییر : 480.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : غپینو نام : پارس مینو آخرین : 4,549 تغییر : 22.00 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 14,060 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : کگلح نام : گل گهر (حق تقدم) آخرین : 5,080 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : فپنتا نام : سپنتا آخرین : 48,600 تغییر : 560.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 998,000 تغییر : 48,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 ارزش معامله : 3.756 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 1.00 حجم معامله : 342.448 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 20.00 حجم معامله : 302.194 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 51.00 حجم معامله : 282.559 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 10.00 حجم معامله : 231.979 میلیون
نماد : غگل نام : گلوکوزان آخرین : 4,523 تغییر : 21.00 حجم معامله : 219.162 میلیون
مشاهده بیشتر