فیلتر ها

پیام های ناظر

تعلیق نماد معاملاتی (وسخوز1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان خوزستان (وسخوز1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (وسفارس1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان فارس (وسفارس1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان (کارین)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/84703 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد نگین سامان بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دی ماه 1399 مبلغ 177 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (وتجارت)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت با سررسید اردیبهشت ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (وتجارت) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (وسکرمان1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(تنوین)،(دالبر)،(وتجارت)،(غشاذر)،(وسمرکز)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه نوین(تنوین)،البرز دارو(دالبر)،بانک تجارت(وتجارت)،شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر)،سرمایه گذاری استان مرکزی(وسمرکز)با با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (وسصفا1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان اصفهان (وسصفا1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (سبهان1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان بهبهان (سبهان1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(کاما)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت باما(کاما)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خراسان)،(ثشرق)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی خراسان(خراسان)،سرمایه گذاری مسکن شمال شرق(ثشرق) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (داروح1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت کارخانجات داروپخش (داروح1) با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (دارو1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت کارخانجات داروپخش (دارو1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

ادامه توقف نماد (آبادا1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (نمرینو1)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت ایران مرینوس ، نماد معاملاتی (نمرینو1) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(امین یکم) بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، حداکثر تا میزان 23 درصد سالیانه، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن(در صورت تحقق سود 23 درصد سالیانه) یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه سود تقسیم نشده(درصورت تحقق سود بیش از 23 درصد سالیانه) می گردد. میزان سود تعلق گرفته در قالب سود دی ماه 1399 مبلغ 189 ریال می باشد. پس از تقسیم سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمای گذاری صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به مبلغ 10،101 ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود تقسیمی اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه
ادامه

توقف نماد (تنوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (دالبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت البرزدارو (دالبر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20061)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20071)

02 بهمن 1399 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه