همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,988 31.00 1.58 1,957 0.00 0.00 12:29 9,792 314.51 میلیون 615.4 میلیارد 34,871.36 1,957 1,930 1,882 2,011 1 8,200 1,956 9 398,601 1,958 590.341 هزار میلیارد 1.478 میلیارد 841.283 میلیون 301.656 میلیون 887.553 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.2 -12.76 0.67 270.04 میلیون 143.267 میلیون 405.787 میلیون 7.52 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,638 11.00 0.68 1,624 3.00 0.18 12:29 5,409 157.84 میلیون 256.3 میلیارد 24,516.13 1,627 1,624 1,575 1,655 1 104,965 1,625 9 532,732 1,630 317.509 هزار میلیارد 875.534 میلیون 556.119 میلیون 195.511 میلیون 558.025 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -5.15 17.99 1.15 238.06 میلیون 32.864 میلیون 270.284 میلیون 640,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,491 20.00 0.81 2,450 21.00 0.85 12:30 5,877 166.21 میلیون 407.1 میلیارد 26,496.53 2,471 2,468 2,366 2,530 1 33,318 2,459 1 30,000 2,459 97.033 هزار میلیارد 101.583 میلیون 68.366 میلیون 39.605 میلیون 4.551 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 20.23 1.52 18.9 181.196 میلیون 49.724 میلیون 209.065 میلیون 21.856 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 2,261 118.00 4.96 2,279 100.00 4.20 12:29 4,481 107.54 میلیون 245.1 میلیارد 23,999.06 2,379 2,399 2,261 2,420 34 1,627,934 2,399 1 10,000 2,470 8.198 هزار میلیارد 8.637 میلیون 1.152 میلیون 153,563 438,373 713,321 1.796 میلیون 318,235 25.76 11.49 4.56 204.972 میلیون 1.03 میلیون 204.002 میلیون 2 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,041 12.00 1.17 1,031 2.00 0.19 12:29 2,747 110.12 میلیون 113.6 میلیارد 40,085.76 1,029 1,017 1,008 1,052 1 24,828 1,022 3 58,512 1,029 117.089 هزار میلیارد 237.241 میلیون 159.914 میلیون 113.568 میلیون 120.152 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.26 2.94 1.6 117.957 میلیون 607,505 118.565 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,945 82.00 4.05 1,941 86.00 4.24 1400/10/25 - - - 41,501.47 2,027 2,010 - - 2 94,960 1,945 2 6,000 1,947 261.332 هزار میلیارد 274.895 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28.97 1.74 34.67 56.829 میلیون 66.14 میلیون 112.919 میلیون 10.05 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,921 13.00 0.67 1,902 32.00 1.65 12:29 2,253 74.57 میلیون 141.8 میلیارد 33,098.1 1,934 1,880 1,880 1,949 47 1,953,610 1,908 1 35,327 1,915 333.523 هزار میلیارد 5.786 میلیارد 5.634 میلیارد 175.354 میلیون 5.434 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.54 1.67 0.63 39.347 میلیون 71.244 میلیون 109.38 میلیون 1.211 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,617 27.00 0.74 3,586 58.00 1.59 12:29 10,277 72.38 میلیون 259.6 میلیارد 11,415.75 3,644 3,620 3,515 3,670 1 113,960 3,610 4 27,468 3,610 609.62 هزار میلیارد 737.077 میلیون 357.862 میلیون 75 میلیون 127.457 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 4.27 2.65 0.59 82.281 میلیون 21.324 میلیون 103.378 میلیون 228,065
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,853 6.00 0.32 1,839 20.00 1.08 12:29 2,548 78.78 میلیون 144.9 میلیارد 30,918.03 1,859 1,850 1,800 1,866 3 49,548 1,834 4 13,222 1,837 411.8 هزار میلیارد 4.848 میلیارد 4.69 میلیارد 223.926 میلیون 4.416 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.8 1.5 0.68 71.054 میلیون 31.567 میلیون 101.944 میلیون 675,974
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,450 120.00 2.15 12:29 7,963 76.48 میلیون 416.8 میلیارد 7,420.62 5,570 5,570 5,350 5,570 5 25,017 5,490 1 15,370 5,500 760.136 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 417.188 میلیون 76 میلیون 241.222 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.06 4.32 0.47 71.198 میلیون 14.387 میلیون 83.344 میلیون 2.242 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 413 0.00 0.00 409 4.00 0.97 12:29 1,759 102.34 میلیون 41.8 میلیارد 58,181.33 413 410 403 414 4 1,115,271 411 2 118,850 413 64.931 هزار میلیارد 64.949 میلیون 179.423 میلیون 158.756 میلیون 17,616 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.55 0.36 -1.55 66.631 میلیون 16.545 میلیون 83.026 میلیون 150,341
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,160 20.00 0.63 3,119 61.00 1.92 12:29 2,393 58.59 میلیون 182.7 میلیارد 24,483.97 3,180 3,174 3,080 3,174 3 7,000 3,134 2 33,824 3,141 645.767 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 6.58 1.27 0.7 53.017 میلیون 26.343 میلیون 74.107 میلیون 5.253 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 418 8.00 1.88 417 9.00 2.11 12:29 523 39.38 میلیون 16.4 میلیارد 75,288.3 426 415 413 425 7 1,914,531 420 1 400,000 420 35.732 هزار میلیارد 35.734 میلیون 95.586 میلیون 85.689 میلیون 2,226 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 -1.5 0.37 -1.5 23.842 میلیون 47.577 میلیون 70.218 میلیون 1.2 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,300 80.00 1.25 6,250 130.00 2.04 12:29 4,416 47.39 میلیون 296.3 میلیارد 10,731.71 6,380 6,250 6,180 6,350 1 1,293 6,270 2 81,452 6,280 839.637 هزار میلیارد 1.093 میلیارد 487.753 میلیون 134.342 میلیون 252.872 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.72 3.57 0.57 50.059 میلیون 14.661 میلیون 63.131 میلیون 1.59 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 412 2.00 0.48 410 4.00 0.97 12:29 1,273 73.68 میلیون 30.2 میلیارد 57,876.92 414 410 407 415 2 85,000 415 1 89,407 417 37.399 هزار میلیارد 37.419 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 -1.64 0.37 8.22 37.636 میلیون 23.158 میلیون 60.704 میلیون 89,308
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,166 14.00 0.64 2,143 37.00 1.70 12:29 2,514 45.32 میلیون 97.1 میلیارد 18,028.06 2,180 2,141 2,113 2,190 1 10,000 2,143 2 55,000 2,149 150.01 هزار میلیارد 163.03 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 15.18 1.16 12.19 53.854 میلیون 4.787 میلیون 56.567 میلیون 2.074 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,245 3.00 0.24 1,244 2.00 0.16 12:29 1,363 65.66 میلیون 81.7 میلیارد 48,171.36 1,242 1,259 1,221 1,259 3 30,000 1,253 3 193,261 1,258 38.138 هزار میلیارد 85.367 میلیون 83.376 میلیون 30.657 میلیون 47.229 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 14.59 1.06 2.35 28.078 میلیون 123.978 میلیون 47.856 میلیون 104.2 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,350 30.00 2.17 1,353 27.00 1.96 12:29 436 15.83 میلیون 21.4 میلیارد 36,302.67 1,380 1,371 1,330 1,374 0 0 0 0 27.923 هزار میلیارد 43.154 میلیون 34.805 میلیون 14.351 میلیون 15.232 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 27.11 1.44 2.46 45.158 میلیون 2.551 میلیون 47.456 میلیون 252,237
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 410 12.00 2.84 413 9.00 2.13 12:29 998 89.52 میلیون 37 میلیارد 89,695.45 422 414 407 420 2 577,932 420 10 3,742,928 423 72.87 هزار میلیارد 72.874 میلیون 197.352 میلیون 176.441 میلیون 3,616 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.48 0.37 -1.48 36.431 میلیون 14.405 میلیون 44.991 میلیون 5.845 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,030 20.00 0.20 9,990 60.00 0.60 12:29 5,531 39.83 میلیون 398.1 میلیارد 13,410.89 10,050 10,060 9,890 10,100 98 455,960 9,970 5 447,444 9,970 2927.07 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 437.194 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.64 3.15 2.52 16.692 میلیون 41.623 میلیون 44.21 میلیون 14.105 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,080 30.00 0.42 7,040 70.00 0.98 12:29 4,138 32.86 میلیون 231.5 میلیارد 7,940.34 7,110 7,110 6,980 7,120 15 1,812,516 7,090 25 530,763 7,100 2816 هزار میلیارد 3.061 میلیارد 880.714 میلیون 200 میلیون 225.011 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.93 4.29 4.62 21.008 میلیون 31.72 میلیون 43.379 میلیون 9.348 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 854 21.00 2.52 850 17.00 2.04 12:29 2,236 79.22 میلیون 67.3 میلیارد 35,431.01 833 840 816 868 17 6,382,536 844 3 460,000 845 15.408 هزار میلیارد 33.725 میلیون 36.865 میلیون 18.126 میلیون 18.317 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -85.49 0.83 2.73 42.566 میلیون 115,000 42.566 میلیون 115,000
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,180 161.00 4.82 3,199 142.00 4.25 12:29 1,560 23.5 میلیون 75.2 میلیارد 15,063.92 3,341 3,300 3,174 3,327 1 58,462 3,281 2 45,671 3,295 19.536 هزار میلیارد 22.664 میلیون 11.59 میلیون 6.107 میلیون 3.128 میلیون 8.453 میلیون 9.357 میلیون 2.139 میلیون 9.14 2.31 2.09 18.131 میلیون 15.078 میلیون 32.544 میلیون 665,100
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,790 39.00 2.13 1,783 46.00 2.52 12:29 1,141 24.07 میلیون 42.9 میلیارد 21,092.19 1,829 1,827 1,757 1,827 9 371,328 1,800 1 5,000 1,800 64.906 هزار میلیارد 103.853 میلیون 84.26 میلیون 36.403 میلیون 38.947 میلیون 45.313 میلیون 21.396 میلیون 7.1 میلیون 9.14 1.43 3.03 23.972 میلیون 5.161 میلیون 29.133 میلیون -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,627 49.00 2.92 1,623 53.00 3.16 12:29 717 17.68 میلیون 28.7 میلیارد 24,654.67 1,676 1,644 1,593 1,669 1 19,271 1,671 1 5,000 1,685 10.489 هزار میلیارد 11.986 میلیون 7.95 میلیون 6.463 میلیون 1.497 میلیون 6.453 میلیون 1.218 میلیون 286,901 36.56 1.63 8.61 25.366 میلیون 2.837 میلیون 28.111 میلیون 92,534
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,692 109.00 3.89 2,674 127.00 4.53 12:29 3,571 92.57 میلیون 247.5 میلیارد 25,921.58 2,801 2,670 2,661 2,799 1 2,500 2,586 394 27,982,629 2,800 16.582 هزار میلیارد 17.083 میلیون 7.952 میلیون 6.201 میلیون 500,893 7.451 میلیون 811,191 668,812 24.79 2.23 20.45 22.442 میلیون 4.053 میلیون 26.496 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 2,648 137.00 4.92 2,650 135.00 4.85 12:29 592 11.47 میلیون 30.4 میلیارد 19,371.59 2,785 2,646 2,646 2,699 1 1,900 2,642 4 565,012 2,646 4.32 هزار میلیارد 6.843 میلیون 4.652 میلیون 1,000,000 2.524 میلیون 2.129 میلیون 781,697 274,642 15.73 2.03 5.53 24.166 میلیون 840,491 24.707 میلیون 300,000
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,723 38.00 2.16 1,715 46.00 2.61 12:29 850 15.98 میلیون 27.4 میلیارد 18,803.79 1,761 1,755 1,681 1,755 0 0 0 6 1,717,611 1,729 15.435 هزار میلیارد 21.13 میلیون 14.957 میلیون 9 میلیون 5.695 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 10.76 1.66 5.42 21.722 میلیون 3 میلیون 24.695 میلیون 27,412
کمند

کمند

صندوق بورس 10,064 92.00 0.91 10,064 92.00 0.91 1399/10/14 4,175 157.51 میلیون 1.585 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,063 10,064 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,818 15.00 0.82 1,823 10.00 0.55 12:29 1,008 25.87 میلیون 46.8 میلیارد 25,668.41 1,833 1,769 1,769 1,859 1 300,000 1,789 4 246,929 1,795 285.008 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -7.15 4.3 1.55 22.943 میلیون 500,000 23.443 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,140 60.00 0.74 8,050 30.00 0.37 12:29 1,554 13.06 میلیون 105.2 میلیارد 8,406.86 8,080 8,170 7,770 8,260 8 1,401,237 8,050 5 35,128 8,200 44.516 هزار میلیارد 92.626 میلیون 51.576 میلیون 5.53 میلیون 48.11 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -324.83 12.84 0.77 17.773 میلیون 4.08 میلیون 21.852 میلیون 1,017
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,309 10.00 0.43 2,307 12.00 0.52 12:29 655 18.66 میلیون 43.1 میلیارد 28,490.42 2,319 2,300 2,272 2,350 3 30,071 2,276 1 4,641 2,277 24.224 هزار میلیارد 26.241 میلیون 16.704 میلیون 10.5 میلیون 2.017 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 22.58 1.65 19.29 17.603 میلیون 3.851 میلیون 21.31 میلیون 144,356
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,082 21.00 0.51 4,051 52.00 1.27 12:29 1,860 19.62 میلیون 79.5 میلیارد 10,545.94 4,103 4,086 3,990 4,139 2 14,852 4,071 4 150,106 4,087 75.754 هزار میلیارد 80.169 میلیون 52.68 میلیون 18.7 میلیون 4.415 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.27 1.57 4.8 19.241 میلیون 1.885 میلیون 21.046 میلیون 80,441
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 69,930 6,180.00 8.12 69,440 6,670.00 8.76 1399/10/14 11,913 10.79 میلیون 749.1 میلیارد - 76,110 74,500 68,880 69,990 2 573 74,740 7 2,094 74,740 91.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,601 60.00 3.61 1,582 79.00 4.76 12:29 1,155 37.36 میلیون 59.1 میلیارد 32,347.14 1,661 1,582 1,578 1,630 1 4,500 1,200 8 646,687 1,639 17.532 هزار میلیارد 20.198 میلیون 15.465 میلیون 322,000 2.666 میلیون 12.8 میلیون 6.766 میلیون 1.749 میلیون 10.03 1.37 2.59 19.321 میلیون 550,000 19.871 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 8,710 390.00 4.29 8,670 430.00 4.73 12:29 4,161 40.2 میلیون 348.6 میلیارد 9,660.31 9,100 8,800 8,650 8,990 0 0 0 131 2,192,740 9,050 121.38 هزار میلیارد 135.964 میلیون 32.308 میلیون 14 میلیون 14.584 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 15.36 6.85 14.53 15.239 میلیون 3.611 میلیون 18.85 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,160 63.00 1.95 3,143 80.00 2.48 12:29 1,856 23.6 میلیون 74.1 میلیارد 12,717.24 3,223 3,159 3,101 3,222 5 42,987 3,170 1 20,000 3,170 193.307 هزار میلیارد 360.744 میلیون 258.749 میلیون 61.504 میلیون 167.439 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.99 2.12 0.68 18.496 میلیون 1.372 میلیون 18.837 میلیون 1.031 میلیون