• بورس

  1,311,306 (0%)
 • انس طلا

  1,802 (0.02%)
 • مثقال طلا

  45,580,000 (0.13%)
 • طلا ۱۸

  10,523,000 (0.13%)
 • سکه

  106,010,000 (0.01%)
 • دلار

  247,090 (0.33%)
 • یورو

  287,740 (0.04%)
 • نفت برنت

  74 (0.24%)
 • بیت کوین

  33,825 (5.14%)

کل بورس 1400/04/28

1.311 میلیون 8,448.80

کل فرابورس 1400/04/28

19,049.2 203.90

کل هم وزن 1400/04/28

403,073.9 2,746.70

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
46.019 میلیون
جمع بدهی
32.693 میلیون
حقوق صاحبان سهام
13.326 میلیون
درآمد TTM
16.085 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
4.831 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,645
ارزش معاملات
33,789
ارزش بازار
52.823 میلیون
P/S
3.03
P/E
8.78
P/L
5.67
P/B
3.96

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
4.546 میلیون
جمع بدهی
2.97 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.573 میلیون
درآمد TTM
2.901 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
993,895
حجم معاملات(م.س)
2,890
ارزش معاملات
12,708
ارزش بازار
10.493 میلیون
P/S
3.59
P/E
10.47
P/L
34.76
P/B
6.67

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
50.565 میلیون
جمع بدهی
35.663 میلیون
حقوق صاحبان سهام
14.9 میلیون
درآمد TTM
18.986 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.825 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,535
ارزش معاملات
46,497
ارزش بازار
63.316 میلیون
P/S
3.11
P/E
9.03
P/L
5.73
P/B
4.25

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : لطیف نام : محصولات کاغذی لطیف آخرین : 67,508 تغییر : 1,872 تعداد معامله : 158,463
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : دی نام : بانک دی آخرین : 1,235 تغییر : 24.00 تعداد معامله : 56,224
نماد : فگستر نام : گسترش صنایع روی ایرانیان آخرین : 14,860 تغییر : 28.00 تعداد معامله : 33,765
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 12,960 تغییر : 70.00 تعداد معامله : 28,786
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : باران نام : بیمه زندگی باران آخرین : 4,620 تغییر : 4,098 درصد تغییر : 785.06
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 678,822 تغییر : 459,974 درصد تغییر : 210.18
نماد : وثخوز نام : سر. توسعه خوزستان آخرین : 64,340 تغییر : 32,005 درصد تغییر : 98.98
نماد : خفناور نام : صنعتی روان فن آور آخرین : 46,006 تغییر : 21,307 درصد تغییر : 86.27
نماد : فنفت نام : صنایع تجهیزات نفت آخرین : 25,233 تغییر : 11,657 درصد تغییر : 85.86
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : ثبهساز نام : بهساز کاشانه تهران آخرین : 2,217 تغییر : 23.00 تغییر مالکیت حقوقی : 37.633 میلیون
نماد : آسیا نام : بیمه آسیا آخرین : 1,790 تغییر : 6.00 تغییر مالکیت حقوقی : 19.4 میلیون
نماد : ثامید نام : توسعه و عمران امید آخرین : 1,701 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : 15.038 میلیون
نماد : بترانس نام : ایران ترانسفو آخرین : 2,469 تغییر : 16.00 تغییر مالکیت حقوقی : 10.004 میلیون
نماد : وبانک نام : سر. گروه توسعه ملی آخرین : 7,710 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 9.698 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 12,960 تغییر : 70.00 تغییر مالکیت حقوقی : -15,970,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 12,689 تغییر : 982.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,503,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : وغدیر نام : سر. غدیر آخرین : 12,900 تغییر : 30.00 حجم عرضه حقوقی : 41.049 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 10,560 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 25.878 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : ثبهساز نام : بهساز کاشانه تهران آخرین : 2,217 تغییر : 23.00 حجم تقاضا حقوقی : 50.239 میلیون
نماد : وغدیر نام : سر. غدیر آخرین : 12,900 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 42.71 میلیون
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 10,560 تغییر : 50.00 حجم تقاضا حقوقی : 31.264 میلیون
نماد : ثامید نام : توسعه و عمران امید آخرین : 1,701 تغییر : 21.00 حجم تقاضا حقوقی : 25.472 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 10,560 تغییر : 50.00 تاثیر : 775.11
نماد : کچاد نام : چادرملو آخرین : 25,540 تغییر : 120.00 تاثیر : 654.07
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 8,870 تغییر : 70.00 تاثیر : 515.6
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 12,960 تغییر : 70.00 تاثیر : 453.23
نماد : حکشتی نام : کشتیرانی ایران آخرین : 18,680 تغییر : 100.00 تاثیر : 402.3
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : قلرست نام : قند لرستان آخرین : 31,310 تغییر : 1,640 تاثیر : -
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : حپترو نام : مهندسی حمل و نقل پتروشیمی آخرین : 50,510 تغییر : 2,650 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : صنفت1312 نام : صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5 آخرین : 1.025 میلیون تغییر : 25,100 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 ارزش معامله : 2.308 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم معامله : 229.17 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,766 تغییر : 10.00 حجم معامله : 171.4 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 12,960 تغییر : 70.00 حجم معامله : 135.07 میلیون
نماد : غگل نام : گلوکوزان آخرین : 3,547 تغییر : 45.00 حجم معامله : 122.91 میلیون
نماد : فاراک نام : ماشین سازی اراک آخرین : 2,070 تغییر : 8.00 حجم معامله : 97.69 میلیون
مشاهده بیشتر