همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 6.537 میلیون 311,290.00 5.00 6.537 میلیون 311,290.00 5.00 09:16 5 18 117.668 میلیون - 6.226 میلیون 6.537 میلیون 6.537 میلیون 6.537 میلیون 0 115 6.537 میلیون 27 - - 38.373 میلیارد - - - - - - - - - - 18 - 18 -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 10:05 4 21 41.635 میلیون - 1.888 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 0 101 1.983 میلیون 9 - - 20.035 میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1399/05/5 1 100 161.627 میلیون - 1.539 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 0 290 1.616 میلیون 2 - - 808.134 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 09:53 1 10 13.251 میلیون - 1.262 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 0 254 1.325 میلیون 10 - - 9.154 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.265 میلیون 60,228.00 5.00 1.265 میلیون 60,228.00 5.00 09:00 1 4 5.059 میلیون - 1.205 میلیون 1.265 میلیون 1.265 میلیون 1.265 میلیون 0 136 1.265 میلیون 10 - - 16.02 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.26 میلیون 60,020.00 5.00 1.26 میلیون 60,020.00 5.00 09:00 1 1 1.26 میلیون - 1.2 میلیون 1.26 میلیون 1.26 میلیون 1.26 میلیون 0 392 1.26 میلیون 18 - - 17.722 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.142 میلیون 54,359.00 5.00 1.142 میلیون 54,359.00 5.00 09:09 3 20 22.831 میلیون - 1.087 میلیون 1.142 میلیون 1.142 میلیون 1.142 میلیون 0 395 1.142 میلیون 12 - - 8.039 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.115 میلیون 53,108.00 5.00 1.115 میلیون 53,108.00 5.00 1399/07/28 1 1 1.115 میلیون - 1.062 میلیون 1.115 میلیون 1.115 میلیون 1.115 میلیون 0 157 1.115 میلیون 7 - - 17.128 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1399/06/5 1 10 11.012 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 190 1.101 میلیون 6 - - 4.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 09:00 2 20 22.022 میلیون - 1.001 میلیون 20 1.101 میلیون 22.022 میلیون 0 77 1.101 میلیون 4 - - 3.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1399/06/25 1 500 536 میلیون - 1.042 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 0 1,000 1,000,000 1 - - 2.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1399/03/27 1 1 1.067 میلیون - 970,000 1.067 میلیون 1.067 میلیون 1.067 میلیون 0 44 1.067 میلیون 4 - - 533.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 71,654.00 7.32 1.05 میلیون 71,654.00 7.32 1399/07/6 1 5 5.25 میلیون - 978,346 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1 10 950,005 1 889 1.05 میلیون 5.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 09:05 2 10 10.485 میلیون - 972,702 10 1.049 میلیون 10.485 میلیون 1 20 972,701 1 110 1.1 میلیون 3.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

سهام فرابورس 1.043 میلیون 15,000.00 1.46 1.043 میلیون 15,000.00 1.46 1399/07/8 1 500 521.5 میلیون - 1.028 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 52.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1399/03/11 1 4.886 میلیون 5.092 هزار میلیارد - 1.01 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 0 - - 0 - - 5.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.886 میلیون - 4.886 میلیون
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 10,000.00 0.97 1.04 میلیون 10,000.00 0.97 09:00 1 1 1.04 میلیون - 1.03 میلیون 1 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 494 1.04 میلیون 1 5 1.05 میلیون 249.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
افاد81

منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205

اوراق فرابورس 1.034 میلیون 49,000.00 4.97 1.034 میلیون 49,000.00 4.97 1399/07/23 1 100 103.4 میلیون - 985,000 1.034 میلیون 1.034 میلیون 1.034 میلیون 0 - - 0 - - 15.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
آتی1

ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه

صندوق فرابورس 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1399/06/29 1 290 298.12 میلیون - 804,000 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1 1,900 828,000 1 310 1.028 میلیون 102.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اجاد222

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

سهام فرابورس 1.025 میلیون 5,000.00 0.49 1.025 میلیون 5,000.00 0.49 1399/04/16 1 138,800 142.27 میلیارد - 1.02 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 0 - - 0 - - 5.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 138,800 - 138,800
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

سهام فرابورس 1.025 میلیون 13,500.00 1.34 1.025 میلیون 13,500.00 1.34 1399/07/28 1 500 512.3 میلیون - 1.011 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 0 - - 0 - - 30.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1399/02/14 2 1.006 میلیون 1.028 هزار میلیارد - 1,000,000 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون 0 - - 0 - - 30.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.006 میلیون - 1.006 میلیون
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
کرمان02

مرابحه کرمان موتور14020306

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1399/07/14 1 20 20.4 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 2,500 1,000,000 1 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - - 20
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001113

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 1399/07/19 1 100 102 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 100 920,001 1 2 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100