• بورس

  1,594,978 (0%)
 • انس طلا

  1,847 (0.37%)
 • مثقال طلا

  58,740,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  13,561,000 (0%)
 • سکه

  140,350,000 (0%)
 • دلار

  255,900 (0%)
 • یورو

  321,760 (0%)
 • نفت برنت

  112 (0.65%)
 • بیت کوین

  30,304 (0.8%)

کل بورس 1401/02/28

1.595 میلیون 11,046.60

کل فرابورس 1401/02/28

21,643.9 45.90

کل هم وزن 1401/02/28

442,623.9 5,185.90

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
55.276 میلیون
جمع بدهی
38.268 میلیون
حقوق صاحبان سهام
17.008 میلیون
درآمد TTM
19.784 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.327 میلیون
حجم معاملات(م.س)
8,660
ارزش معاملات
45,553
ارزش بازار
63.277 میلیون
P/S
3.00
P/E
9.36
P/L
3.73
P/B
3.72

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.272 میلیون
جمع بدهی
3.144 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.128 میلیون
درآمد TTM
3.254 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.024 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,907
ارزش معاملات
11,528
ارزش بازار
11.95 میلیون
P/S
3.49
P/E
10.98
P/L
29.67
P/B
5.62

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
60.548 میلیون
جمع بدهی
41.412 میلیون
حقوق صاحبان سهام
19.136 میلیون
درآمد TTM
23.038 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
6.351 میلیون
حجم معاملات(م.س)
10,567
ارزش معاملات
57,081
ارزش بازار
75.228 میلیون
P/S
3.07
P/E
9.59
P/L
3.96
P/B
3.93

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,805 تغییر : 1,805 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,195 درصد تغییر : 6,317.11
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 192,650 تغییر : 189,160 درصد تغییر : 5,420.06
نماد : فبستم نام : بسته بندی مشهد آخرین : 18,900 تغییر : 18,107 درصد تغییر : 2,283.35
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 71,885 درصد تغییر : 1,701.42
نماد : پشاهن نام : پلاستیک شاهین آخرین : 50,600 تغییر : 43,231 درصد تغییر : 586.66
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 175.51 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,620 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 67.332 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : 35.679 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 26.493 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,820 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : 24.68 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شپاکسا نام : پاکسان آخرین : 2,701 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,000,000
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,683,000
نماد : فسرب نام : ملی سرب و روی آخرین : 1,917 تغییر : 22.00 تغییر مالکیت حقوقی : -19,432,000
نماد : ورنا نام : سر. رنا آخرین : 6,100 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -18,190,000
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,169 تغییر : 23.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,352,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم عرضه حقوقی : 176.427 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,650 تغییر : 80.00 حجم عرضه حقوقی : 90.93 میلیون
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 9,150 تغییر : 30.00 حجم عرضه حقوقی : 46.565 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 حجم عرضه حقوقی : 45.279 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 351.937 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,620 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 106.774 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,650 تغییر : 80.00 حجم تقاضا حقوقی : 84.219 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,820 تغییر : 13.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.801 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 48,700 تغییر : 270.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 17,350 تغییر : 200.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 تاثیر : 443.53
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 10,240 تغییر : 30.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 3,228 تغییر : 28.00 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
نماد : کفپارس نام : فرآورده نسوز پارس آخرین : 4,330 تغییر : 22.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,169 تغییر : 23.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر