فیلتر ها

پیام های ناظر

بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ساذری1)

29 مهر 1399 - 09:15
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آذریت (ساذری1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (وپارس) در سررسید مهرماه 1399

29 مهر 1399 - 09:10
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک پارسیان(وپارس) با سررسید مهرماه 1399، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 26/02/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای عمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواستی، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. این گزینه مناسب مشتریانی است که: الف) خواهان اعمال حداکثری موقعیت های بازشان هستند؛ و یا ب) چند روز پیش از سررسید، اطلاعات خود را در سامانه اعمال وارد نموده اند. از آنجایی که ممکن است تا روز سررسید، تعداد موقعیت های باز آنها تغییر کند، با انتخاب این گزینه، نیازی به ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه اعمال وجود نخواهد داشت. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کساپا)،(شپاکسا)،(ساراب)،(حتوکا)

29 مهر 1399 - 09:10
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سایپا شیشه(کساپا)، پاکسان(شپاکسا)، سیمان داراب(ساراب)، حمل و نقل توکا(حتوکا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی (زپارس)،(ملت)،(سقاین)

29 مهر 1399 - 09:10
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)، بیمه ملت(ملت)، سیمان قاین(سقاین) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (تنوین1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

29 مهر 1399 - 09:05
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (اخابر) در سررسید مهرماه 1399

29 مهر 1399 - 09:05
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران(اخابر) با سررسید مهرماه 1399، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 26/02/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای عمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معاملد. همچنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درو مشتری، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. این گزینه مناسب مشتریانی است که: الف) خواهان اعمال حداکثری موقعیت های بازشان هستند؛ و یا ب) چند روز پیش از سررسید، اطلاعات خود را در سامانه اعمال وارد نموده اند. از آنجایی که ممکن است تا روز سررسید، تعداد موقعیت های باز آنها تغییر کند، با انتخاب این گزینه، نیازی به ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه اعمال وجود نخواهد داشت. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (ولساپا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

29 مهر 1399 - 09:05
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رایان سایپا (ولساپا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سمازن)،(بکاب)

29 مهر 1399 - 09:05
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان مازندران(سمازن)، صنایع جوشکاب یزد(بکاب)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت(واجد شرایط خاص)

29 مهر 1399 - 08:45
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره 2089/ن/99 مورخ 1399/06/05 و شماره 2113/ن/99 مورخ 1399/06/22 و شماره 2145/ن/99 مورخ 1399/07/05 و شماره 2177/ن/99 مورخ 1399/07/23 و شماره 2185/ن/99 مورخ 1399/07/28 این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت4- شرایط خاص 0206 در نماد معاملاتی (اراد491) و نمونیک G49Q1 با تعداد 14,158,400 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0207 در نماد معاملاتی (اراد531) و نمونیک G53Q1 با تعداد 23,474,000 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 5- شرایط خاص 0109 در نماد معاملاتی(اراد541) و نمونیک G54Q1 با تعداد 25،940،000 ورقه با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 پذیره نویسی می شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) مدت (اراد491) 36 ماه و نرخ 17% و در نماد معاملاتی (اراد531) 37 ماه و نرخ 17% و در نماد معاملاتی (اراد541) 26 ماه و نرخ 16% می باشد. 2) اوراق با شرایط خیس و بازارگردان می باشد. 3) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد 4) پس از اتمام پذیره نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

نماد معاملاتی(وسخراج)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی

29 مهر 1399 - 08:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نماد معاملاتی(خمحور)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی

29 مهر 1399 - 08:20
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت تولید محور خودرو(خمحور)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی (وملل1)

29 مهر 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 2183/الف/99 مورخ 1399/07/27 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت اعتباری ملل (وملل1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار های اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج و با پارامترهای جدید بازارگردانی در بازار دوم فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت اعتباری ملل (وملل1) از امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

29 مهر 1399 - 08:10
1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/03 ونمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/08/03 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار
ادامه

معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

29 مهر 1399 - 08:10
1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/29گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
ادامه

آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (گدنا1)

29 مهر 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 2184/الف/99 مورخ 1399/07/27 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار های اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار دوم فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا1) از امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

29 مهر 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می گردد: 1) اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی7101) و قبل از آن از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 3 سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هرسفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند اطین شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طپاس70101)

29 مهر 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طپاس70101) بر روی سهام شرکت بانک پارسیان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد وپارس، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعیین محدودیت حجمی در نمادهای معاملاتی (گدنا1)(شاروم1)(بگیلان1)

29 مهر 1399 - 08:05
به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام) در نماد (گدنا1)، شرکت پتروشیمی شاروم (سهامی عام) در نماد (شاروم1) و شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان1) از امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29، به میزان 200.000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (آبین1)

29 مهر 1399 - 08:05
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 2182/خ/99 مورخ 1399/07/27 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت کشت و صنعت آبشیرین (آبین1) با دامنه نوسان روزانه تا سقف 3 درصد و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت کشت و صنعت آبشیرین (آبین1) از امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (وسرمد1)

29 مهر 1399 - 08:05
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 2181/خ/99 مورخ 1399/07/27 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) با دامنه نوسان روزانه تا سقف 3 درصد و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) از امروز سه شنبه مورخ 1399/07/29 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه