همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 326,000 15,230.00 4.46 327,870 13,360.00 3.92 1402/07/08 36 5,348 1.75 میلیارد - 341,230 330,000 326,000 330,000 1 2,000 325,340 1 7,866 326,000 - - - - - - - - - - - 2,951 2,397 3,168 2,180
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 241,830 12,720.00 5.00 242,720 11,830.00 4.65 1402/07/08 223 168,098 40.8 میلیارد 739.17 254,550 246,000 241,830 252,310 0 0 0 15 179,592 241,830 56.556 هزار میلیارد 63.938 میلیون 6.123 میلیون 233,000 4.627 میلیون 1.496 میلیون 5.542 میلیون 2.929 میلیون 19.31 37.81 10.2 92,681 75,417 168,098 -
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 222,960 2,930.00 1.33 220,710 680.00 0.31 1402/07/08 36 11,434 2.52 میلیارد - 220,030 220,460 219,000 223,000 1 157 219,700 1 30,000 223,300 - - - - - - - - - - - 2,330 9,104 11,434 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 215,520 940.00 0.43 218,640 2,180.00 1.01 1402/07/08 1,038 313,619 68.75 میلیارد 301.89 216,460 224,990 213,000 224,990 1 191 215,520 1 429 216,680 54.229 هزار میلیارد 55.743 میلیون 2.759 میلیون 247,360 2.2 میلیون 559,343 904,960 784,215 67.83 96.69 58.82 282,769 29,580 305,449 6,900
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 184,210 2,780.00 1.49 186,860 130.00 0.07 1402/07/08 155 52,475 9.74 میلیارد 309.89 186,990 184,060 184,050 188,000 1 29 184,230 1 2,500 184,650 373.72 هزار میلیارد 353.595 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 58.671 میلیون 18.731 میلیون 98.584 میلیون 47.698 میلیون 7.84 19.97 3.79 11,472 41,003 29,409 23,066
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 168,790 5,570.00 3.19 168,780 5,580.00 3.20 1402/07/08 7 451 76.12 میلیون - 174,360 168,780 168,780 168,790 1 32,709 168,780 1 64 172,060 - - - - - - - - - - - 160 291 451 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 166,000 24,330.00 12.78 167,600 22,730.00 11.94 1402/07/08 6,936 4.289 میلیون 718.74 میلیارد - 190,330 170,400 165,110 171,200 1 240 165,990 3 7,848 166,000 - - - - - - - - - - - 3.878 میلیون 410,388 3.953 میلیون 335,381
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 163,950 1,850.00 1.12 164,260 1,540.00 0.93 1402/07/08 1,387 986,514 162.17 میلیارد 708.64 165,800 169,990 163,010 169,990 1 330 163,370 3 9,277 163,950 986.34 هزار میلیارد 1.161 میلیارد 594.291 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.25 2.77 2.51 624,500 360,014 831,578 152,936
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 154,000 8,130.00 5.01 155,950 6,180.00 3.81 1402/07/08 7,405 3.741 میلیون 583.45 میلیارد - 162,130 158,900 153,950 159,950 2 1,540 154,010 2 1,390 154,160 - - - - - - - - - - - 3.7 میلیون 41,535 3.732 میلیون 9,400
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 153,480 1,190.00 0.77 154,620 50.00 0.03 1402/07/08 130 36,223 5.58 میلیارد 638.78 154,670 154,700 151,530 156,000 2 48 153,480 3 5,412 153,500 276.774 هزار میلیارد 290.937 میلیون 75.472 میلیون 1.79 میلیون 53.378 میلیون 25.995 میلیون 77.104 میلیون 46.61 میلیون 5.94 10.65 3.59 8,004 28,219 33,973 2,250
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 144,980 2,990.00 2.02 145,140 2,830.00 1.91 1402/07/08 188 72,110 10.45 میلیارد 379.56 147,970 146,910 143,140 148,890 3 271 143,260 1 800 144,940 28.423 هزار میلیارد 33.098 میلیون 5.922 میلیون 195,000 4.244 میلیون 1.678 میلیون 17.603 میلیون 1.474 میلیون 19.2 16.87 1.61 70,660 1,450 72,110 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 139,760 1,490.00 1.08 140,920 2,650.00 1.92 1402/07/08 5,123 1.334 میلیون 188.09 میلیارد 241.93 138,270 140,290 138,550 145,000 2 1,036 139,760 1 49,999 139,830 70.5 هزار میلیارد 74.869 میلیون 9.61 میلیون 500,000 5.734 میلیون 3.876 میلیون 8.394 میلیون 2.441 میلیون 28.86 18.18 8.39 1.332 میلیون 2,015 1.297 میلیون 36,897
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 138,110 170.00 0.12 138,220 60.00 0.04 1402/07/08 877 534,761 73.9 میلیارد 701.33 138,280 138,050 138,020 139,000 2 2,585 138,110 1 1,750 138,130 1243.98 هزار میلیارد 1.717 میلیارد 577.06 میلیون 9 میلیون 413.738 میلیون 173.003 میلیون 1.065 میلیارد 114.366 میلیون 10.84 8.99 1.2 455,120 63,570 475,092 43,598
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 127,520 3,750.00 2.86 127,600 3,670.00 2.80 1402/07/08 430 448,947 57.29 میلیارد - 131,270 127,510 127,510 128,800 1 8,710 127,520 1 2,000 127,580 - - - - - - - - - - - 128,920 320,027 408,316 40,631
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 108,870 4,110.00 3.64 111,230 1,750.00 1.55 1402/07/08 941 653,139 72.65 میلیارد 662.17 112,980 112,420 108,830 116,000 3 197 108,670 2 7,645 108,870 33.375 هزار میلیارد 37.331 میلیون 4.689 میلیون 300,000 3.437 میلیون 1.251 میلیون 903,463 443,359 64.85 27.09 30.59 639,855 8,182 630,986 17,051
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 104,990 680.00 0.64 103,970 1,700.00 1.61 1402/07/08 196 197,110 20.48 میلیارد 953 105,670 104,210 102,310 105,590 3 2,606 103,120 6 1,796 105,000 20.778 هزار میلیارد 24.929 میلیون 5.284 میلیون 200,000 3.795 میلیون 1.489 میلیون 7.28 میلیون 2.178 میلیون 9.56 13.97 2.86 150,444 46,666 187,895 9,215
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 94,990 30.00 0.03 85,890 9,070.00 9.55 1402/04/15 - - - 928.15 94,960 95,600 93,530 96,390 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 20.833 میلیون 5.149 میلیون 200,000 4.125 میلیون 1.024 میلیون 6.447 میلیون 2.463 میلیون 6.97 16.77 2.66 1.027 میلیون - 958,546 68,689
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 92,500 1,260.00 1.34 93,380 380.00 0.41 1402/07/08 105 48,894 4.52 میلیارد 976.58 93,760 92,630 91,150 94,500 1 194 92,500 1 100 92,780 46.73 هزار میلیارد 55.042 میلیون 11.472 میلیون 500,000 8.162 میلیون 3.311 میلیون 12.522 میلیون 6.987 میلیون 6.68 14.1 3.73 28,078 20,816 48,894 -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 85,900 1,470.00 1.74 85,300 870.00 1.03 1402/07/08 9 2,290 195.33 میلیون - 84,430 85,130 85,120 85,900 1 14 85,140 1 20 85,690 - - - - - - - - - - - 1,100 1,190 2,290 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 83,400 4,010.00 4.59 84,370 3,040.00 3.48 1402/07/08 171 177,463 15.08 میلیارد 985.36 87,410 90,000 83,400 90,000 3 4,497 83,400 1 191 83,990 30.582 هزار میلیارد 46.006 میلیون 16.17 میلیون 360,000 14.539 میلیون 1.631 میلیون 32.965 میلیون 69,614 436.31 18.62 0.92 131,698 45,765 177,463 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 82,100 1,040.00 1.25 78,270 4,870.00 5.86 1402/04/15 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 926.8 83,140 82,700 81,400 85,270 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 20.77 میلیون 1.836 میلیون 250,000 1.665 میلیون 243,667 531,668 38,803 330.63 67.84 31.56 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 71,318.00 1.00 77,180 72,388.00 1.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 10,339.83 4,792 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 41.586 میلیون 17.435 میلیون 6.385 میلیون 9.086 میلیون 8.349 میلیون 17.918 میلیون 4.506 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
عقیق

عقیق

صندوق بورس 75,900 6,440.00 7.82 76,020 6,320.00 7.68 1402/07/08 15 124,210 9.44 میلیارد - 82,340 75,800 75,800 76,350 1 12,000 75,200 1 10,000 75,800 - - - - - - - - - - - 100,610 23,600 3,209 121,001
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 75,520 580.00 0.76 75,310 790.00 1.04 1402/07/08 155 437,743 33.12 میلیارد 2,102.78 76,100 76,100 73,540 78,410 3 1,200 74,310 1 195 75,500 34.955 هزار میلیارد 38.544 میلیون 5.084 میلیون 462,000 3.386 میلیون 1.698 میلیون 5.842 میلیون 636,915 54.63 20.49 5.96 313,283 124,460 437,743 -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,427.00 1.00 73,000 68,927.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 14,925.18 4,073 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 75.333 میلیون 40.76 میلیون 14.288 میلیون 19.285 میلیون 21.475 میلیون 27.085 میلیون 5.179 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 71,740 1,790.00 2.56 76,490 6,540.00 9.35 1402/04/15 194 340,747 13.6 میلیارد 1,246.9 69,950 68,150 67,600 72,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 35.844 میلیون 7.389 میلیون 392,000 5.731 میلیون 1.659 میلیون 7.455 میلیون 2.591 میلیون 11.57 18.08 4.02 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
ضسرو1015

اختیارخ سرو-68000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 70,993 10.00 0.01 70,993 10.00 0.01 1402/04/12 2 2 141,986 - 71,003 70,993 70,993 70,993 2 46 60,999 1 2 71,993 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 70,011 8,983.00 11.37 70,011 8,983.00 11.37 1402/04/14 1 20 1.4 میلیون - 78,994 70,011 70,011 70,011 1 50 70,011 1 1 78,993 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 66,300 2,600.00 3.77 67,120 1,780.00 2.58 1402/07/08 338 290,700 19.56 میلیارد 860.66 68,900 69,980 65,550 69,980 1 231 66,310 1 848 66,400 13.46 هزار میلیارد 11.863 میلیون 1.461 میلیون 200,000 690,552 770,748 631,676 156,596 90.14 15.16 21.6 274,134 16,566 281,998 8,702
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 65,990 690.00 1.03 66,550 130.00 0.19 1402/07/08 332 194,852 13 میلیارد 575.02 66,680 67,900 65,990 68,060 1 110 65,930 1 6,215 65,990 86.697 هزار میلیارد 103.209 میلیون 35.439 میلیون 1.3 میلیون 16.525 میلیون 18.914 میلیون 42.025 میلیون 13.397 میلیون 6.46 4.57 2.06 165,804 28,710 127,560 66,954
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 65,540 3,120.00 5.00 65,200 2,780.00 4.45 1402/07/08 474 673,404 43.85 میلیارد 1,534.51 62,420 63,290 63,290 65,540 4 2,958 65,480 15 140,378 65,540 76.83 هزار میلیارد 78.825 میلیون 9.03 میلیون 1.18 میلیون 5.169 میلیون 3.861 میلیون 7.277 میلیون 3.356 میلیون 22.93 19.93 10.57 618,691 52,174 607,960 62,905
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 63,690 310.00 0.49 52,560 10,820.00 17.07 1402/04/15 - - - 998.16 63,380 63,880 62,520 64,490 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 10.509 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 68.39 27.8 4.54 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 61,900 3,250.00 4.99 62,360 2,790.00 4.28 1402/07/08 731 552,369 34.46 میلیارد 774.91 65,150 64,020 61,900 64,990 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 15.883 میلیون 580,189 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 689.79 44.89 171.23 552,369 - 552,369 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 59,990 360.00 0.60 52,620 7,730.00 12.81 1402/04/15 - - - 1,157.76 60,350 59,580 58,500 61,050 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 57.797 میلیون 6.216 میلیون 1.029 میلیون 3.636 میلیون 2.58 میلیون 17.138 میلیون 2.74 میلیون 19.77 20.99 3.16 137,524 - 117,504 20,020
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 59,720 880.00 1.45 60,540 60.00 0.10 1402/07/08 40 17,508 1.05 میلیارد 1,349.23 60,600 61,000 59,720 61,620 6 3,946 59,720 1 1,680 59,780 44.143 هزار میلیارد 50.843 میلیون 12.784 میلیون 728,789 6.678 میلیون 6.106 میلیون 12.37 میلیون 5.885 میلیون 7.5 7.23 3.57 8,268 9,240 17,508 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 58,550 2,830.00 4.61 58,940 2,440.00 3.98 1402/07/08 198 415,216 24.47 میلیارد 1,982.82 61,380 60,830 57,110 62,110 1 15 58,550 1 936 58,830 31.212 هزار میلیارد 38.22 میلیون 13.315 میلیون 529,550 5.716 میلیون 7.599 میلیون 13.563 میلیون 4.235 میلیون 7.37 4.12 2.3 106,185 308,846 412,910 2,121
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 58,470 9,360.00 13.80 58,160 9,670.00 14.26 1402/07/08 151 376,441 21.89 میلیارد 2,242.81 67,830 58,460 57,890 58,830 2 17,043 57,900 1 373 58,470 55.252 هزار میلیارد 66.577 میلیون 20.899 میلیون 950,000 11.04 میلیون 9.859 میلیون 11.938 میلیون 8.228 میلیون 8.45 7.21 6.28 162,578 198,085 251,072 109,591
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 56,940 330.00 0.58 48,250 9,020.00 15.75 1402/04/15 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 986.64 57,270 56,940 56,050 57,520 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 19.622 میلیون 1.593 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 24.2 15.18 22.09 661,019 388,771 982,895 66,895
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 56,780 390.00 0.68 57,180 10.00 0.02 1402/07/08 81 45,603 2.61 میلیارد 1,565.13 57,170 58,500 56,770 58,500 4 1,151 56,770 1 29 56,780 20.017 هزار میلیارد 23.988 میلیون 5.634 میلیون 350,000 3.979 میلیون 1.655 میلیون 5.679 میلیون 2.278 میلیون 8.78 12.09 3.52 38,981 6,622 44,851 752
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 350.00 0.63 29,290 26,300.00 47.31 1402/04/15 1 27 9.8 میلیون 2,222.58 55,590 55,900 55,000 56,480 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 79.203 میلیون 3.215 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 122.45 25.56 141.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 51,050 900.00 1.73 51,320 630.00 1.21 1402/07/08 1,344 2.21 میلیون 113.57 میلیارد 1,613.95 51,950 51,950 51,050 52,680 4 1,285 51,050 3 1,085 51,060 737.59 هزار میلیارد 850.045 میلیون 240.771 میلیون 14.35 میلیون 104.562 میلیون 136.209 میلیون 486.168 میلیون 99.493 میلیون 7.4 5.41 1.51 719,304 1.46 میلیون 2.179 میلیون 1,007
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 48,980 550.00 1.14 48,680 250.00 0.52 1402/07/08 250 237,188 11.56 میلیارد 1,081.41 48,430 48,860 48,430 49,960 1 5,613 48,540 1 550 48,990 11.194 هزار میلیارد 12.665 میلیون 1.583 میلیون 230,000 633,688 948,843 2.945 میلیون 994,729 11.26 16.28 3.8 225,917 11,071 234,988 2,000
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 48,900 1,930.00 3.80 49,210 1,620.00 3.19 1402/07/08 169 410,032 20.23 میلیارد 2,409.5 50,830 50,000 48,500 50,990 2 1,510 48,900 1 500 49,330 35.285 هزار میلیارد 51.209 میلیون 17.363 میلیون 715,000 14.865 میلیون 2.498 میلیون 14.321 میلیون 4.948 میلیون 7.11 14.09 2.46 396,332 13,700 410,032 -
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 48,250 620.00 1.27 48,750 120.00 0.25 1402/07/08 122 116,894 5.67 میلیارد 1,062.37 48,870 48,520 48,100 49,000 3 2,481 48,210 1 2,834 48,250 39.488 هزار میلیارد 51.441 میلیون 14.874 میلیون 810,000 11.857 میلیون 3.017 میلیون 13.947 میلیون 5.083 میلیون 7.79 13.12 2.84 81,391 33,117 114,508 -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 46,887 2,560.00 5.78 46,887 2,560.00 5.78 1402/07/08 3,586 27.611 میلیون 1.295 هزار میلیارد - 44,327 46,887 46,886 46,888 2 1,229,679 46,887 2 601,767 46,888 - - - - - - - - - - - 10.554 میلیون 17.056 میلیون 20.575 میلیون 7.035 میلیون
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 46,380 10.00 0.02 46,380 10.00 0.02 1402/07/08 48 26,684 1.24 میلیارد 5,345.59 46,370 46,370 45,990 46,700 3 1,984 46,380 3 2,250 46,480 34.785 هزار میلیارد 45.173 میلیون 14.8 میلیون 750,000 10.396 میلیون 4.404 میلیون 8.764 میلیون 3.732 میلیون 9.32 7.9 3.97 18,384 8,300 26,684 -
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 46,090 2,970.00 6.89 46,110 2,990.00 6.93 1402/07/08 1,390 7.369 میلیون 339.81 میلیارد 1,620.2 43,120 46,130 45,230 46,130 2 774 46,020 2 5,147 46,090 30.433 هزار میلیارد 32.343 میلیون 8.823 میلیون 660,000 3.884 میلیون 4.939 میلیون 6.383 میلیون 2.654 میلیون 10.72 5.76 4.46 5.891 میلیون 1.478 میلیون 3.805 میلیون 3.564 میلیون
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 45,200 1,130.00 2.44 45,850 480.00 1.04 1402/07/08 242 201,593 9.16 میلیارد 1,072.12 46,330 46,490 44,700 46,490 1 150 45,250 5 5,778 45,540 64.414 هزار میلیارد 78.607 میلیون 18.072 میلیون 1.4 میلیون 13.745 میلیون 4.326 میلیون 21.313 میلیون 10.244 میلیون 6.27 14.84 3.01 75,913 125,680 109,769 91,824
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,700 12,490.00 21.84 44,980 12,210.00 21.35 1402/07/08 181 237,810 10.59 میلیارد 1,665.18 57,190 45,470 44,100 45,520 2 244 44,130 1 8,000 44,500 810.36 هزار میلیارد 949.92 میلیون 296.058 میلیون 18 میلیون 130.743 میلیون 133.833 میلیون 411.377 میلیون 100.348 میلیون 8.07 5.14 1.97 87,231 150,579 152,232 85,578
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 43,420 1,500.00 3.34 44,820 100.00 0.22 1402/07/08 53 27,561 1.2 میلیارد 771.53 44,920 46,600 43,140 46,600 2 3,960 43,390 1 484 44,480 8.964 هزار میلیارد 12.424 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 14.62 10.25 4.74 22,651 4,910 27,561 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 42,710 1,390.00 3.15 43,790 310.00 0.70 1402/07/08 338 619,680 26.78 میلیارد 1,790.97 44,100 43,610 42,710 44,200 10 13,956 42,700 1 9,556 42,710 263.16 هزار میلیارد 307.362 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 54.903 میلیون 23.989 میلیون 112.217 میلیون 36.558 میلیون 7.19 10.95 2.34 209,445 407,945 512,448 104,942
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 42,500 670.00 1.55 43,080 90.00 0.21 1402/07/08 110 87,311 3.75 میلیارد 1,577.44 43,170 42,740 42,500 44,230 6 3,825 42,500 1 120 42,650 43.11 هزار میلیارد 53.963 میلیون 14.513 میلیون 1,000,000 10.793 میلیون 3.72 میلیون 12.014 میلیون 6.152 میلیون 7 11.58 3.59 56,550 15,761 62,991 9,320
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 41,990 270.00 0.64 42,040 220.00 0.52 1402/07/08 99 322,856 13.58 میلیارد 1,495.08 42,260 42,000 41,800 42,790 4 2,233 41,830 1 3,389 41,990 16.828 هزار میلیارد 21.97 میلیون 17.031 میلیون 400,000 5.066 میلیون 11.965 میلیون 9.641 میلیون 2.291 میلیون 7.34 1.41 1.74 282,031 40,825 200,275 122,581
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 41,590 390.00 0.93 41,840 140.00 0.33 1402/07/08 73 73,363 3.03 میلیارد 366.2 41,980 41,070 40,760 41,590 1 10,000 41,310 1 200 41,750 20.92 هزار میلیارد 25.684 میلیون 6.363 میلیون 500,000 4.694 میلیون 1.669 میلیون 7.951 میلیون 2.402 میلیون 8.74 12.58 2.64 53,858 19,505 73,223 140
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 40,920 2,300.00 5.32 39,390 3,830.00 8.86 1402/04/15 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,925.44 43,220 43,240 40,410 44,910 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 24.554 میلیون 4.747 میلیون 500,000 3.789 میلیون 958,719 7.122 میلیون 1.867 میلیون 10.55 20.54 2.77 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,100 890.00 2.23 39,270 720.00 1.80 1402/07/08 191 430,095 16.92 میلیارد 2,485.98 39,990 39,740 39,010 39,900 2 783 39,100 5 16,479 39,330 39.33 هزار میلیارد 42.337 میلیون 8.698 میلیون 1,000,000 2.347 میلیون 6.351 میلیون 9.739 میلیون 5.629 میلیون 6.98 6.18 4.03 241,257 188,838 414,793 15,302
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,020 290.00 0.74 39,320 10.00 0.03 1402/07/08 855 1.242 میلیون 48.9 میلیارد 1,420.09 39,310 39,350 38,990 39,990 2 484 39,020 2 397 39,100 157.4 هزار میلیارد 167.083 میلیون 37.913 میلیون 4 میلیون 9.843 میلیون 28.07 میلیون 65.671 میلیون 25.627 میلیون 6.14 5.6 2.39 869,999 372,346 998,598 243,747
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,730 7,420.00 23.70 38,920 7,610.00 24.31 1402/07/08 416 954,767 37.03 میلیارد 2,223.59 31,310 38,800 38,610 39,000 4 27,194 38,710 1 637 38,720 1576.26 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 658,254 296,513 791,937 162,830
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,580 1,830.00 4.98 38,150 1,400.00 3.81 1402/07/08 685 1.869 میلیون 71.28 میلیارد 2,658.56 36,750 37,200 36,410 38,580 58 717,015 38,580 2 22,641 38,800 53.218 هزار میلیارد 58.208 میلیون 12.069 میلیون 1.395 میلیون 6.929 میلیون 5.14 میلیون 6.986 میلیون 2.515 میلیون 21.16 10.36 7.62 1.855 میلیون 14,198 1.783 میلیون 85,802
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 38,060 2,110.00 5.87 38,061 2,111.00 5.87 1402/07/08 982 50.841 میلیون 1.935 هزار میلیارد - 35,950 38,060 38,060 38,061 41 39,255,336 38,060 4 3,341,518 38,061 - - - - - - - - - - - 11.891 میلیون 38.95 میلیون 9.891 میلیون 40.95 میلیون
زمگسا

مگسال

سهام بورس 36,940 1,210.00 3.39 36,350 620.00 1.74 1402/07/08 267 416,573 15.14 میلیارد 1,631.07 35,730 35,370 35,170 37,950 1 100 36,940 2 605 37,110 10.905 هزار میلیارد 14.346 میلیون 3.392 میلیون 300,000 2.178 میلیون 1.142 میلیون 5.825 میلیون 1.225 میلیون 8.75 9.39 1.84 362,810 53,413 367,063 49,160
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 36,800 480.00 1.32 33,180 3,140.00 8.65 1402/04/15 181 595,196 9.2 میلیارد 1,591.04 36,320 37,300 35,850 37,300 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 28.323 میلیون 12.219 میلیون 576,000 9.275 میلیون 2.944 میلیون 9.694 میلیون 2.233 میلیون 8.56 6.49 1.97 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 36,300 250.00 0.68 36,530 20.00 0.05 1402/07/08 84 122,457 4.46 میلیارد 1,335.74 36,550 36,550 36,300 36,900 6 2,810 36,290 1 6,918 36,300 51.142 هزار میلیارد 57.966 میلیون 10.56 میلیون 1.4 میلیون 6.796 میلیون 3.764 میلیون 8.91 میلیون 5.834 میلیون 8.77 13.59 5.74 34,035 86,510 120,136 409
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 33,740 550.00 1.60 34,020 270.00 0.79 1402/07/08 973 5.919 میلیون 201.65 میلیارد 6,049.86 34,290 33,440 33,440 34,530 1 3,710 33,550 3 22,124 33,740 61.326 هزار میلیارد 62.955 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.15 میلیون 5.095 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 18.77 10.52 14.01 1.8 میلیون 4.109 میلیون 5.616 میلیون 293,893
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 33,370 1,750.00 4.98 33,580 1,540.00 4.38 1402/07/08 501 1.086 میلیون 36.46 میلیارد 2,139.83 35,120 36,460 33,370 36,460 1 5,000 33,240 8 215,354 33,370 28.543 هزار میلیارد 46.921 میلیون 20.138 میلیون 850,000 17.069 میلیون 3.069 میلیون 7.589 میلیون 1.366 میلیون 20.89 9.31 3.76 826,448 259,000 1.085 میلیون -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 33,290 1,750.00 4.99 33,320 1,720.00 4.91 1402/07/08 5,489 34.257 میلیون 1.141 هزار میلیارد 6,277.09 35,040 33,290 33,290 33,750 0 0 0 230 3,418,660 33,290 16.66 هزار میلیارد 20.918 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 108,030 189,639 75.12 19.86 131.87 33.992 میلیون 257,777 32.594 میلیون 1.656 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 32,780 220.00 0.68 32,860 300.00 0.92 1402/07/08 235 311,476 10.26 میلیارد 2,147.48 32,560 32,600 32,600 33,500 1 1,067 32,780 1 4,000 32,800 39.864 هزار میلیارد 41.777 میلیون 6.319 میلیون 1.215 میلیون 2.216 میلیون 4.103 میلیون 3.756 میلیون 2.712 میلیون 14.72 9.73 10.63 311,476 - 311,476 -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 32,740 480.00 1.44 33,210 10.00 0.03 1402/07/08 38 23,045 761 میلیون 575 33,220 32,860 32,740 33,330 1 2,700 32,740 2 470 33,300 41.845 هزار میلیارد 43.656 میلیون 11.475 میلیون 1.26 میلیون 1.799 میلیون 9.676 میلیون 8.247 میلیون 5.516 میلیون 8.76 5.19 5.48 3,279 16,684 13,163 6,800
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,430 40.00 0.12 32,510 40.00 0.12 1402/07/08 266 575,607 18.72 میلیارد 2,127.15 32,470 33,090 32,300 33,090 1 300 32,440 2 39,216 32,600 52.016 هزار میلیارد 71.456 میلیون 23.091 میلیون 1.6 میلیون 19.504 میلیون 3.587 میلیون 20.421 میلیون 8.317 میلیون 6.25 14.5 2.55 513,533 59,860 494,767 78,626
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 32,430 440.00 1.34 32,480 390.00 1.19 1402/07/08 348 2.453 میلیون 79.66 میلیارد 6,847.43 32,870 32,850 32,400 32,870 3 38,202 32,430 2 12,000 32,440 182.7 هزار میلیارد 214.722 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 7.06 8.7 6.81 290,458 2.109 میلیون 1.687 میلیون 712,491
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 31,270 120.00 0.38 31,360 30.00 0.10 1402/07/08 338 519,206 16.2 میلیارد 1,519.47 31,390 31,790 31,050 31,790 2 16,865 31,070 2 8,334 31,270 252.968 هزار میلیارد 358.246 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.46 10.11 1.07 217,247 201,959 419,206 -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 31,210 4,290.00 15.94 30,730 3,810.00 14.15 1402/07/08 175 355,003 11.01 میلیارد 1,969.55 26,920 30,500 30,400 31,400 2 8,000 31,220 3 1,037 31,390 77.488 هزار میلیارد 107.843 میلیون 40.986 میلیون 2.527 میلیون 30.836 میلیون 10.151 میلیون 79.529 میلیون 8.646 میلیون 8.98 7.65 0.98 194,151 160,852 335,003 20,000
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 31,180 240.00 0.78 28,250 2,690.00 8.69 1402/04/15 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,726.55 30,940 31,300 30,710 31,300 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 41.137 میلیون 12.935 میلیون 1.1 میلیون 9.611 میلیون 3.324 میلیون 13.29 میلیون 4.614 میلیون 6.73 9.35 2.34 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 30,990 470.00 1.54 30,800 280.00 0.92 1402/07/08 729 1.585 میلیون 48.81 میلیارد 2,158.72 30,520 30,520 30,000 31,200 1 1,650 30,630 3 3,108 30,990 40.04 هزار میلیارد 43.326 میلیون 17.653 میلیون 1.3 میلیون 3.65 میلیون 14.003 میلیون 29.357 میلیون 4.984 میلیون 8.03 2.86 1.36 1.438 میلیون 117,261 1.547 میلیون 8,000
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 30,810 160.00 0.52 30,970 0.00 0.00 1402/07/08 107 190,062 5.89 میلیارد 1,498.81 30,970 30,850 30,810 31,450 2 312 30,810 1 238 30,840 27.873 هزار میلیارد 36.761 میلیون 11.191 میلیون 900,000 8.888 میلیون 2.303 میلیون 12.464 میلیون 3.652 میلیون 7.63 12.1 2.25 172,650 17,412 173,785 16,277
ضسرو1021

اختیارخ سرو-120000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 30,500 4,488.00 12.83 33,218 1,770.00 5.06 1402/04/13 12 1,042 34.61 میلیون - 34,988 34,009 30,500 34,009 1 500 30,610 1 50 33,862 - - - - - - - - - - - 1,042 - 1,042 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 30,300 610.00 1.97 30,910 0.00 0.00 1402/07/08 143 246,634 7.65 میلیارد 1,600.19 30,910 31,320 30,300 31,780 4 33,412 30,300 3 5,215 30,870 34.671 هزار میلیارد 37.518 میلیون 5.271 میلیون 1.12 میلیون 2.902 میلیون 2.369 میلیون 41.671 میلیون 775,760 44.62 14.61 0.83 229,493 16,921 131,935 114,479
قشهد

شهد

سهام بورس 30,020 1,580.00 5.00 30,060 1,540.00 4.87 1402/07/08 207 687,265 20.66 میلیارد 3,347.35 31,600 30,400 30,020 30,940 0 0 0 136 2,235,711 30,020 20.887 هزار میلیارد 26.205 میلیون 6.823 میلیون 694,832 4.249 میلیون 2.575 میلیون 9.353 میلیون 982,429 21.26 8.11 2.23 534,265 153,000 687,265 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,990 270.00 0.89 30,200 60.00 0.20 1402/07/08 301 657,231 19.71 میلیارد 1,985.84 30,260 29,530 29,530 30,390 1 2,319 29,990 3 16,073 30,000 332.31 هزار میلیارد 360.602 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.99 5.02 6.79 396,329 257,311 652,640 1,000
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,400 460.00 1.54 29,750 110.00 0.37 1402/07/08 251 203,756 6.02 میلیارد 783.1 29,860 29,300 29,300 29,980 2 3,993 29,400 1 1,862 29,430 77.48 هزار میلیارد 117.011 میلیون 45.325 میلیون 2.6 میلیون 39.375 میلیون 5.95 میلیون 37.182 میلیون 9.846 میلیون 7.86 13 2.08 62,254 138,959 201,213 -
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 29,230 240.00 0.83 28,360 630.00 2.17 1402/07/08 896 3.644 میلیون 103.35 میلیارد 3,819.88 28,990 28,990 27,730 29,890 1 3,170 29,200 2 40,000 29,240 77.99 هزار میلیارد 95.296 میلیون 28.429 میلیون 2.75 میلیون 15.573 میلیون 12.856 میلیون 5.636 میلیون 5.57 میلیون 14.31 6.2 14.15 3.604 میلیون 28,813 2.945 میلیون 688,245
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 29,140 110.00 0.38 29,130 100.00 0.34 1402/07/08 96 360,916 10.56 میلیارد 3,158.94 29,030 29,040 28,980 29,670 1 509 29,140 2 4,927 29,410 65.52 هزار میلیارد 97.405 میلیون 37.889 میلیون 2.25 میلیون 32.088 میلیون 5.802 میلیون 28.093 میلیون 8.77 میلیون 7.47 11.3 2.33 183,834 177,082 177,629 183,287
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 29,100 700.00 2.35 29,140 660.00 2.21 1402/07/08 290 551,089 16.06 میلیارد 1,921.55 29,800 29,900 28,310 30,000 1 19,281 29,050 1 5,000 29,350 6.353 هزار میلیارد 9.769 میلیون 2.604 میلیون 218,000 2.04 میلیون 418,718 1.681 میلیون 147,561 88.58 15.17 3.9 501,852 49,237 526,084 25,005
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 28,950 1,080.00 3.60 29,540 490.00 1.63 1402/07/08 253 369,657 10.84 میلیارد 1,434.54 30,030 28,900 28,900 29,800 1 6,750 28,920 1 1,728 28,950 44.385 هزار میلیارد 50.818 میلیون 13.123 میلیون 1.5 میلیون 5.773 میلیون 7.349 میلیون 8.358 میلیون 6.696 میلیون 6.62 6.03 5.3 152,692 216,965 362,657 7,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 28,390 650.00 2.24 28,570 470.00 1.62 1402/07/08 604 941,006 26.91 میلیارد 1,608.41 29,040 29,040 28,390 29,300 6 15,560 28,390 2 2,716 28,440 86.07 هزار میلیارد 115.8 میلیون 43.585 میلیون 3 میلیون 28.68 میلیون 14.905 میلیون 78.359 میلیون 7.802 میلیون 10.99 5.75 1.1 374,040 553,677 667,157 260,560
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 28,120 690.00 2.40 28,390 420.00 1.46 1402/07/08 356 750,112 21.42 میلیارد 2,463.09 28,810 28,770 28,110 29,200 9 13,590 28,120 1 250 28,150 51.979 هزار میلیارد 68.516 میلیون 21.662 میلیون 1.82 میلیون 16.082 میلیون 5.58 میلیون 7.615 میلیون 10.029 میلیون 5.15 9.26 6.78 473,052 274,660 690,407 57,305
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 27,800 570.00 2.01 28,040 330.00 1.16 1402/07/08 610 2.222 میلیون 62.75 میلیارد 2,655.66 28,370 28,500 27,500 29,000 5 35,478 27,700 3 9,986 27,900 19.257 هزار میلیارد 26.786 میلیون 5.564 میلیون 681,920 4.238 میلیون 1.072 میلیون 7.008 میلیون 181,799 105.18 17.84 2.73 964,598 1.251 میلیون 2.122 میلیون 92,798
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 27,037 1,521.00 5.96 27,038 1,522.00 5.96 1402/07/08 477 6.663 میلیون 180.14 میلیارد - 25,516 27,038 27,037 27,039 1 29,700 27,038 2 956,733 27,039 - - - - - - - - - - - 2.331 میلیون 4.331 میلیون 3.683 میلیون 2.98 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 26,650 1,950.00 6.82 26,750 1,850.00 6.47 1402/07/08 61 75,260 2.01 میلیارد - 28,600 26,970 26,650 26,970 1 85,451 26,650 2 760 26,780 - - - - - - - - - - - 47,471 27,789 75,041 219
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 25,900 1,270.00 4.67 25,960 1,210.00 4.45 1402/07/08 523 783,288 20.34 میلیارد 1,417.33 27,170 26,000 25,820 26,870 6 5,364 25,820 2 3,070 25,900 16.621 هزار میلیارد 29.759 میلیون 13.074 میلیون 640,000 12.37 میلیون 703,374 13.11 میلیون 159,696 104.04 23.62 1.27 714,036 69,252 762,792 20,496
دروز

روز دارو

سهام بورس 25,640 800.00 3.03 26,250 190.00 0.72 1402/07/08 103 183,321 4.74 میلیارد 2,467.96 26,440 26,200 25,640 26,200 3 1,600 25,620 1 450 25,640 18.371 هزار میلیارد 25.581 میلیون 9.277 میلیون 699,840 7.077 میلیون 2.199 میلیون 6.748 میلیون 867,783 40.08 11.17 3.81 153,985 29,000 141,403 41,582
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 25,560 320.00 1.24 25,830 50.00 0.19 1402/07/08 506 1.463 میلیون 37.66 میلیارد 3,718.83 25,880 25,860 25,550 25,990 1 638 25,560 1 17,744 25,570 308.669 هزار میلیارد 385.366 میلیون 94.395 میلیون 11.95 میلیون 33.808 میلیون 70.058 میلیون 191.652 میلیون 46.205 میلیون 8.44 5.93 2.01 1.206 میلیون 256,230 1.394 میلیون 68,873
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 25,000 850.00 3.29 25,610 240.00 0.93 1402/07/08 644 1.499 میلیون 37.77 میلیارد 2,346.38 25,850 25,370 24,980 25,880 3 1,442 25,000 3 77,840 25,050 518.898 هزار میلیارد 672.553 میلیون 283.895 میلیون 20.238 میلیون 158.437 میلیون 113.627 میلیون 367.021 میلیون 81.194 میلیون 6.38 3.85 1.41 814,752 683,916 1.17 میلیون 328,777
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,710 2,900.00 10.50 24,960 2,650.00 9.60 1402/07/08 605 1.044 میلیون 25.98 میلیارد 2,055.51 27,610 24,820 24,690 25,300 2 6,200 24,700 2 10,391 24,720 382.653 هزار میلیارد 489.118 میلیون 261.155 میلیون 15.3 میلیون 78.46 میلیون 214.466 میلیون 226.581 میلیون 112.83 میلیون 3.38 1.78 1.69 602,565 441,307 1.041 میلیون 2,778
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 23,840 150.00 0.63 23,960 30.00 0.13 1402/07/08 87 1.11 میلیون 26.49 میلیارد 4,988.87 23,990 23,940 23,840 24,000 1 61,856 23,840 2 7,573 23,940 299.5 هزار میلیارد 402.619 میلیون 139.901 میلیون 12.5 میلیون 102.744 میلیون 37.158 میلیون 402.121 میلیون 22.658 میلیون 16.05 9.9 0.88 10,319 1.099 میلیون 489,236 620,313
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 23,600 70.00 0.30 23,300 230.00 0.98 1402/07/08 144 574,326 13.36 میلیارد 3,281.97 23,530 23,220 23,100 23,760 1 216 23,220 1 6,000 23,590 57.63 هزار میلیارد 68.506 میلیون 18.32 میلیون 2.466 میلیون 10.481 میلیون 7.839 میلیون 16.338 میلیون 8.795 میلیون 6.53 7.33 3.52 259,168 314,858 573,626 400
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 23,500 400.00 1.67 20,440 3,460.00 14.48 1402/04/15 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 2,677.72 23,900 24,320 23,120 24,930 172 997,675 23,020 0 0 0 15.17 هزار میلیارد 22.112 میلیون 6.593 میلیون 1,000,000 1.672 میلیون 4.921 میلیون 1.739 میلیون 1.582 میلیون 13.64 4.16 12.28 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 22,950 350.00 1.50 23,300 0.00 0.00 1402/07/08 26 64,239 1.49 میلیارد 2,940.27 23,300 22,840 22,840 23,500 2 10,254 22,950 2 7,616 23,300 63.19 هزار میلیارد 73.359 میلیون 17.391 میلیون 2.712 میلیون 10.169 میلیون 7.221 میلیون 6.627 میلیون 6.61 میلیون 9.56 8.75 9.54 54,493 9,746 64,239 -