• بورس

  2,054,827 (0%)
 • انس طلا

  2,044 (0.05%)
 • مثقال طلا

  125,590,000 (0%)
 • طلا ۱۸

  29,001,000 (0%)
 • سکه

  340,090,000 (0%)
 • دلار

  584,500 (0%)
 • نفت برنت

  82 (0.28%)
 • تتر

  593,800 (0.84%)
 • بیت کوین

  61,297 (0.02%)

کل بورس 1402/12/09

2.055 میلیون 8,810.29

کل فرابورس 1402/12/09

24,450.14 146.56

کل هم وزن 1402/12/09

714,173.19 4,920.33

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
91.563 میلیون
جمع بدهی
66.18 میلیون
حقوق صاحبان سهام
25.383 میلیون
درآمد TTM
42.304 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
10.202 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6,223
ارزش معاملات
36,633
ارزش بازار
71.332 میلیون
P/S
1.64
P/E
6.22
P/L
2.27
P/B
2.81

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
12.977 میلیون
جمع بدهی
9.787 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.19 میلیون
درآمد TTM
7.383 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.534 میلیون
حجم معاملات(م.س)
2,362
ارزش معاملات
17,967
ارزش بازار
13.505 میلیون
P/S
1.81
P/E
8.43
P/L
2.38
P/B
4.23

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
104.541 میلیون
جمع بدهی
75.967 میلیون
حقوق صاحبان سهام
28.574 میلیون
درآمد TTM
49.687 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
11.736 میلیون
حجم معاملات(م.س)
8,585
ارزش معاملات
54,600
ارزش بازار
84.837 میلیون
P/S
1.66
P/E
6.50
P/L
2.27
P/B
2.97

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 63,700 تغییر : 30.00 تعداد معامله : 7,814
نماد : تسه1402 نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 آخرین : 1.4 میلیون تغییر : 9,742 تعداد معامله : 4,702
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 نام : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 123,600 تغییر : 17,967 تعداد معامله : 3,280
نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 آخرین : 390,000 تغییر : 0 تعداد معامله : 3,124
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 نام : زعفران نگین تحویل دی 00 آخرین : 190,700 تغییر : 0 تعداد معامله : 2,976
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : ونچر نام : جسورانه فیروزه 10% تادیه آخرین : 1.06 میلیون تغییر : 860,000 درصد تغییر : 430
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 568,748 تغییر : 360,319 درصد تغییر : 172.87
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
نماد : تسه9904 نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 آخرین : 1.385 میلیون تغییر : 570,604 درصد تغییر : 70.06
نماد : اخزا821 نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 آخرین : 997,000 تغییر : 395,426 درصد تغییر : 65.73
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,200 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 59.306 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,084 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 42.026 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,050 تغییر : 53.00 تغییر مالکیت حقوقی : 34.274 میلیون
نماد : ذوب نام : ذوب آهن اصفهان آخرین : 4,315 تغییر : 2.00 تغییر مالکیت حقوقی : 13.421 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,200 تغییر : 81.00 تغییر مالکیت حقوقی : 13.225 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,069 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,271,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 3,087 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000
نماد : خریختح نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) آخرین : 2,090 تغییر : 141.00 تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000
نماد : وپاسارح نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) آخرین : 1,520 تغییر : 20.00 تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000
نماد : کگلح نام : گل گهر (حق تقدم) آخرین : 5,090 تغییر : 71.00 تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,200 تغییر : 30.00 حجم عرضه حقوقی : 27.435 میلیون
نماد : شبریزح نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) آخرین : 15,100 تغییر : 850.00 حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,084 تغییر : 3.00 حجم عرضه حقوقی : 23.493 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,069 تغییر : 61.00 حجم عرضه حقوقی : 23.271 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,200 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 86.742 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,084 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 65.519 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,050 تغییر : 53.00 حجم تقاضا حقوقی : 34.31 میلیون
نماد : شبریزح نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) آخرین : 15,100 تغییر : 850.00 حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,076 تغییر : 69.00 حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,084 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 46,590 تغییر : 460.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 11,850 تغییر : 10.00 تاثیر : 642.43
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 28,410 تغییر : 30.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 7,270 تغییر : 30.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : چکاوه نام : کاغذ سازی کاوه آخرین : 13,210 تغییر : 160.00 تاثیر : -
نماد : کسعدیح نام : کاشی سعدی (حق تقدم) آخرین : 7,560 تغییر : 340.00 تاثیر : -
نماد : والبرح نام : سر. البرز (حق تقدم) آخرین : 4,100 تغییر : 74.00 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : ختراکح نام : ریخته گری تراکتور (حق تقدم) آخرین : 4,090 تغییر : 10.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
نماد : صیبا503 نام : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 آخرین : 974,000 تغییر : 24,000 ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,200 تغییر : 30.00 حجم معامله : 108.05 میلیون
نماد : وساخت نام : سر. ساختمان ایران آخرین : 1,838 تغییر : 40.00 حجم معامله : 88.107 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,084 تغییر : 3.00 حجم معامله : 88.009 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,069 تغییر : 61.00 حجم معامله : 68.345 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,050 تغییر : 53.00 حجم معامله : 38.096 میلیون
مشاهده بیشتر