همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 6.864 میلیون 326,854.00 5.00 6.864 میلیون 326,854.00 5.00 1399/07/30 1 7 48.048 میلیون - 6.537 میلیون 6.864 میلیون 6.864 میلیون 6.864 میلیون 0 249 6.864 میلیون 26 - - 40.291 میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 2.186 میلیون 104,088.00 5.00 2.186 میلیون 104,088.00 5.00 1399/07/30 1 9 19.673 میلیون - 2.082 میلیون 2.186 میلیون 2.186 میلیون 2.186 میلیون 0 71 2.186 میلیون 7 - - 22.088 میلیارد - - - - - - - - - - 9 - 9 -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1399/05/5 1 100 161.627 میلیون - 1.539 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 0 290 1.616 میلیون 2 - - 808.134 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.461 میلیون 69,569.00 5.00 1.461 میلیون 69,569.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.461 میلیون - 1.391 میلیون 1.461 میلیون 1.461 میلیون 1.461 میلیون 0 255 1.461 میلیون 5 - - 10.092 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.394 میلیون 66,402.00 5.00 1.394 میلیون 66,402.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.394 میلیون - 1.328 میلیون 1.394 میلیون 1.394 میلیون 1.394 میلیون 0 247 1.394 میلیون 4 - - 17.662 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.323 میلیون 63,021.00 5.00 1.323 میلیون 63,021.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.323 میلیون - 1.26 میلیون 1.323 میلیون 1.323 میلیون 1.323 میلیون 0 261 1.323 میلیون 5 - - 18.608 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.259 میلیون 59,931.00 5.00 1.259 میلیون 59,931.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.259 میلیون - 1.199 میلیون 1.259 میلیون 1.259 میلیون 1.259 میلیون 0 165 1.259 میلیون 5 - - 8.863 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.23 میلیون 58,551.00 5.00 1.23 میلیون 58,551.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.23 میلیون - 1.171 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون 0 144 1.23 میلیون 9 - - 18.884 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1399/06/5 1 10 11.012 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 190 1.101 میلیون 6 - - 4.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1399/07/30 4 28 30.831 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 270 1.101 میلیون 4 - - 3.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.089 میلیون 51,835.00 5.00 1.089 میلیون 51,835.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.089 میلیون - 1.037 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 0 64 1.089 میلیون 4 - - 13.843 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1399/06/25 1 500 536 میلیون - 1.042 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 0 1,000 1,000,000 1 - - 2.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1399/03/27 1 1 1.067 میلیون - 970,000 1.067 میلیون 1.067 میلیون 1.067 میلیون 0 44 1.067 میلیون 4 - - 533.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1.065 میلیون 96,800.00 10.00 1.065 میلیون 96,800.00 10.00 1399/07/30 3 80 85.185 میلیون - 968,007 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1 7 1.065 میلیون 1 920 1.065 میلیون 6.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 38,093.00 3.76 1.05 میلیون 38,093.00 3.76 1399/07/30 1 5 5.25 میلیون - 1.012 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1 10 992,067 1 5 1.05 میلیون 5.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 71,654.00 7.32 1.05 میلیون 71,654.00 7.32 1399/07/6 1 5 5.25 میلیون - 978,346 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1 10 950,005 1 889 1.05 میلیون 5.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 20,000.00 1.94 1.05 میلیون 20,000.00 1.94 1399/07/30 1 8 8.4 میلیون - 1.03 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 2 50 1.04 میلیون 1 11 1.133 میلیون 252 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 999,000 319.00 0.03 1.049 میلیون 49,965.00 5.00 1398/12/25 1 5 5.246 میلیون - 999,319 1,000,000 999,000 1,000,000 0 30 1,000,000 3 - - 5.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 1399/07/29 2 10 10.485 میلیون - 972,702 1.049 میلیون 1.049 میلیون 1.049 میلیون 1 32 972,701 2 110 1.1 میلیون 3.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

سهام فرابورس 1.028 میلیون 3,000.00 0.29 1.047 میلیون 22,349.00 2.18 1399/07/30 2 1,500 1.57 میلیارد - 1.025 میلیون 1.057 میلیون 1.028 میلیون 1.057 میلیون 0 - - 0 - - 31.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

سهام فرابورس 1.043 میلیون 15,000.00 1.46 1.043 میلیون 15,000.00 1.46 1399/07/8 1 500 521.5 میلیون - 1.028 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 52.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1399/03/11 1 4.886 میلیون 5.092 هزار میلیارد - 1.01 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 0 - - 0 - - 5.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.886 میلیون - 4.886 میلیون
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
افاد81

منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205

اوراق فرابورس 1.034 میلیون 49,000.00 4.97 1.034 میلیون 49,000.00 4.97 1399/07/23 1 100 103.4 میلیون - 985,000 1.034 میلیون 1.034 میلیون 1.034 میلیون 0 - - 0 - - 15.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
آتی1

ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه

صندوق فرابورس 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1399/06/29 1 290 298.12 میلیون - 804,000 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1 1,900 828,000 1 310 1.028 میلیون 102.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.026 میلیون 21,000.00 2.09 1.026 میلیون 21,000.00 2.09 1399/07/29 1 500 512.768 میلیون - 1.005 میلیون 1.026 میلیون 1.026 میلیون 1.026 میلیون 0 7,700 900,000 1 - - 51.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500