فیلتر ها

پیام های ناظر

12 مهر 1402 - 07:00
ادامه

11 مهر 1402 - 07:00
ادامه

10 مهر 1402 - 07:00
ادامه

09 مهر 1402 - 07:00
ادامه

08 مهر 1402 - 07:00
ادامه

15 تیر 1402 - 00:30
ادامه

14 تیر 1402 - 01:00
ادامه

13 تیر 1402 - 11:00
ادامه

توقف نماد معاملاتی(اخابر)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت مخابرات ایران(اخابر) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه اوراق صکوک اجاره(صنوآور64)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه اوراق صکوک اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(صنوآور64) از امروز سه شنبه مورخ 1402/04/13 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می گردد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:نام اوراق: صکوک اجاره فناپ64-3ماهه23نماد معاملاتی: صنوآور64نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران،نرخ: 23 درصد،مواعد پرداخت: هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار،مدت اوراق: 4 سال،ارزش اسمی هر ورقه: 1،000،000 ریال،تعداد کل اوراق: 1،750،000 ورقه،تاریخ سررسید: 1406/04/07زمان تسویه:T+1 محدودیتهای معاملاتی: حداقل تغییر قیمت: 1 ریال حداقل حجم هر سفارش: 1 ورقه حداکثر حجم هر سفارش: 100،000 ورقهحداکثر حجم خرید هر کد حقیقی و حقوقی: بدون محدودیتارکان اوراق: ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم(با مسئولیت محدود)،ضامن: بانک پاسارگاد،عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه،شر
ادامه

اطلاعیه درخصوص نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله (ضهرم1218)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، بخشی از معاملات قرارداد اختیار معامله واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما در نماد(ضهرم1218) امروز سه شنبه مورخ 1402/04/13 مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین نماد مذکور (ضهرم1218) آماده انجام معامله میباشد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(فاما)،(بنیرو)،(لابسا)،(لخزر)،(بشهاب)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنعتی آما(فاما)، نیرو ترانس(بنیرو)، آبسال(لابسا)، صنعتی پارس خزر(لخزر)، لامپ پارس شهاب(بشهاب) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(ومعادن)،(شیراز)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن)، پتروشیمی شیراز(شیراز) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(فجام)،(پلاسک)،(آبادا)،(شسپا)،(پکرمان)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنعتی جام دارو(فجام)، کارخانجات پلاسکوکار سایپا(پلاسک)، تولید نیروی برق آبادان(آبادا)، نفت سپاهان(شسپا)، گروه صنعتی بارز(پکرمان) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی اخابر(هخابر208)

13 تیر 1402 - 10:00
به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت مخابرات ایران (هخابر208) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد (اخابر) مبنی بر برگزاری مجامع عمومی عادی به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه اوراق صکوک اجاره(صنوآور04)

13 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه اوراق صکوک اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(صنوآور04) از امروز سه شنبه مورخ 1402/04/13 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می گردد.سایر اطلاعات به شرح زیر است:نام اوراق: صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23نماد معاملاتی: صنوآور04نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهراننرخ: 23 درصد،مواعد پرداخت: هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشارمدت اوراق: 4 سالارزش اسمی هر ورقه: 1،000،000 ریالتعداد کل اوراق: 1،750،000 ورقهتاریخ سررسید: 1406/04/07زمان تسویه:T+1 محدودیتهای معاملاتی: حداقل تغییر قیمت: 1 ریال، حداقل حجم هر سفارش: 1 ورقه حداکثر حجم هر سفارش: 100،000 ورقهحداکثر حجم خرید هر کد حقیقی و حقوقی: بدون محدودیتارکان اوراق: ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم(با مسئولیت محدود)،ضامن: بانک پاسارگادعامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه،شرایط ب
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (فیروزه) در سررسید تیر 1402

13 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه-سهام (فیروزه) با سررسید تیر ماه 1402، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق 'دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار' به شرح زیر است:1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد.2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سود امکان
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (شستا) در سررسید تیر1402

13 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سررسید تیرماه 1402، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق 'دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار' به شرح زیر است:1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد.2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سود امکان
ادامه

توقف نماد (ونیرو1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت

13 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو1) با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (پتروآگاه) در سررسید تیرماه 1402

13 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاه - بخشی (پتروآگاه) با سررسید تیرماه 1402، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق 'دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار' به شرح زیر است:1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند.از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری میباشد.2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار مع
ادامه