• بورس

  1,249,868 (1.67%)
 • انس طلا

  1,792 (0.15%)
 • مثقال طلا

  53,350,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  12,324,000 (0%)
 • سکه

  124,300,000 (0%)
 • دلار

  277,710 (0%)
 • یورو

  312,480 (0%)
 • نفت برنت

  89 (0.34%)
 • بیت کوین

  37,760 (1.24%)

کل بورس 10:11

1.25 میلیون 20,499.30

کل فرابورس 10:06

17,195.3 161.00

کل هم وزن 10:11

322,313.6 3,557.60

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
53.805 میلیون
جمع بدهی
38.598 میلیون
حقوق صاحبان سهام
15.208 میلیون
درآمد TTM
19.852 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.332 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,718
ارزش معاملات
7,696
ارزش بازار
49.962 میلیون
P/S
2.35
P/E
7.34
P/L
3.30
P/B
3.29

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.193 میلیون
جمع بدهی
3.354 میلیون
حقوق صاحبان سهام
1.839 میلیون
درآمد TTM
3.283 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.001 میلیون
حجم معاملات(م.س)
479.00
ارزش معاملات
1,984
ارزش بازار
9.529 میلیون
P/S
2.80
P/E
8.89
P/L
8.32
P/B
5.18

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
58.998 میلیون
جمع بدهی
41.951 میلیون
حقوق صاحبان سهام
17.047 میلیون
درآمد TTM
23.135 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
6.333 میلیون
حجم معاملات(م.س)
2,197
ارزش معاملات
9,680
ارزش بازار
59.49 میلیون
P/S
2.41
P/E
7.55
P/L
3.45
P/B
3.49

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,286 تغییر : 2,286 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 73,830 تغییر : 2,280 تعداد معامله : 18,889
نماد : خاور نام : ایران خودرو دیزل آخرین : 1,178 تغییر : 4,519 تعداد معامله : 17,191
نماد : خاورح نام : ایران خودرو دیزل (حق تقدم) آخرین : 169 تغییر : 20.00 تعداد معامله : 14,205
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 162,050 تغییر : 158,560 درصد تغییر : 4,543.27
نماد : باران نام : بیمه زندگی باران آخرین : 3,902 تغییر : 3,380 درصد تغییر : 647.51
نماد : کایتا نام : ایتالران آخرین : 47,300 تغییر : 38,030 درصد تغییر : 410.25
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,286 تغییر : 2,286 درصد تغییر : 228.6
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 583,222 تغییر : 364,374 درصد تغییر : 166.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : ونیرو نام : سر. نیرو آخرین : 2,251 تغییر : 26.00 تغییر مالکیت حقوقی : 25.653 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,880 تغییر : 320.00 تغییر مالکیت حقوقی : 18.941 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,985 تغییر : 94.00 تغییر مالکیت حقوقی : 17.958 میلیون
نماد : ثاخت نام : توسعه ساختمان آخرین : 1,729 تغییر : 82.00 تغییر مالکیت حقوقی : 12.802 میلیون
نماد : وکار نام : بانک کار آفرین آخرین : 2,245 تغییر : 106.00 تغییر مالکیت حقوقی : 11.977 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,139 تغییر : 17.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 4,103 تغییر : 195.00 تغییر مالکیت حقوقی : -55,171,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : فاذر نام : آذراب آخرین : 867 تغییر : 17.00 تغییر مالکیت حقوقی : -26,088,000
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,640 تغییر : 260.00 تغییر مالکیت حقوقی : -25,359,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,139 تغییر : 17.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 7,370 تغییر : 60.00 حجم عرضه حقوقی : 94.5 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 4,103 تغییر : 195.00 حجم عرضه حقوقی : 67.37 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,640 تغییر : 260.00 حجم عرضه حقوقی : 56.479 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,139 تغییر : 17.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 7,370 تغییر : 60.00 حجم تقاضا حقوقی : 97.393 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,985 تغییر : 94.00 حجم تقاضا حقوقی : 48.74 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,640 تغییر : 260.00 حجم تقاضا حقوقی : 31.121 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,880 تغییر : 320.00 حجم تقاضا حقوقی : 30.378 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,410 تغییر : 490.00 تاثیر : 3,297.95
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,880 تغییر : 320.00 تاثیر : 2,901.5
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 9,990 تغییر : 470.00 تاثیر : 1,722.89
نماد : شپدیس نام : پتروشیمی پردیس آخرین : 133,920 تغییر : 6,370 تاثیر : 954.49
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,540 تغییر : 310.00 تاثیر : 940.88
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 2,359 تغییر : 89.00 تاثیر : -
نماد : وبشهر نام : توسعه صنایع بهشهر آخرین : 6,200 تغییر : 150.00 تاثیر : -
نماد : سغرب نام : سیمان غرب آخرین : 12,610 تغییر : 410.00 تاثیر : -
نماد : دعبیدح نام : دارو عبیدی (حق تقدم) آخرین : 31,700 تغییر : 1,400 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 73,830 تغییر : 2,280 ارزش معامله : 2.133 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,139 تغییر : 17.00 ارزش معامله : 1.098 هزار میلیارد
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 ارزش معامله : 904.4 میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,985 تغییر : 94.00 حجم معامله : 328.73 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,562 تغییر : 60.00 حجم معامله : 116.46 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,139 تغییر : 17.00 حجم معامله : 108.34 میلیون
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 963 تغییر : 27.00 حجم معامله : 97.11 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,295 تغییر : 84.00 حجم معامله : 70.35 میلیون
مشاهده بیشتر