• بورس

  1,556,552 (1.1%)
 • انس طلا

  1,928 (0.33%)
 • مثقال طلا

  89,710,000 (1.97%)
 • طلا ۱۸

  20,711,000 (2.01%)
 • سکه

  242,480,000 (0.64%)
 • دلار

  437,190 (0.14%)
 • نفت برنت

  85 (0.97%)
 • تتر

  450,400 (0.23%)
 • بیت کوین

  23,134 (1.89%)

کل بورس 15:40

1.557 میلیون 16,872.30

کل فرابورس 12:32

20,235.7 173.30

کل هم وزن 15:40

486,040.6 6,402.40

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
71.079 میلیون
جمع بدهی
50.524 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.555 میلیون
درآمد TTM
33.088 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.046 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,942
ارزش معاملات
32,327
ارزش بازار
57.282 میلیون
P/S
1.64
P/E
6.50
P/L
10.04
P/B
2.79

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
6.57 میلیون
جمع بدهی
4.453 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.117 میلیون
درآمد TTM
5.183 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
984,540
حجم معاملات(م.س)
3,125
ارزش معاملات
14,550
ارزش بازار
11.056 میلیون
P/S
2.10
P/E
10.07
P/L
2.33
P/B
5.22

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
77.649 میلیون
جمع بدهی
54.977 میلیون
حقوق صاحبان سهام
22.672 میلیون
درآمد TTM
38.271 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.031 میلیون
حجم معاملات(م.س)
11,067
ارزش معاملات
46,877
ارزش بازار
68.337 میلیون
P/S
1.70
P/E
6.91
P/L
8.20
P/B
3.01

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 108,640 تغییر : 4,630 تعداد معامله : 17,337
نماد : گدنا نام : دنا آفرین فدک آخرین : 9,380 تغییر : 30.00 تعداد معامله : 14,372
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 76.00 تعداد معامله : 14,282
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 107,510 تغییر : 830.00 تعداد معامله : 13,255
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,959 تغییر : 210.00 تعداد معامله : 12,741
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,662 درصد تغییر : 7,598.89
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,873 درصد تغییر : 2,659.8
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,965 درصد تغییر : 2,320.03
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 634,939 تغییر : 426,510 درصد تغییر : 204.63
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 576,607 تغییر : 357,759 درصد تغییر : 163.47
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,270 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : 53.879 میلیون
نماد : فاذر نام : آذراب آخرین : 1,622 تغییر : 80.00 تغییر مالکیت حقوقی : 30.483 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 7,080 تغییر : 80.00 تغییر مالکیت حقوقی : 26.707 میلیون
نماد : وساخت نام : سر. ساختمان ایران آخرین : 1,885 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : 23.351 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,004 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 15.55 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 22.00 تغییر مالکیت حقوقی : -68,334,000
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,056 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : -48,811,000
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 1,733 تغییر : 81.00 تغییر مالکیت حقوقی : -33,625,000
نماد : وبیمه نام : سر. صنعت بیمه آخرین : 1,699 تغییر : 63.00 تغییر مالکیت حقوقی : -29,673,000
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,068 تغییر : 7.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,764,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,156 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 206.5 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 22.00 حجم عرضه حقوقی : 157.93 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,246 تغییر : 191.00 حجم عرضه حقوقی : 133.034 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,056 تغییر : 13.00 حجم عرضه حقوقی : 125.151 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 76.00 حجم عرضه حقوقی : 109.213 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,156 تغییر : 1.00 حجم تقاضا حقوقی : 192.156 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,246 تغییر : 191.00 حجم تقاضا حقوقی : 117.991 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,270 تغییر : 61.00 حجم تقاضا حقوقی : 94.55 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 76.00 حجم تقاضا حقوقی : 89.89 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 22.00 حجم تقاضا حقوقی : 89.596 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 22.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 38,100 تغییر : 1,260 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 10,350 تغییر : 40.00 تاثیر : 642.43
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 25,930 تغییر : 980.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 6,370 تغییر : 10.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : حکشتیح نام : کشتیرانی ایران (حق تقدم) آخرین : 15,250 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : داروح نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) آخرین : 13,100 تغییر : 600.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : سکرما نام : سیمان کرمان آخرین : 17,440 تغییر : 190.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1.015 میلیون تغییر : 65,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,056 تغییر : 13.00 ارزش معامله : 3.656 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,156 تغییر : 1.00 ارزش معامله : 3.321 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 76.00 حجم معامله : 592.016 میلیون
نماد : فاذر نام : آذراب آخرین : 1,622 تغییر : 80.00 حجم معامله : 576.386 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 22.00 حجم معامله : 560.573 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,270 تغییر : 61.00 حجم معامله : 479.363 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,246 تغییر : 191.00 حجم معامله : 462.344 میلیون
مشاهده بیشتر