• بورس

  1,243,359 (0%)
 • انس طلا

  1,740 (0.14%)
 • مثقال طلا

  44,990,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  10,375,000 (0%)
 • سکه

  105,780,000 (0%)
 • دلار

  242,350 (0%)
 • یورو

  283,820 (0%)
 • نفت برنت

  67 (0.24%)
 • بیت کوین

  63,217 (2.22%)

کل بورس 1400/01/25

1.243 میلیون 1,198.00

کل فرابورس 1400/01/25

17,951.3 10.70

کل هم وزن 1400/01/25

434,458 786.90

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
37.441 میلیون
جمع بدهی
26.223 میلیون
حقوق صاحبان سهام
11.218 میلیون
درآمد TTM
12.717 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.157 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,013
ارزش معاملات
22,542
ارزش بازار
49.644 میلیون
P/S
3.76
P/E
11.14
P/L
11.26
P/B
4.43

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
3.739 میلیون
جمع بدهی
2.516 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.223 میلیون
درآمد TTM
2.227 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
789,792
حجم معاملات(م.س)
275.00
ارزش معاملات
2,989
ارزش بازار
12.291 میلیون
P/S
5.48
P/E
15.37
P/L
14.60
P/B
10.05

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
41.179 میلیون
جمع بدهی
28.739 میلیون
حقوق صاحبان سهام
12.44 میلیون
درآمد TTM
14.945 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.947 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,288
ارزش معاملات
25,531
ارزش بازار
61.935 میلیون
P/S
4.02
P/E
11.80
P/L
11.37
P/B
4.98

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 11,700 تغییر : 160.00 تعداد معامله : 36,379
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 73,100 تغییر : 3,010 تعداد معامله : 35,647
نماد : برکت نام : دارویی برکت آخرین : 32,850 تغییر : 220.00 تعداد معامله : 33,220
نماد : وآیند نام : بانک آینده آخرین : 16,187 تغییر : 8,418 تعداد معامله : 21,460
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : واحصا نام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 71,331 تغییر : 48,492 درصد تغییر : 212.32
نماد : شرنگی نام : رنگین آخرین : 242,687 تغییر : 144,391 درصد تغییر : 146.89
نماد : فنفت نام : صنایع تجهیزات نفت آخرین : 32,135 تغییر : 18,559 درصد تغییر : 136.7
نماد : سلار نام : سیمان لارستان آخرین : 58,834 تغییر : 31,583 درصد تغییر : 115.9
نماد : وثخوز نام : سر. توسعه خوزستان آخرین : 67,146 تغییر : 34,811 درصد تغییر : 107.66
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,620 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 206.374 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,200 تغییر : 40.00 تغییر مالکیت حقوقی : 79.567 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,350 تغییر : 40.00 تغییر مالکیت حقوقی : 43.683 میلیون
نماد : غگل نام : گلوکوزان آخرین : 3,340 تغییر : 60.00 تغییر مالکیت حقوقی : 24.882 میلیون
نماد : غپینو نام : پارس مینو آخرین : 6,280 تغییر : 120.00 تغییر مالکیت حقوقی : 9.602 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 12,770 تغییر : 210.00 تغییر مالکیت حقوقی : -72,965,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,056 تغییر : 100.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : تاپیکو نام : سر. نفت و گاز تامین آخرین : 11,420 تغییر : 210.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,691,000
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,320 تغییر : 40.00 تغییر مالکیت حقوقی : -19,540,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,056 تغییر : 100.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 12,770 تغییر : 210.00 حجم عرضه حقوقی : 87.503 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,200 تغییر : 40.00 حجم عرضه حقوقی : 58.862 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,620 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 58.634 میلیون
نماد : ونوین نام : بانک اقتصاد نوین آخرین : 4,480 تغییر : 70.00 حجم عرضه حقوقی : 37.308 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,620 تغییر : 50.00 حجم تقاضا حقوقی : 265.007 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,200 تغییر : 40.00 حجم تقاضا حقوقی : 138.429 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,056 تغییر : 100.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,350 تغییر : 40.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.664 میلیون
نماد : ونوین نام : بانک اقتصاد نوین آخرین : 4,480 تغییر : 70.00 حجم تقاضا حقوقی : 45.707 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 11,700 تغییر : 160.00 تاثیر : 1,173.3
نماد : کچاد نام : چادرملو آخرین : 23,830 تغییر : 130.00 تاثیر : 541.96
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 36,650 تغییر : 690.00 تاثیر : 256.89
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 9,300 تغییر : 180.00 تاثیر : 215.58
نماد : پارسان نام : گسترش نفت و گاز پارسیان آخرین : 19,720 تغییر : 240.00 تاثیر : 212.95
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : خموتور نام : موتورسازان تراکتور آخرین : 14,690 تغییر : 290.00 تاثیر : -
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دشیمی نام : شیمی داروپخش آخرین : 30,220 تغییر : 610.00 تاثیر : -
نماد : دزهراوی نام : دارو زهراوی آخرین : 8,560 تغییر : 170.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 983,384 تغییر : 16,616 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 73,100 تغییر : 3,010 ارزش معامله : 3.004 هزار میلیارد
نماد : برکت نام : دارویی برکت آخرین : 32,850 تغییر : 220.00 ارزش معامله : 2.588 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,200 تغییر : 40.00 حجم معامله : 443.75 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,320 تغییر : 40.00 حجم معامله : 350.95 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,620 تغییر : 50.00 حجم معامله : 330.41 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,350 تغییر : 40.00 حجم معامله : 209.8 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 11,700 تغییر : 160.00 حجم معامله : 191.38 میلیون
مشاهده بیشتر