• بورس

  1,184,000 (2.27%)
 • انس طلا

  1,839 (0.1%)
 • مثقال طلا

  41,940,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  9,685,000 (0%)
 • سکه

  99,220,000 (0%)
 • دلار

  216,130 (0%)
 • یورو

  264,480 (3.96%)
 • نفت برنت

  68 (0.4%)
 • بیت کوین

  50,226 (12.69%)

کل بورس 1400/02/22

1.184 میلیون 4,473.10

کل فرابورس 1400/02/22

17,492.8 65.80

کل هم وزن 1400/02/22

417,870.8 1,385.00

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
37.398 میلیون
جمع بدهی
26.326 میلیون
حقوق صاحبان سهام
11.073 میلیون
درآمد TTM
12.434 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
3.728 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,720
ارزش معاملات
25,391
ارزش بازار
47.304 میلیون
P/S
3.49
P/E
10.62
P/L
10.05
P/B
4.27

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
3.896 میلیون
جمع بدهی
2.509 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.387 میلیون
درآمد TTM
2.311 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
833,777
حجم معاملات(م.س)
703.00
ارزش معاملات
4,274
ارزش بازار
11.817 میلیون
P/S
5.08
P/E
14.01
P/L
15.29
P/B
8.52

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
41.294 میلیون
جمع بدهی
28.835 میلیون
حقوق صاحبان سهام
12.459 میلیون
درآمد TTM
14.745 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.562 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,423
ارزش معاملات
29,665
ارزش بازار
59.121 میلیون
P/S
3.74
P/E
11.20
P/L
10.11
P/B
4.75

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : فگستر نام : گسترش صنایع روی ایرانیان آخرین : 6,179 تغییر : 0 تعداد معامله : 2.37 میلیون
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,610 تغییر : 5,500 تعداد معامله : 49,690
نماد : کزغال نام : زغال سنگ پروده طبس آخرین : 32,509 تغییر : 1,840 تعداد معامله : 38,271
نماد : برکت نام : دارویی برکت آخرین : 27,380 تغییر : 840.00 تعداد معامله : 26,959
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : باران نام : بیمه زندگی باران آخرین : 3,945 تغییر : 3,423 درصد تغییر : 655.75
نماد : واحصا نام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 71,288 تغییر : 48,449 درصد تغییر : 212.13
نماد : شرنگی نام : رنگین آخرین : 268,831 تغییر : 170,535 درصد تغییر : 173.49
نماد : فنفت نام : صنایع تجهیزات نفت آخرین : 32,389 تغییر : 18,813 درصد تغییر : 138.58
نماد : معیار نام : سر. معیار صنعت پارس آخرین : 62,855 تغییر : 33,448 درصد تغییر : 113.74
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,430 تغییر : 64.00 تغییر مالکیت حقوقی : 131.085 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,185 تغییر : 67.00 تغییر مالکیت حقوقی : 109.347 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,889 تغییر : 56.00 تغییر مالکیت حقوقی : 100.199 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,443 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 94.646 میلیون
نماد : وبانک نام : سر. گروه توسعه ملی آخرین : 7,470 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 31.038 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,041 تغییر : 115.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 21,440 تغییر : 1,210 تغییر مالکیت حقوقی : -16,356,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 12,365 تغییر : 658.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,503,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,041 تغییر : 115.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 17,050 تغییر : 290.00 حجم عرضه حقوقی : 33.985 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,185 تغییر : 67.00 حجم عرضه حقوقی : 21.191 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,430 تغییر : 64.00 حجم تقاضا حقوقی : 133.866 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,185 تغییر : 67.00 حجم تقاضا حقوقی : 130.538 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,041 تغییر : 115.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,443 تغییر : 10.00 حجم تقاضا حقوقی : 102.767 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,889 تغییر : 56.00 حجم تقاضا حقوقی : 102.71 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 8,980 تغییر : 330.00 تاثیر : 1,506.83
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 21,440 تغییر : 1,210 تاثیر : 824.83
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 10,310 تغییر : 160.00 تاثیر : 703.04
نماد : کچاد نام : چادرملو آخرین : 20,980 تغییر : 270.00 تاثیر : 444.02
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 17,050 تغییر : 290.00 تاثیر : 442.28
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : دفرا نام : فرآورده تزریقی آخرین : 25,270 تغییر : 780.00 تاثیر : -
نماد : سهگمت نام : سیمان هگمتان آخرین : 24,020 تغییر : 740.00 تاثیر : -
نماد : سهرمز نام : سیمان هرمزگان آخرین : 24,080 تغییر : 740.00 تاثیر : -
نماد : سکرد نام : سیمان کردستان آخرین : 9,500 تغییر : 290.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 924,873 تغییر : 75,127 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 70,610 تغییر : 5,500 ارزش معامله : 5.258 هزار میلیارد
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 10,310 تغییر : 160.00 ارزش معامله : 2.229 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,889 تغییر : 56.00 حجم معامله : 601.32 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,185 تغییر : 67.00 حجم معامله : 248.32 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,430 تغییر : 64.00 حجم معامله : 221.46 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 10,310 تغییر : 160.00 حجم معامله : 211.89 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,197 تغییر : 67.00 حجم معامله : 174.58 میلیون
مشاهده بیشتر