همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,450 70.00 0.75 9,380 0.00 0.00 1399/11/2 4,322 24.24 میلیون 227.4 میلیارد 5,608.7 9,380 9,080 9,080 9,450 527 8,009,194 9,450 2 30,224 9,450 2692.06 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 198.114 میلیون 216.455 میلیون 12.44 6.72 13.59 23.441 میلیون 800,000 19.03 میلیون 5.211 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,710 30.00 0.28 10,680 0.00 0.00 1399/11/2 4,431 37.1 میلیون 396.1 میلیارد 8,372.08 10,680 10,550 10,450 10,710 2750 46,855,380 10,710 1 1,000 10,720 2232.12 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.06 5.24 3.78 33.772 میلیون 3.325 میلیون 23.245 میلیون 13.852 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 1399/11/2 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 1399/11/2 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 40,200 450.00 1.11 40,650 0.00 0.00 1399/11/2 675 1.89 میلیون 77.4 میلیارد 2,802.13 40,650 41,450 40,040 41,450 2 5,150 40,110 1 6,706 40,200 1219.5 هزار میلیارد 1.27 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 26.38 12.19 20.29 507,441 1.384 میلیون 1.259 میلیون 632,110
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,380 0.00 0.00 16,380 0.00 0.00 1399/11/2 1,169 8.74 میلیون 143.1 میلیارد 7,475.04 16,380 16,350 15,910 16,380 157 2,059,040 16,380 1 20 16,700 1218.672 هزار میلیارد 1.352 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 10.8 6.54 5.1 7.314 میلیون 1.424 میلیون 1.938 میلیون 6.8 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 18,910 0.00 0.00 18,910 0.00 0.00 1399/11/2 839 12.01 میلیون 227.1 میلیارد 14,312.42 18,910 18,910 18,700 18,910 381 5,520,267 18,910 1 47,393 19,290 1049.505 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 9.51 6.05 5.69 9.64 میلیون 2.368 میلیون 2.148 میلیون 9.86 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,100 20.00 0.18 11,080 0.00 0.00 1399/11/2 1,622 16.04 میلیون 177.7 میلیارد 9,891.75 11,080 10,800 10,620 11,100 243 3,460,991 11,100 1 2,000 11,100 903.02 هزار میلیارد 956.989 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 14.23 7.27 13.85 14.139 میلیون 1.906 میلیون 6.348 میلیون 9.696 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 137,000 700.00 0.51 136,300 0.00 0.00 1399/11/2 980 921,472 125.6 میلیارد 940.28 136,300 132,500 132,500 139,010 2 15,087 137,100 1 8,003 137,100 817.8 هزار میلیارد 899.692 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 10.08 10.62 3.97 731,522 189,950 161,899 759,573
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,780 10.00 0.27 3,770 0.00 0.00 1399/11/2 2,878 73.23 میلیون 276 میلیارد 25,443.89 3,770 3,700 3,610 3,780 1356 52,137,706 3,780 1 500 3,780 780.552 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 8.5 1.75 1.3 52.813 میلیون 20.415 میلیون 57.16 میلیون 16.068 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 1399/11/2 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,570 10.00 0.39 2,560 0.00 0.00 1399/11/2 9,472 381.67 میلیون 976.9 میلیارد 40,294.8 2,560 2,490 2,480 2,570 513 40,172,687 2,470 1 200,000 2,470 772.24 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -8.86 17.58 1.4 511.432 میلیون 87.162 میلیون 537.498 میلیون 61.096 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,130 10.00 0.10 10,120 0.00 0.00 1399/11/2 1,418 19.31 میلیون 195.4 میلیارد 13,614.26 10,120 10,110 9,780 10,130 734 18,825,088 10,130 2 12,000 10,350 728.64 هزار میلیارد 754.59 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 14.76 5.64 14.14 16.805 میلیون 2.5 میلیون 6.555 میلیون 12.75 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,580 10.00 0.10 9,570 0.00 0.00 1399/11/2 4,044 38.9 میلیون 372.4 میلیارد 9,619.55 9,570 9,580 9,370 9,580 3657 121,805,490 9,580 1 50,000 9,580 727.32 هزار میلیارد 838.313 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 19.3 5.74 0.92 36.897 میلیون 2.004 میلیون 30.97 میلیون 7.931 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 17,250 620.00 3.47 16,620 1,250.00 6.99 1399/11/1 - - - 6,882.65 17,870 18,400 - - 1 500 17,860 2 15,001 18,500 673.11 هزار میلیارد 687.312 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 16.45 5.42 12.53 3.86 میلیون 10.105 میلیون 8.988 میلیون 4.977 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,240 50.00 0.38 13,190 0.00 0.00 1399/11/2 3,682 46.87 میلیون 618.2 میلیارد 12,729.88 13,190 12,620 12,300 13,240 102 3,217,466 13,240 1 60,000 13,240 659.5 هزار میلیارد 724.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.14 5.07 2.6 35.852 میلیون 11.019 میلیون 34.074 میلیون 12.797 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,090 230.00 2.12 10,860 0.00 0.00 1399/11/2 800 6.2 میلیون 68.5 میلیارد 7,748.12 10,860 10,990 10,520 11,090 337 7,652,760 11,090 1 5,000 11,200 651.6 هزار میلیارد 821.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 40.08 8.18 11.73 5.371 میلیون 827,515 6.198 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,850 40.00 0.25 15,810 0.00 0.00 1399/11/2 863 6.88 میلیون 109.1 میلیارد 7,977.5 15,810 15,550 15,200 15,850 54 636,356 15,850 1 3,000 17,300 632.4 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 508.671 میلیون 27 میلیون 436.812 میلیون 71.858 میلیون 81.097 میلیون 22.627 میلیون 27.95 8.81 7.8 4.971 میلیون 1.914 میلیون 4.405 میلیون 2.48 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,910 10.00 0.13 7,900 0.00 0.00 1399/11/2 3,667 33.63 میلیون 265.6 میلیارد 9,170.09 7,900 7,900 7,630 7,910 2748 59,621,489 7,910 1 400 8,050 592.5 هزار میلیارد 661.669 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 20.18 5.55 1.18 33.577 میلیون 50,000 22.871 میلیون 10.756 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 42,060 10.00 0.02 42,050 0.00 0.00 1399/11/2 717 8.35 میلیون 350.9 میلیارد 11,639.68 42,050 40,400 40,400 42,060 170 1,160,737 42,060 1 60 43,240 580.29 هزار میلیارد 652.586 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 8.98 7.32 2.84 8.198 میلیون 147,913 487,481 7.858 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,550 50.00 0.48 10,500 0.00 0.00 1399/11/2 866 9.96 میلیون 105.1 میلیارد 11,506.73 10,500 10,550 10,550 10,550 335 3,802,962 10,550 1 1,000 11,430 576.45 هزار میلیارد 616.066 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.32 6.72 14.05 9.965 میلیون - 3.835 میلیون 6.13 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 19,860 30.00 0.15 19,830 0.00 0.00 1399/11/2 1,982 16.48 میلیون 326.8 میلیارد 8,313.31 19,830 19,500 19,180 19,860 1313 21,169,056 19,860 1 1,000 20,080 568.883 هزار میلیارد 653.785 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 21.96 6.8 0.82 13.197 میلیون 3.28 میلیون 5.977 میلیون 10.5 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,540 0.00 0.00 2,540 0.00 0.00 1399/11/2 2,056 66.88 میلیون 169.9 میلیارد 32,530.89 2,540 2,540 2,540 2,540 3163 264,004,991 2,540 0 0 0 568.772 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.36 2.8 1.4 66.884 میلیون - 66.77 میلیون 113,100
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 90,350 60.00 0.07 90,290 0.00 0.00 1399/11/2 712 2.2 میلیون 198.9 میلیارد 3,094.24 90,290 90,350 88,500 90,350 292 1,601,548 90,350 1 69 93,380 541.74 هزار میلیارد 608.283 میلیون 133.041 میلیون 6 میلیون 66.543 میلیون 66.498 میلیون 112.207 میلیون 80.392 میلیون 6.74 8.15 4.83 1.851 میلیون 352,000 786,560 1.417 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 27,420 80.00 0.29 27,340 0.00 0.00 1399/11/2 941 5.44 میلیون 148.7 میلیارد 5,781.02 27,340 26,500 26,500 27,420 132 522,438 27,420 1 25,000 27,660 524.928 هزار میلیارد 832.261 میلیون 365.555 میلیون 19.2 میلیون 307.333 میلیون 58.222 میلیون 218.196 میلیون 40.319 میلیون 13.02 9.02 2.41 5.401 میلیون 38,721 2.994 میلیون 2.446 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 58,000 720.00 1.26 57,280 0.00 0.00 1399/11/2 5,083 7.53 میلیون 431.3 میلیارد 1,481.18 57,280 54,110 54,110 58,000 163 672,348 58,000 1 100 59,000 515.52 هزار میلیارد 727.823 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 290.105 میلیون 58.054 میلیون 8.32 6.66 1.58 7.349 میلیون 179,943 5.89 میلیون 1.639 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 10.00 0.35 2,820 0.00 0.00 1399/11/2 2,392 81.91 میلیون 230.9 میلیارد 34,242.09 2,820 2,790 2,710 2,830 1368 113,192,105 2,830 1 1,200 2,850 440.879 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 29 3.52 2.27 81.907 میلیون - 56.025 میلیون 25.883 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,440 10.00 0.41 2,430 0.00 0.00 1399/11/2 3,432 117.38 میلیون 285.3 میلیارد 34,202.92 2,430 2,420 2,370 2,440 1778 107,260,724 2,440 4 45,300 2,460 426.11 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 8.66 1.89 1 112.884 میلیون 4.5 میلیون 112.194 میلیون 5.19 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,770 50.00 0.25 19,720 0.00 0.00 1399/11/2 3,175 15.08 میلیون 297.4 میلیارد 4,750.17 19,720 19,060 19,060 19,770 656 3,088,759 19,770 1 300 19,840 425.163 هزار میلیارد 691.501 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 10.554 میلیون 6.436 میلیون 66.06 13.21 40.28 14.982 میلیون 100,000 12.991 میلیون 2.091 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,050 0.00 0.00 2,050 0.00 0.00 1399/11/2 5,117 232.38 میلیون 475.7 میلیارد 45,414.11 2,050 2,040 2,000 2,050 2917 185,158,453 2,050 2 2,250 2,050 400.797 هزار میلیارد 888.673 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,104 -12.86 6.07 3.04 214.925 میلیون 17.459 میلیون 215.774 میلیون 16.61 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 9,735.13 1,030 980 - - 0 0 0 1158 77,863,345 980 360.518 هزار میلیارد 360.524 میلیون 493.151 میلیون 350.018 میلیون 5,155 493.146 میلیون 142.886 میلیون 142.877 میلیون - 0.73 2.52 88,581 - 88,581 -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 12,490 420.00 3.48 12,070 0.00 0.00 1399/11/2 281 2.68 میلیون 33.5 میلیارد 9,546.88 12,070 12,490 12,200 12,490 81 3,935,515 12,490 1 1,488 13,320 325.89 هزار میلیارد 358.528 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 30.465 میلیون 30.316 میلیون 10.75 5.4 10.7 2.583 میلیون 100,000 982,674 1.7 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 25,770 870.00 3.27 26,640 0.00 0.00 1399/11/2 979 1.32 میلیون 35.3 میلیارد 1,349.79 26,640 27,780 25,500 27,780 2 24,623 25,500 2 2,096 25,770 317.016 هزار میلیارد 341.196 میلیون 61.291 میلیون 9 میلیون 24.18 میلیون 37.11 میلیون 10.529 میلیون 19.965 میلیون 15.88 8.54 30.11 1.288 میلیون 33,191 1.321 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 76,000 1,560.00 2.01 77,560 0.00 0.00 1399/11/2 1,555 1.6 میلیون 123.8 میلیارد 1,026.26 77,560 77,780 74,500 79,990 2 800 75,250 2 5,099 76,990 310.24 هزار میلیارد 327.005 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 26.98 25.27 10.08 1.473 میلیون 122,476 777,453 818,388
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,530 230.00 2.47 9,300 0.00 0.00 1399/11/2 516 6.33 میلیون 60.3 میلیارد 12,274.31 9,300 9,470 9,100 9,530 144 3,599,775 9,530 1 1,490 9,600 288.3 هزار میلیارد 302.715 میلیون 57.47 میلیون 20 میلیون 14.415 میلیون 43.055 میلیون 20.463 میلیون 19.69 میلیون 14.64 6.7 14.09 5.625 میلیون 708,428 3.043 میلیون 3.29 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 14,220 220.00 1.57 14,000 0.00 0.00 1399/11/2 1,205 6.64 میلیون 93.3 میلیارد 5,506.61 14,000 13,400 13,260 14,370 2 762 14,100 1 20,000 14,230 283.33 هزار میلیارد 332.871 میلیون 95.89 میلیون 14.252 میلیون 49.541 میلیون 46.349 میلیون 88.154 میلیون 31.969 میلیون 8.86 6.11 3.21 5.828 میلیون 807,431 4.014 میلیون 2.622 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 35,110 110.00 0.31 35,000 0.00 0.00 1399/11/2 1,883 5.96 میلیون 208.6 میلیارد 3,165.12 35,000 33,440 33,440 35,110 77 584,425 35,110 1 1,839 35,390 282.318 هزار میلیارد 296.867 میلیون 42.573 میلیون 8.066 میلیون 14.55 میلیون 28.023 میلیون 21.543 میلیون 18.846 میلیون 14.98 10.07 13.1 5.641 میلیون 318,768 3.16 میلیون 2.8 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/11/2 1 6,000 5.9 میلیون 7,314.17 1,030 980 980 980 0 0 0 545 38,846,049 980 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 368.851 میلیون 263.762 میلیون 17,130 367.948 میلیون 78.954 میلیون 78.053 میلیون - 0.74 2.61 6,000 - 6,000 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 51,780 390.00 0.76 51,390 0.00 0.00 1399/11/2 196 1.62 میلیون 83.7 میلیارد 8,249.45 51,390 51,780 49,830 51,780 65 1,381,939 51,780 1 1,323 53,180 262.089 هزار میلیارد 313.041 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 9.68 6.29 4.22 1.617 میلیون - 410,977 1.206 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 17,720 570.00 3.32 17,150 0.00 0.00 1399/11/2 197 1.82 میلیون 32.2 میلیارد 9,220.29 17,150 17,720 17,720 17,720 398 9,041,585 17,720 1 1,000 18,200 257.25 هزار میلیارد 344.998 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 31.41 7.82 3.68 1.816 میلیون - 651,398 1.165 میلیون