• بورس

  1,436,357 (0%)
 • انس طلا

  1,785 (0.15%)
 • مثقال طلا

  49,490,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  11,426,000 (0%)
 • سکه

  117,520,000 (0%)
 • دلار

  273,080 (0%)
 • یورو

  318,220 (0%)
 • نفت برنت

  86 (0.33%)
 • بیت کوین

  65,409 (0.53%)

کل بورس 1400/07/28

1.436 میلیون 13,139.80

کل فرابورس 1400/07/28

20,247.4 131.50

کل هم وزن 1400/07/28

397,262.5 1,084.30

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
47.458 میلیون
جمع بدهی
33.542 میلیون
حقوق صاحبان سهام
13.921 میلیون
درآمد TTM
17.922 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.048 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,729
ارزش معاملات
26,538
ارزش بازار
57.354 میلیون
P/S
2.99
P/E
8.43
P/L
2.83
P/B
4.12

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
4.771 میلیون
جمع بدهی
3.082 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.689 میلیون
درآمد TTM
3.359 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.054 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,364
ارزش معاملات
8,801
ارزش بازار
11.305 میلیون
P/S
3.34
P/E
10.35
P/L
2.44
P/B
6.69

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
52.229 میلیون
جمع بدهی
36.624 میلیون
حقوق صاحبان سهام
15.611 میلیون
درآمد TTM
21.28 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
6.101 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,093
ارزش معاملات
35,339
ارزش بازار
68.66 میلیون
P/S
3.05
P/E
8.71
P/L
2.83
P/B
4.40

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,090 تغییر : 2,090 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : توسن نام : نرم افزاری نگین آخرین : 15,060 تغییر : 224.00 تعداد معامله : 22,966
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 71,250 تغییر : 4,860 تعداد معامله : 19,420
نماد : فجهان نام : جهان فولاد سیرجان آخرین : 6,150 تغییر : 155.00 تعداد معامله : 16,012
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,090 تغییر : 2,090 درصد تغییر : 209
نماد : فکمند نام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 34,398 تغییر : 22,063 درصد تغییر : 178.87
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 592,894 تغییر : 374,046 درصد تغییر : 170.92
نماد : واحصا نام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 53,562 تغییر : 30,723 درصد تغییر : 134.52
نماد : قیستو نام : قند بیستون آخرین : 23,433 تغییر : 12,563 درصد تغییر : 115.57
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,220 تغییر : 27.00 تغییر مالکیت حقوقی : 39.398 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 تغییر مالکیت حقوقی : 34.732 میلیون
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,580 تغییر : 160.00 تغییر مالکیت حقوقی : 30.118 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 13,470 تغییر : 350.00 تغییر مالکیت حقوقی : 17.316 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,470 تغییر : 300.00 تغییر مالکیت حقوقی : 10.61 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : -57,770,000
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : -51,337,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : های وب نام : داده گستر عصر نوین - های وب آخرین : 8,170 تغییر : 380.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,557,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 حجم عرضه حقوقی : 62.387 میلیون
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 59.6 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.22 میلیون
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,580 تغییر : 160.00 حجم تقاضا حقوقی : 47.964 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,220 تغییر : 27.00 حجم تقاضا حقوقی : 40.801 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 13,470 تغییر : 350.00 حجم تقاضا حقوقی : 33.095 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 22,600 تغییر : 990.00 تاثیر : 283.74
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 تاثیر : 150.26
نماد : شخارک نام : پتروشیمی خارک آخرین : 61,900 تغییر : 2,390 تاثیر : 115.7
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 11,530 تغییر : 360.00 تاثیر : 109.56
نماد : غکورش نام : صنعت غذایی کورش آخرین : 46,090 تغییر : 620.00 تاثیر : 105.93
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : کاذرح نام : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) آخرین : 29,570 تغییر : 2,750 تاثیر : -
نماد : لوتوسح نام : تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) آخرین : 4,170 تغییر : 40.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 990,000 تغییر : 10,000 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : صنفت1312 نام : صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5 آخرین : 1.035 میلیون تغییر : 35,100 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 ارزش معامله : 2.107 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 حجم معامله : 215.19 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 4,820 تغییر : 6,910 حجم معامله : 210.38 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم معامله : 209.2 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 حجم معامله : 203.67 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,075 تغییر : 1,335 حجم معامله : 120.61 میلیون
مشاهده بیشتر