تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 657,483 49,438.00 8.13 608,045 0.00 0.00 12:05 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 652,300 650,001 684,085 1 79 629,872 10 1,772 638,447 - - - - - - - - - - - 85,455 - 48,453 37,002
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 661,000 91,686.00 16.10 569,314 0.00 0.00 12:05 25 437 248.79 میلیون - 569,314 631,600 631,600 683,640 2 177 631,000 1 8 658,888 - - - - - - - - - - - 15,327 - 9,715 5,612
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 660,000 90,725.00 15.94 569,275 0.00 0.00 12:05 9 320 182.17 میلیون - 569,275 651,120 634,900 686,177 3 512 635,000 1 5 639,990 - - - - - - - - - - - 31,425 - 11,649 19,776
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 658,000 61,450.00 10.30 596,550 0.00 0.00 12:05 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 664,749 642,055 683,212 2 29 635,089 2 18 646,910 - - - - - - - - - - - 263 - 263 -
تسه9810

امتیاز مسکن دی 98

تسهیلات مسکن فرابورس 670,000 137,826.00 17.06 807,826 0.00 0.00 12:05 230 5,525 4.46 میلیارد - 807,826 679,000 640,010 688,599 1 45 632,000 1 1 644,000 - - - - - - - - - - - 5,008 - 5,008 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 655,003 129,635.00 24.68 525,368 0.00 0.00 12:05 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 665,280 645,000 684,398 1 70 630,050 3 7 640,000 - - - - - - - - - - - 16,733 - 10,924 5,809
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 651,000 163,285.00 20.05 814,285 0.00 0.00 12:05 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 656,628 620,027 677,989 2 136 620,000 1 7 635,000 - - - - - - - - - - - 2,749 - 2,749 -
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 645,010 51,566.00 8.69 593,444 0.00 0.00 12:05 42 913 541.81 میلیون - 593,444 666,325 630,500 682,056 1 8 620,000 1 13 630,000 - - - - - - - - - - - 10,930 - 5,930 5,000
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 647,111 172,649.00 21.06 819,760 0.00 0.00 12:05 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 680,574 621,117 680,574 2 266 630,000 1 11 640,000 - - - - - - - - - - - 1,343 - 1,343 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 657,011 56,064.00 9.33 600,947 0.00 0.00 12:05 19 568 341.34 میلیون - 600,947 650,199 641,299 682,278 1 9 636,000 2 131 666,000 - - - - - - - - - - - 27,292 - 19,382 7,910
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 645,000 106,335.00 19.74 538,665 0.00 0.00 12:05 11 80 43.09 میلیون - 538,665 685,500 642,090 685,545 1 2 615,000 1 9 639,990 - - - - - - - - - - - 12,151 - 8,031 4,120
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 664,999 85,340.00 14.72 579,659 0.00 0.00 12:04 15 209 121.15 میلیون - 579,659 661,000 644,500 683,369 1 18 635,000 1 9 639,000 - - - - - - - - - - - 21,053 - 14,561 6,492
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 652,202 118,734.00 15.40 770,936 0.00 0.00 12:04 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 662,380 636,666 679,901 2 276 622,000 1 18 629,000 - - - - - - - - - - - 19,460 - 14,460 5,000
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 655,001 155,814.00 19.22 810,815 0.00 0.00 12:04 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 665,000 630,011 681,110 1 216 615,000 1 2 630,000 - - - - - - - - - - - 5,471 - 4,471 1,000
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 663,100 145,242.00 17.97 808,342 0.00 0.00 12:04 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 680,139 662,200 680,139 1 168 625,000 1 22 635,000 - - - - - - - - - - - 1,557 - 1,557 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 655,000 161,856.00 19.81 816,856 0.00 0.00 12:04 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 660,029 640,111 681,562 1 199 620,000 1 7 633,500 - - - - - - - - - - - 4,983 - 4,486 497
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 654,000 156,333.00 19.29 810,333 0.00 0.00 12:04 104 966 782.78 میلیون - 810,333 677,675 614,111 677,675 1 187 608,900 1 134 629,999 - - - - - - - - - - - 1,888 - 1,888 -
تسه9809

امتیاز مسکن آذر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 662,020 147,094.00 18.18 809,114 0.00 0.00 12:02 92 1,241 1000 میلیون - 809,114 675,965 640,000 685,965 1 30 627,066 1 10 649,998 - - - - - - - - - - - 1,560 - 1,560 -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 660,000 155,195.00 19.04 815,195 0.00 0.00 12:02 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 678,077 620,050 678,077 1 33 634,999 2 76 660,000 - - - - - - - - - - - 2,065 - 2,008 57
تسه9808

امتیاز مسکن آبان 98

تسهیلات مسکن فرابورس 663,222 149,512.00 18.40 812,734 0.00 0.00 12:00 77 1,056 858.25 میلیون - 812,734 675,000 626,200 683,464 1 178 635,000 1 20 649,998 - - - - - - - - - - - 2,715 - 2,715 -
تسه9807

امتیاز مسکن مهر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 660,000 153,518.00 18.87 813,518 0.00 0.00 11:59 33 640 520.65 میلیون - 813,518 650,022 631,122 674,383 1 9 631,000 1 4 645,000 - - - - - - - - - - - 1,279 - 1,279 -
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 660,000 154,396.00 18.96 814,396 0.00 0.00 11:58 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 663,248 635,555 679,964 1 56 622,222 3 197 650,000 - - - - - - - - - - - 2,723 - 2,670 53
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 654,000 160,697.00 19.72 814,697 0.00 0.00 11:57 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 682,011 617,059 682,011 1 93 632,010 1 1 650,000 - - - - - - - - - - - 1,065 - 1,065 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 656,949 345,849.00 34.49 1.003 میلیون 0.00 0.00 11:56 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 657,000 656,949 657,000 0 0 0 2 20 727,921 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 681,400 346,299.00 33.70 1.028 میلیون 0.00 0.00 11:38 - - - - 1.028 میلیون 753,062 681,400 753,062 0 0 0 1 6 727,486 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 677,251 458,403.00 209.46 218,848 0.00 0.00 11:13 3 110 24.07 میلیون - 218,848 677,251 677,251 677,251 1 29 645,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 661,325 529,459.00 44.46 1.191 میلیون 0.00 0.00 11:05 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 630,015 630,010 661,325 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 30 - 30 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 917,424 126,731.00 12.14 1.044 میلیون 0.00 0.00 11:03 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 917,424 917,424 917,424 7 242 917,424 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 678,037 205,380.00 43.45 472,657 0.00 0.00 10:44 - - - - 472,657 678,037 678,037 678,037 1 25 615,001 1 14 654,088 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 703,263 113,347.00 19.21 589,916 0.00 0.00 09:36 4 33 19.47 میلیون - 589,916 703,263 703,263 703,263 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 73 - 73 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 691,577 379,263.00 35.42 1.071 میلیون 0.00 0.00 09:01 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 691,577 691,577 691,577 2 15 600,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - 77 - 77 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 793,877 213,667.00 21.21 1.008 میلیون 0.00 0.00 1400/06/29 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 793,877 793,877 793,877 0 0 0 1 113 872,000 - - - - - - - - - - - 147 - 147 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 676,142 927,027.00 57.82 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/06/29 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 676,142 - - 0 0 0 1 9 711,710 - - - - - - - - - - - 113 - 113 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 667,918 353,107.00 34.58 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/06/29 - - - - 1.021 میلیون 667,918 - - 1 26 636,113 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 - 24 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 898,997 20,208.00 2.20 919,205 0.00 0.00 1400/06/29 8 52 47.8 میلیون - 919,205 898,997 898,997 898,997 0 0 0 1 6 898,998 - - - - - - - - - - - 39 - 39 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 599,000 391,000.00 39.49 990,000 0.00 0.00 1400/06/28 1 2 1.98 میلیون - 990,000 599,000 599,000 599,000 1 24 599,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 819,744 381,230.00 86.94 438,514 0.00 0.00 1400/06/24 3 21 9.21 میلیون - 438,514 819,000 - - 3 64 819,744 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 966,580 190,017.00 24.47 776,563 0.00 0.00 1400/06/24 1 20 15.53 میلیون - 776,563 966,580 874,526 966,580 0 0 0 2 82 874,526 - - - - - - - - - - - 113 - 113 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 914,600 362,265.00 65.59 552,335 0.00 0.00 1400/06/24 - - - - 552,335 914,600 - 914,600 0 0 0 1 35 899,000 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی710

تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 799,615 147,622.00 15.58 947,237 0.00 0.00 1400/06/23 6 73 69.15 میلیون - 947,237 799,615 799,615 799,615 0 0 0 3 75 799,615 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -