فیلتر ها

پیام های ناظر

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فسرب)،(کویر)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های ملی سرب و روی ایران(فسرب)، تولیدی فولاد سپید فراب کویر(کویر) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 30درصدی قیمت سهام به شماره های پیگیری 848568مورخ 1400/11/06 و 848955 مورخ 1400/11/07 با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 30درصدی قیمت سهام،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی ثبهساز(هبساز103)(هبساز112)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت بهساز کاشانه تهران(هبساز103)(هبساز112) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(ثبهساز) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فسبزوار)،(غدام)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های پارس فولاد سبزوار(فسبزوار)، خوراک دام پارس(غدام)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کاما)،(دسینا)،(ثبهساز)،(لخزر)،(غشاذر)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های باما(کاما)، لابراتوارهای سینا دارو(دسینا)، بهساز کاشانه تهران(ثبهساز)، صنعتی پارس خزر(لخزر)، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی کویر(هکویر109)(هکویر110)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر(هکویر109)(هکویر110) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(کویر) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(شگل)

09 بهمن 1400 - 10:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت گلتاش(شگل)با توجه عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص کاهش بیش از 30درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 849106 مورخ 1400/11/09 با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 30درصدی قیمت سهام،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نماد معاملاتی(سپ)

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (شتران) در سررسید بهمن ماه 1400

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت تهران(شتران) با سررسید بهمن ماه 1400، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق 'دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 26/02/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار' به شرح زیر است:1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای عمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری می باشد.2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سود امکان پذی
ادامه

توقف نماد (بترانس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران ترانسفو (بترانس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نماد معاملاتی(وسخوز) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(وسخوز) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غشاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پگاه آذربایجان غربی (غشاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (لخزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پارس خزر (لخزر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (شیراز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی شیراز (شیراز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (خموتور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

09 بهمن 1400 - 09:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

ادامه پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس(تاراز)

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در سهام آوای تاراز زاگرس(تاراز) تا امروز چهارشنبه مورخ 1400/11/06 در بورس اوراق بهادار تهران ادامه می یابد. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در سهام، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت(10،000 ریال) مؤسسین: شرکت سبدگردان زاگرس و آقایان یعقوب محمودی و علی قلی پور، متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان زاگرس، کارگزار عامل پذیره نویسی: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 2 درصد - حداقل سفارش انباشته: 50،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 500،000 واحد شرایط خر
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (ستران1)

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت سیمان تهران ، نماد معاملاتی (ستران1) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (کساوه1)

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا، نماد معاملاتی (کساوه1) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (حفاری1)

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت حفاری شمال، نماد معاملاتی (حفاری1) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نماد معاملاتی(غدشت)مشمول رفع گره معاملاتی

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت دشت مرغاب(غدشت)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طچاد20101)

09 بهمن 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (طچاد20101) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد کچاد متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه