• بورس

  1,234,558 (0%)
 • انس طلا

  1,857 (0.07%)
 • مثقال طلا

  45,690,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  10,546,000 (0%)
 • سکه

  106,440,000 (0%)
 • دلار

  224,340 (0%)
 • یورو

  272,960 (0%)
 • نفت برنت

  55 (0.04%)
 • بیت کوین

  32,697 (3.98%)

کل بورس 1399/11/5

1.235 میلیون 12,487.00

کل فرابورس 1399/11/5

18,297.6 149.50

کل هم وزن 1399/11/5

437,572.9 2,814.20

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
37.085 میلیون
جمع بدهی
26.049 میلیون
حقوق صاحبان سهام
11.035 میلیون
درآمد TTM
12.707 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.413 میلیون
حجم معاملات(م.س)
15,786
ارزش معاملات
131,886
ارزش بازار
49.095 میلیون
P/S
3.69
P/E
10.34
P/L
12.19
P/B
4.45

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
3.664 میلیون
جمع بدهی
2.493 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.172 میلیون
درآمد TTM
2.194 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
732,297
حجم معاملات(م.س)
2,026
ارزش معاملات
31,110
ارزش بازار
12.492 میلیون
P/S
5.66
P/E
16.31
P/L
2.70
P/B
10.66

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
40.749 میلیون
جمع بدهی
28.542 میلیون
حقوق صاحبان سهام
12.207 میلیون
درآمد TTM
14.901 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.145 میلیون
حجم معاملات(م.س)
17,812
ارزش معاملات
162,996
ارزش بازار
61.587 میلیون
P/S
3.98
P/E
11.20
P/L
10.41
P/B
5.05

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 22,300 تغییر : 390.00 تعداد معامله : 70,932
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 74,480 تغییر : 1,630 تعداد معامله : 55,948
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,630 تغییر : 100.00 تعداد معامله : 51,472
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,150 تغییر : 60.00 تعداد معامله : 47,318
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : خفولا نام : خدمات فنی فولاد یزد آخرین : 73,651 تغییر : 45,290 درصد تغییر : 159.69
نماد : واحصا نام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 59,009 تغییر : 36,170 درصد تغییر : 158.37
نماد : سلار نام : سیمان لارستان آخرین : 67,804 تغییر : 40,553 درصد تغییر : 148.81
نماد : وثوق نام : سر. وثوق امین آخرین : 23,932 تغییر : 13,331 درصد تغییر : 125.75
نماد : ثجوان نام : تامین مسکن جوانان آخرین : 13,154 تغییر : 6,594 درصد تغییر : 100.52
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خبهمن نام : گروه بهمن آخرین : 23,340 تغییر : 860.00 تغییر مالکیت حقوقی : 8.945 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,630 تغییر : 100.00 تغییر مالکیت حقوقی : 6.489 میلیون
نماد : ولپارس نام : لیزینگ پارسیان آخرین : 7,680 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 5.566 میلیون
نماد : غپینو نام : پارس مینو آخرین : 8,560 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 4.116 میلیون
نماد : وبیمه نام : سر. صنعت بیمه آخرین : 3,350 تغییر : 40.00 تغییر مالکیت حقوقی : 4.02 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,111 تغییر : 45.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : ثبهساز نام : بهساز کاشانه تهران آخرین : 3,130 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -60,553,000
نماد : پارسان نام : گسترش نفت و گاز پارسیان آخرین : 18,740 تغییر : 180.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,756,000
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 11,440 تغییر : 180.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,669,000
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,590 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,500,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,111 تغییر : 45.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : ثبهساز نام : بهساز کاشانه تهران آخرین : 3,130 تغییر : 90.00 حجم عرضه حقوقی : 71.076 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,590 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 28 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 12,210 تغییر : 190.00 حجم عرضه حقوقی : 27.768 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,111 تغییر : 45.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم تقاضا حقوقی : 21.823 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 12,210 تغییر : 190.00 حجم تقاضا حقوقی : 20.441 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,630 تغییر : 100.00 حجم تقاضا حقوقی : 20 میلیون
نماد : های وب نام : داده گستر عصر نوین - های وب آخرین : 26,180 تغییر : 330.00 حجم تقاضا حقوقی : 12.22 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 9,670 تغییر : 200.00 تاثیر : 3,536.33
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 11,440 تغییر : 180.00 تاثیر : 2,154.79
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 11,430 تغییر : 260.00 تاثیر : 1,408.2
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 22,300 تغییر : 390.00 تاثیر : 1,347.84
نماد : کگل نام : گل گهر آخرین : 17,510 تغییر : 190.00 تاثیر : 954.15
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : وسکرد نام : سر. استان کردستان آخرین : 750 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : برکت نام : دارویی برکت آخرین : 19,500 تغییر : 990.00 تاثیر : -
نماد : انرژی2 نام : فعالان بورس انرژی آخرین : 424,670 تغییر : 63,600 تاثیر : -
نماد : وسبوشهر نام : سر. استان بوشهر آخرین : 1,200 تغییر : 60.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 22,300 تغییر : 390.00 ارزش معامله : 7.243 هزار میلیارد
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 10,540 تغییر : 10.00 ارزش معامله : 6.472 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 74,480 تغییر : 1,630 ارزش معامله : 4.894 هزار میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,150 تغییر : 60.00 ارزش معامله : 4.277 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,150 تغییر : 60.00 حجم معامله : 1.94 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,630 تغییر : 100.00 حجم معامله : 1.47 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,710 تغییر : 20.00 حجم معامله : 1.28 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,020 تغییر : 120.00 حجم معامله : 802.13 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,590 تغییر : 50.00 حجم معامله : 755.07 میلیون
مشاهده بیشتر