• بورس

  1,330,046 (0.06%)
 • انس طلا

  1,661 (0%)
 • مثقال طلا

  59,550,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  13,743,000 (0%)
 • سکه

  152,950,000 (0%)
 • دلار سنا

  288,254 (0%)
 • نفت برنت

  86 (0%)
 • تتر

  330,050 (0.4%)
 • بیت کوین

  19,367 (0.63%)

کل بورس 09:11

1.33 میلیون 832.80

کل فرابورس 09:11

18,139.1 21.70

کل هم وزن 09:11

385,751.2 386.40

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
65.062 میلیون
جمع بدهی
44.064 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.998 میلیون
درآمد TTM
28.737 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
7.928 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,447
ارزش معاملات
15,728
ارزش بازار
49.959 میلیون
P/S
1.65
P/E
5.67
P/L
5.36
P/B
2.38

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.993 میلیون
جمع بدهی
3.971 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.023 میلیون
درآمد TTM
4.424 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.038 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,244
ارزش معاملات
4,346
ارزش بازار
9.863 میلیون
P/S
2.18
P/E
8.57
P/L
2.02
P/B
4.88

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
71.055 میلیون
جمع بدهی
48.034 میلیون
حقوق صاحبان سهام
23.021 میلیون
درآمد TTM
33.161 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.966 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,691
ارزش معاملات
20,074
ارزش بازار
59.822 میلیون
P/S
1.72
P/E
6.02
P/L
4.77
P/B
2.60

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 74,400 تغییر : 2,480 تعداد معامله : 7,076
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 تعداد معامله : 6,660
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,052 تغییر : 12.00 تعداد معامله : 5,490
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 16.00 تعداد معامله : 5,246
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 91,910 تغییر : 3,510 تعداد معامله : 4,719
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,755 درصد تغییر : 7,917.82
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,882 درصد تغییر : 2,669.29
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,841 درصد تغییر : 2,228.23
نماد : دانا نام : بیمه دانا آخرین : 4,600 تغییر : 3,108 درصد تغییر : 208.31
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 605,499 تغییر : 386,651 درصد تغییر : 176.68
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 تغییر مالکیت حقوقی : 118.444 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 16.00 تغییر مالکیت حقوقی : 39.798 میلیون
نماد : بورس نام : بورس اوراق بهادار تهران آخرین : 5,320 تغییر : 230.00 تغییر مالکیت حقوقی : 22.095 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,140 تغییر : 16.00 تغییر مالکیت حقوقی : 15.495 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,796 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 10 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 تغییر مالکیت حقوقی : -16,811,000
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,052 تغییر : 12.00 تغییر مالکیت حقوقی : -15,909,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 2,400 تغییر : 147.00 تغییر مالکیت حقوقی : -9,271,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 حجم عرضه حقوقی : 172.959 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 16.00 حجم عرضه حقوقی : 143.015 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,052 تغییر : 12.00 حجم عرضه حقوقی : 54.245 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,140 تغییر : 16.00 حجم عرضه حقوقی : 52.868 میلیون
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 حجم عرضه حقوقی : 46.811 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 حجم تقاضا حقوقی : 291.403 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 16.00 حجم تقاضا حقوقی : 182.813 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,140 تغییر : 16.00 حجم تقاضا حقوقی : 68.363 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,052 تغییر : 12.00 حجم تقاضا حقوقی : 38.336 میلیون
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 595 تغییر : 66.00 حجم تقاضا حقوقی : 30 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 889 تغییر : 4.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 37,250 تغییر : 100.00 تاثیر : 731.1
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 16,130 تغییر : 370.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 4,206 تغییر : 164.00 تاثیر : 193.05
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,755 تاثیر : 159.11
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 6,960 تغییر : 10.00 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 2,412 تغییر : 58.00 تاثیر : -
نماد : دشیمیح نام : شیمی داروپخش (حق تقدم) آخرین : 21,900 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : درازکح نام : دارو رازک (حق تقدم) آخرین : 10,000 تغییر : 640.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 ارزش معامله : 6.136 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,681 تغییر : 33.00 حجم معامله : 347.101 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 16.00 حجم معامله : 274.534 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,052 تغییر : 12.00 حجم معامله : 131.199 میلیون
نماد : فلوله نام : لوله و ماشین سازی آخرین : 1,541 تغییر : 4.00 حجم معامله : 102.38 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,140 تغییر : 16.00 حجم معامله : 87.224 میلیون
مشاهده بیشتر