فیلتر ها

پیام های ناظر

عدم تایید معاملات قراردادهای اختیارمعامله (ضسرو1024)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات قرارداد اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران-سهام در نماد(ضسرو1024) امروز شنبه مورخ 1402/03/13 مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

عدم تایید معاملات قراردادهای اختیارمعامله (ضترو4002)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، معاملات قرارداد اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی در نماد(ضترو4002) امروز شنبه مورخ 1402/03/13 مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه مظنه های خرید و فروش بازارگردانی صندوق نگین شهر ری (نگین)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری(نگین) از تاریخ 1402/03/13 تا 1402/03/27 مظنه های خرید و فروش بازارگردان به شرح زیر می باشد: مظنه خرید بازارگردان: 85،120 ریال و مظنه فروش بازارگردان: 87،670 ریال. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (دیران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران دارو (دیران1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی دالبر(هالبر305)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت البرز دارو(هالبر305) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(دالبر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است تعدیلات مربوط به نماد مذکور در اطلاعیه شماره 181/131288 مورخ 1402/03/13 منتشره بورس تهران در سایت(Tse.ir) اعلام شده است. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (سقاین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سیمان قائن (سقاین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (دسبحان1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(فلوله)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران(فلوله) با توجه به حد نصاب نرسیدن مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(چکاوه)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه(چکاوه) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(دالبر)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت البرز دارو(دالبر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(خمحرکه)،(شکربن)،(فسازان)،(خشرق)،(غشان)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه)، کربن ایران(شکربن)، غلتک سازان سپاهان(فسازان)، الکتریک خودرو شرق(خشرق)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی دسبحا(هسبحا302)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت گروه دارویی سبحان (هسبحا302) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد (دسبحا) مبنی بر برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(دسبحا)،(وتوس)،(بکام)،(دتماد)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های گروه دارویی سبحان(دسبحا)، سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر(وتوس)، کارخانجات تولیدی شهید قندی(بکام)، تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی(وپاسار)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک پاسارگاد(وپاسار) با توجه به برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله (ضهرم7008)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، بخشی از معاملات قرارداد اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی در نماد (ضهرم7008) امروز شنبه مورخ 1402/03/13 مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین نماد مذکور (ضهرم7008) آماده انجام معامله میباشد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وخاور) با سررسید مهرماه 1402

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک خاورمیانه(وخاور) با سررسید مهرماه 1402 از امروز شنبه مورخ 1402/03/13 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وخاورنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضخاو7000-اختیارخ وخاور-3250-1402/07/19ضخاو7001-اختیارخ وخاور-3500-1402/07/19ضخاو7002-اختیارخ وخاور-3750-1402/07/19ضخاو7003-اختیارخ وخاور-4000-1402/07/19ضخاو7004-اختیارخ وخاور-4500-1402/07/19ضخاو7005-اختیارخ وخاور-5000-1402/07/19ضخاو7006-اختیارخ وخاور-5500-1402/07/19ضخاو7007-اختیارخ وخاور-6000-1402/07/19ضخاو7008-اختیارخ وخاور-6500-1402/07/19ضخاو7009-اختیارخ وخاور-7000-1402/07/19ضخاو7010-اختیارخ وخاور-7500-1402/07/19ضخاو7011-ا
ادامه

توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هبساز2121)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بهساز کاشانه تهران (هبساز2121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثبهساز متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کمنگنز)،(خزامیا)،(ثفارس)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های معادن منگنز ایران(کمنگنز)، زامیاد(خزامیا)، عمران و توسعه فارس(ثفارس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(دکوثر)،(امید)،(دیران)،(غشاذر)

14 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های داروسازی کوثر(دکوثر)، تامین سرمایه امید(امید)، ایران دارو(دیران)، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه