• بورس

  1,503,782 (0%)
 • انس طلا

  1,820 (0.19%)
 • مثقال طلا

  58,840,000 (0.27%)
 • طلا ۱۸

  13,577,000 (0.29%)
 • سکه

  143,940,000 (0.33%)
 • دلار سنا

  277,129 (0.02%)
 • نفت برنت

  113 (2.09%)
 • تتر

  310,380 (0.26%)
 • بیت کوین

  20,661 (0.73%)

کل بورس 1401/04/06

1.504 میلیون 2,442.30

کل فرابورس 1401/04/06

20,349.5 1.90

کل هم وزن 1401/04/06

417,449.4 234.20

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
58.625 میلیون
جمع بدهی
39.898 میلیون
حقوق صاحبان سهام
18.729 میلیون
درآمد TTM
19.784 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
5.327 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,445
ارزش معاملات
23,840
ارزش بازار
59.809 میلیون
P/S
2.83
P/E
8.83
P/L
3.61
P/B
3.19

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
5.382 میلیون
جمع بدهی
3.185 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.197 میلیون
درآمد TTM
3.272 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.029 میلیون
حجم معاملات(م.س)
1,347
ارزش معاملات
6,125
ارزش بازار
11.37 میلیون
P/S
3.23
P/E
10.19
P/L
25.82
P/B
5.17

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
64.007 میلیون
جمع بدهی
43.083 میلیون
حقوق صاحبان سهام
20.926 میلیون
درآمد TTM
23.057 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
6.356 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,792
ارزش معاملات
29,965
ارزش بازار
71.179 میلیون
P/S
2.89
P/E
9.02
P/L
3.80
P/B
3.40

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,377 تغییر : 1,377 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,234 تغییر : 40.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,910 تغییر : 96.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 212,050 تغییر : 208,560 درصد تغییر : 5,975.93
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,010 درصد تغییر : 5,920.07
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,550 درصد تغییر : 2,357.63
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,835 درصد تغییر : 2,223.97
نماد : پشاهن نام : پلاستیک شاهین آخرین : 83,250 تغییر : 75,881 درصد تغییر : 1,029.73
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,954 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : 317.021 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 تغییر مالکیت حقوقی : 97.862 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,890 تغییر : 190.00 تغییر مالکیت حقوقی : 49.437 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,050 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : 34.633 میلیون
نماد : وپست نام : پست بانک ایران آخرین : 4,320 تغییر : 97.00 تغییر مالکیت حقوقی : 29.75 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,910 تغییر : 96.00 تغییر مالکیت حقوقی : -60,589,000
نماد : ورنا نام : سر. رنا آخرین : 6,440 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -40,105,000
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,134 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : -32,999,000
نماد : بترانس نام : ایران ترانسفو آخرین : 2,269 تغییر : 126.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,424,000
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,954 تغییر : 5.00 حجم عرضه حقوقی : 450.298 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,730 تغییر : 20.00 حجم عرضه حقوقی : 95.813 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,910 تغییر : 96.00 حجم عرضه حقوقی : 63.389 میلیون
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,134 تغییر : 5.00 حجم عرضه حقوقی : 50.85 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,954 تغییر : 5.00 حجم تقاضا حقوقی : 767.318 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.616 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 6,730 تغییر : 20.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.047 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,957 تغییر : 22.00 حجم تقاضا حقوقی : 74.26 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 44,080 تغییر : 160.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 17,170 تغییر : 400.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,801 تغییر : 52.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 20,780 تغییر : 90.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : کفپارس نام : فرآورده نسوز پارس آخرین : 4,491 تغییر : 174.00 تاثیر : -
نماد : تکالا نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران آخرین : 19,570 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دسبحاح نام : دارو سبحان (حق تقدم) آخرین : 16,500 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,910 تغییر : 96.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 929 تغییر : 1.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,910 تغییر : 96.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,957 تغییر : 22.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,234 تغییر : 40.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,801 تغییر : 52.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر