فیلتر ها

پیام های ناظر

توقف نماد (ولپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

30 شهریور 1400 - 12:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ پارسیان (ولپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی (لوتوس)،(غزر)

30 شهریور 1400 - 11:00
به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)،زر ماکارون(غزر)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (رمپنا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

30 شهریور 1400 - 11:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (خنصیر)

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت مهندسی نصیر ماشین(خنصیر)با توجه به اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری معاملات با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (دسبحا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت گروه دارویی سبحان (دسبحا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(لوتوس)

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(لوتوس)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (وآذر)

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه اذربایجان(وآذر)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

پایان دوره معاملاتی قرارداد آتی سبدسهام (جسی006) با سررسید شهریور1400

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، امروز سه شنبه مورخ 30 شهریورماه 1400، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص 30 شرکت بزرگ با سررسید شهریورماه 1400 (جسی006)، در پایان جلسه معاملاتی امروز به اتمام می رسد.سبد پایه قابل تحویل به ازای هر قرارداد در زمان تسویه فیزیکی، از طریق سایت رسمی بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (شسینا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت صنایع شیمیایی سینا (شسینا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (غدام1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس (غدام1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (کیمیاتک1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آریان کیمیا تک (کیمیاتک1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هنوری1021)

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی نوری (هنوری1021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد نوری متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (نوری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

30 شهریور 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری (نوری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی

30 شهریور 1400 - 09:00
محدودیت 7 رقمی در درج قیمت قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در سامانه معاملات بورس اوراق بهادار (سامانه نامک)، قیمت هر قرارداد به صورت 7 رقمی (معادل 1،940،817) در سامانه معاملات نشان داده می شود. از آنجاییکه قیمت واقعی هر قرارداد مبلغ 19,408,170 ریال می باشد، به منظور خرید تعداد مشخصی قرارداد، کارگزاران می بایست پس از ضرب تعداد سفارش در عدد 10، نتیجه را در قسمت تعداد وارد نمایند. بعنوان مثال برای ثبت سفارش خرید به میزان 100 قرارداد در سامانه، می بایست عدد 100 را در 10 ضرب نموده، حاصل آن یعنی عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد نمایند. 2. حداقل تعداد قرارداد قابل خرید توسط هر کد معاملاتی حقیقی یا حقوقی 'یک' قرارداد می باشد که بر اساس بند 1 این اطلاعیه در قسمت تعداد، عدد 10 را می بایست وارد نمایند. 3. هیچگونه محدودیتی در خرید این قرارداد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد. 4. محدودیت حجمی برای هر سفارش 1،000،000 (معادل 1
ادامه

نماد معاملاتی (وسقم) مشمول رفع گره معاملاتی

30 شهریور 1400 - 09:00
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان قم(وسقم)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

30 شهریور 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وآذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

30 شهریور 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی (کاما)،(شدوص)

30 شهریور 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت های باما(کاما) با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و عدم تصویب افزایش سرمایه و دوده صنعتی پارس(شدوص) با توجه به لغو مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توضیحات مهم در خصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی افق(هافق406)

30 شهریور 1400 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ مطابق با اطلاعیه عرضه شماره 79708/181 مورخ 29/06/1399 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرایط تسویه تعهدات در سررسید به شرح زیر می باشد: خرید سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده(تسویه فیزیکی) و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقد درصورت توافق طرفین(تسویه نقدی).قابل ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار فروش تبعی در صورت توافق طرفین انجام خواهد شد. از این رو دارنده اوراق تبعی با انتخاب روش -اول نقدی بعد فیزیکی- ، موافقت خود را با انجام تسویه نقدی اعلام نموده و در صورتی که عرضه کننده نیز با انجام تسویه نقدی موافقت نموده باشد تسویه به شکل نقدی انجام می شود. در صورت عدم موافقت عرضه کننده با انجام تسویه نقدی، تسویه به شکل فیزیکی انجام خواهد شد. تسویه نقدی فقط در صورت پایین تر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سر
ادامه

اطلاعیه در خصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی افق(هافق406)

30 شهریور 1400 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ تاریخ سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش(افق) با نماد(هافق406) روز سه شنبه مورخ 30/06/1400 می باشد. فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر می باشد:1-به منظور اعمال اوراق اختیار فروش تبعی دارنده اوراق باید درخواست خود را جهت اعمال به کارگزار مربوطه ارائه نماید.2-کارگزاران محترم می بایست درخواست اعمال مشتریان خود را به صورت تجمیعی در یک فایل با فرمت اکسل و از طریق اتوماسیون اداری، در روز سررسید و حداکثر تا ساعت 13 به معاونت بازار شرکت بورس ارسال نمایند. فایل مذکور شامل ردیف، نماد اوراق تبعی، نام و نام خانوادگی دارنده اوراق، کد بورسی، تعداد اوراق درخواستی و نوع تسویه(اول نقدی بعد فیزیکی و یا فیزیکی) و کد ملی دارنده اوراق می باشد. یادآور می شود به مکاتباتی که به صورت موردی و جداگانه به این معاونت ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارسال درخواست اعمال
ادامه