تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.235 میلیون 174,327.00 12.37 1.409 میلیون 0.00 0.00 1403/03/30 281 12,638 17.81 میلیارد - 1.409 میلیون 1.24 میلیون 1.23 میلیون 1.27 میلیون 2 771 1,410,000 1 1 1,429,999 - - - - - - - - - - - 12,532 - 9,917 2,615
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 159,742.00 11.33 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/30 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.28 میلیون 1.234 میلیون 1.3 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990