همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,523 21.00 0.47 4,502 0.00 0.00 12:29 3,676 219.162 میلیون 986.68 میلیارد 59,619.72 4,502 4,170 4,165 4,523 247 33,030,735 4,523 1 3,270 4,565 45.02 هزار میلیارد 48.913 میلیون 15.478 میلیون 10 میلیون 3.893 میلیون 11.585 میلیون 14.642 میلیون 4.028 میلیون 11.18 3.89 3.07 204.092 میلیون 15.07 میلیون 31.595 میلیون 187.567 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,110 35.00 0.68 5,145 0.00 0.00 12:29 3,971 174.066 میلیون 895.52 میلیارد 43,834.31 5,145 5,168 5,045 5,168 3 41,000 5,108 3 292,729 5,110 156.54 هزار میلیارد 2.02 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 5.99 2.14 0.58 164.257 میلیون 9.809 میلیون 135.205 میلیون 38.861 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 20,701 42.00 0.20 20,700 41.00 0.20 1402/03/13 7,494 181.422 میلیون 3.756 هزار میلیارد - 20,659 20,701 20,700 20,701 25 123,743,674 20,700 10 19,746,114 20,701 - - - - - - - - - - - 106.165 میلیون 75.257 میلیون 53.458 میلیون 127.964 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
کمند

کمند

صندوق بورس 10,195 24.00 0.24 10,196 25.00 0.25 1402/03/13 2,537 154.07 میلیون 1.571 هزار میلیارد - 10,171 10,195 10,195 10,197 17 81,018,931 10,195 2 4,125,210 10,196 - - - - - - - - - - - 90.893 میلیون 63.177 میلیون 98.645 میلیون 55.425 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,959 21.00 0.71 2,938 0.00 0.00 12:29 3,018 87.414 میلیون 256.79 میلیارد 28,964.07 2,938 2,882 2,810 2,959 2 105,550 2,959 0 0 0 32.559 هزار میلیارد 38.546 میلیون 19.274 میلیون 11.082 میلیون 5.987 میلیون 13.287 میلیون 5.397 میلیون -6,184 -5265.08 2.46 6.03 87.414 میلیون - 71.605 میلیون 15.808 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,087 19.00 0.19 10,087 19.00 0.19 1402/03/13 3,392 99.165 میلیون 1 هزار میلیارد - 10,068 10,086 10,086 10,087 165 102,548,342 10,086 99 98,545,804 10,087 - - - - - - - - - - - 80.788 میلیون 18.377 میلیون 66.555 میلیون 32.61 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,169 8.00 0.37 2,161 0.00 0.00 12:29 1,878 55.003 میلیون 118.86 میلیارد 29,288.16 2,161 2,075 2,065 2,211 1 6,550 2,165 4 686,540 2,169 25.801 هزار میلیارد 28.004 میلیون 14.598 میلیون 11.939 میلیون 2.203 میلیون 12.395 میلیون 8.001 میلیون 300,681 85.81 2.08 3.22 54.635 میلیون 367,753 42.438 میلیون 12.565 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,741 2.00 0.04 4,739 0.00 0.00 12:28 1,623 52.032 میلیون 246.59 میلیارد 32,059.01 4,739 4,741 4,660 4,741 703 17,934,205 4,741 1 9,577 6,074 19.299 هزار میلیارد 24.266 میلیون 9.164 میلیون 320,857 4.967 میلیون 4.197 میلیون 11.707 میلیون 257,398 74.98 4.6 1.65 51.297 میلیون 735,000 50.039 میلیون 1.993 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,390 4.00 0.17 2,394 0.00 0.00 12:29 1,550 45.118 میلیون 108 میلیارد 29,108.32 2,394 2,372 2,372 2,436 1 5,000 2,385 1 18,921 2,388 49.407 هزار میلیارد 79.112 میلیون 53.922 میلیون 20.638 میلیون 29.705 میلیون 24.217 میلیون 20.129 میلیون 2.381 میلیون 20.75 2.04 2.46 44.687 میلیون 431,346 41.881 میلیون 3.237 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,355 3.00 0.13 2,352 0.00 0.00 12:29 1,541 43.414 میلیون 102.09 میلیارد 28,172.45 2,352 2,350 2,306 2,420 2 14,500 2,355 2 102,166 2,360 72.542 هزار میلیارد 73.695 میلیون 35.78 میلیون 30.843 میلیون 1.153 میلیون 34.626 میلیون 2.448 میلیون 2.277 میلیون 31.86 2.09 29.63 41.292 میلیون 2.122 میلیون 40.971 میلیون 2.443 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,100 20.00 0.33 6,120 0.00 0.00 12:29 5,756 67.823 میلیون 414.74 میلیارد 11,782.94 6,120 6,140 6,090 6,160 5 57,260 6,100 18 566,195 6,110 4896 هزار میلیارد 5.656 میلیارد 2.191 میلیارد 800 میلیون 744.064 میلیون 1.447 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 8.92 3.37 3.04 36.595 میلیون 31.227 میلیون 59.294 میلیون 8.528 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 6,860 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 3,016 40.522 میلیون 278.83 میلیارد 13,435.78 6,880 6,860 6,860 7,110 0 0 0 169 4,178,648 6,860 12.384 هزار میلیارد 12.411 میلیون 4.29 میلیون 1.8 میلیون 27,256 4.263 میلیون 2.152 میلیون 2.099 میلیون 5.9 2.91 5.76 36.416 میلیون 4.106 میلیون 40.289 میلیون 233,132
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,460 580.00 2.65 22,100 220.00 1.01 1402/03/13 5,650 51.748 میلیون 1.144 هزار میلیارد - 21,880 21,700 21,390 22,480 1 52,884 22,440 1 665 22,460 - - - - - - - - - - - 35.957 میلیون 15.792 میلیون 44.174 میلیون 7.575 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 4,268 3.00 0.07 4,265 0.00 0.00 12:29 1,664 45.359 میلیون 193.45 میلیارد 27,258.95 4,265 4,311 4,190 4,397 1 88,427 4,267 1 13,273 4,268 125.818 هزار میلیارد 180.206 میلیون 100.723 میلیون 29.5 میلیون 54.389 میلیون 46.334 میلیون 193.749 میلیون 15.276 میلیون 8.24 2.72 0.65 34.991 میلیون 10.368 میلیون 41.871 میلیون 3.488 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 2,230 19.00 0.86 2,211 0.00 0.00 12:29 1,201 35.573 میلیون 78.64 میلیارد 29,619.31 2,211 2,180 2,171 2,238 1 140,580 2,230 1 20,000 2,236 32.148 هزار میلیارد 60.902 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 11.02 1.65 3.41 32.294 میلیون 3.279 میلیون 32.863 میلیون 2.71 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,168 59.00 1.15 5,109 0.00 0.00 12:29 2,009 32.324 میلیون 165.16 میلیارد 16,089.61 5,109 4,940 4,800 5,168 41 3,111,054 5,168 1 20,000 5,210 48.121 هزار میلیارد 57.079 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.87 3.41 4.81 30.324 میلیون 2 میلیون 30.861 میلیون 1.463 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,580 7.00 0.20 3,573 0.00 0.00 12:29 1,984 31.344 میلیون 111.98 میلیارد 15,798.4 3,573 3,439 3,439 3,620 1 1,426 3,577 1 2,000 3,600 23.092 هزار میلیارد 26.046 میلیون 8.917 میلیون 6.463 میلیون 2.954 میلیون 5.963 میلیون 5.801 میلیون -193,168 -119.54 3.87 3.98 30.226 میلیون 1.118 میلیون 30.613 میلیون 731,127
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,810 14.00 0.78 1,796 0.00 0.00 12:29 1,339 29.443 میلیون 52.88 میلیارد 21,988.85 1,796 1,798 1,761 1,816 3 152,874 1,800 2 169,900 1,810 52.264 هزار میلیارد 64.685 میلیون 38.188 میلیون 21.1 میلیون 12.422 میلیون 25.767 میلیون 9.92 میلیون 4.734 میلیون 11.04 2.03 5.27 29.433 میلیون 10,000 28.918 میلیون 525,000
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,262 12.00 0.53 2,250 0.00 0.00 12:28 526 30.084 میلیون 67.69 میلیارد 57,194.51 2,250 2,150 2,150 2,262 80 7,262,211 2,262 1 5,000 2,269 8.438 هزار میلیارد 10.205 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.124 میلیون 3.87 میلیون 3.935 میلیون 1,744 4838.03 2.19 2.14 29.284 میلیون 800,000 28.004 میلیون 2.08 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 18,427 35.00 0.19 18,426 34.00 0.18 1402/03/13 2,441 38.499 میلیون 709.4 میلیارد - 18,392 18,425 18,425 18,427 68 50,182,660 18,425 50 49,733,884 18,427 - - - - - - - - - - - 27.926 میلیون 10.573 میلیون 17.683 میلیون 20.816 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 4,220 30.00 0.72 4,190 0.00 0.00 12:29 2,482 30.012 میلیون 125.75 میلیارد 12,091.97 4,190 4,288 4,146 4,338 1 200,000 4,224 6 239,754 4,225 156.119 هزار میلیارد 206.798 میلیون 106.23 میلیون 37.26 میلیون 50.678 میلیون 55.552 میلیون 121.379 میلیون 16.422 میلیون 9.51 2.81 1.29 25.995 میلیون 4.017 میلیون 30.012 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 3,150 10.00 0.32 3,140 0.00 0.00 12:42 1,484 24.369 میلیون 76.51 میلیارد 16,420.84 3,140 3,162 3,103 3,240 1 7,470 3,136 1 9,610 3,149 34.54 هزار میلیارد 43.269 میلیون 25.459 میلیون 8.63 میلیون 8.729 میلیون 16.731 میلیون 8.242 میلیون 2.044 میلیون 16.9 2.06 4.2 24.369 میلیون - 22.016 میلیون 2.353 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 2,067 27.00 1.29 2,094 0.00 0.00 12:29 967 19.104 میلیون 40.01 میلیارد 19,756.27 2,094 2,030 2,001 2,160 2 60,000 2,067 1 27,933 2,078 33.504 هزار میلیارد 34.439 میلیون 10.623 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 21.93 3.46 20.49 18.032 میلیون 1.073 میلیون 18.304 میلیون 800,000
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 4,045 15.00 0.37 4,030 0.00 0.00 12:29 1,201 21.001 میلیون 84.63 میلیارد 17,486.39 4,030 4,069 3,970 4,086 1 17,822 4,044 2 158,426 4,045 17.956 هزار میلیارد 26.989 میلیون 12.816 میلیون 4.456 میلیون 9.032 میلیون 3.784 میلیون 20.512 میلیون 10,102 1777.51 4.75 0.88 17.915 میلیون 3.086 میلیون 20.897 میلیون 104,350
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,370 30.00 0.41 7,340 0.00 0.00 12:29 1,530 18.066 میلیون 132.64 میلیارد 11,807.66 7,340 7,110 7,050 7,370 53 4,484,506 7,370 1 610 8,270 11.01 هزار میلیارد 11.821 میلیون 3.027 میلیون 1.5 میلیون 811,073 2.216 میلیون 691,245 417,792 26.35 4.97 15.93 17.84 میلیون 225,575 16.883 میلیون 1.183 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 43,432 96.00 0.22 43,431 95.00 0.22 1402/03/13 3,402 47.853 میلیون 2.078 هزار میلیارد - 43,336 43,431 43,430 43,433 6 518,819 43,431 1 25,095 43,432 - - - - - - - - - - - 17.695 میلیون 30.158 میلیون 18.978 میلیون 28.876 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,840 20.00 0.34 5,820 0.00 0.00 12:29 1,654 18.934 میلیون 110.13 میلیارد 11,447.68 5,820 5,700 5,700 5,880 1 6,776 5,830 3 88,154 5,850 108.834 هزار میلیارد 119.116 میلیون 79.237 میلیون 18.7 میلیون 10.282 میلیون 68.955 میلیون 25.504 میلیون 23.279 میلیون 4.68 1.58 4.27 16.92 میلیون 2.014 میلیون 16.999 میلیون 1.935 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,730 30.00 0.39 7,760 0.00 0.00 12:29 1,273 17.738 میلیون 137.73 میلیارد 13,933.92 7,760 7,620 7,580 7,900 1 2,000 7,730 1 1,000 7,770 20.409 هزار میلیارد 21.037 میلیون 2.372 میلیون 2.63 میلیون 628,688 1.743 میلیون - -42,956 -475.11 11.71 - 16.554 میلیون 1.184 میلیون 15.088 میلیون 2.65 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 6,330 50.00 0.80 6,280 0.00 0.00 12:29 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 10,621.4 6,280 6,050 6,030 6,450 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 24.513 میلیون 7.309 میلیون 3.588 میلیون 1.98 میلیون 5.328 میلیون 6.224 میلیون 1.665 میلیون 13.53 4.24 3.62 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,949 18.00 0.46 3,931 0.00 0.00 12:29 1,113 16.866 میلیون 66.3 میلیارد 15,153.38 3,931 3,891 3,860 3,988 1 20,000 3,935 1 40,568 3,949 36.787 هزار میلیارد 45.94 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.99 2.56 2.48 16.221 میلیون 645,010 15.266 میلیون 1.6 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 23,410 60.00 0.26 23,350 0.00 0.00 12:28 2,665 16.94 میلیون 395.54 میلیارد 6,356.59 23,350 22,990 22,700 23,410 55 299,514 23,410 0 0 0 14.01 هزار میلیارد 15.346 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.336 میلیون 723,799 2.476 میلیون 108,492 129.13 19.36 5.66 16.136 میلیون 804,000 13.641 میلیون 3.299 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 5,400 10.00 0.18 5,410 0.00 0.00 12:29 1,853 16.729 میلیون 90.45 میلیارد 9,027.94 5,410 5,430 5,220 5,560 2 17,096 5,390 8 604,186 5,400 132.996 هزار میلیارد 164.315 میلیون 72.31 میلیون 24.583 میلیون 31.319 میلیون 40.991 میلیون 76.409 میلیون 14.835 میلیون 8.98 3.24 1.74 16.069 میلیون 659,507 14.288 میلیون 2.44 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 7,780 70.00 0.91 7,710 0.00 0.00 12:29 998 18.802 میلیون 144.98 میلیارد 18,839.45 7,710 7,630 7,410 7,780 21 1,363,026 7,780 1 700 7,970 48.769 هزار میلیارد 62.632 میلیون 21.523 میلیون 6.325 میلیون 13.863 میلیون 7.66 میلیون 28.022 میلیون 1.055 میلیون 46.21 6.37 1.74 14.959 میلیون 3.842 میلیون 17.645 میلیون 1.157 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 35,213 76.00 0.22 35,183 46.00 0.13 1402/03/13 513 23.003 میلیون 809.32 میلیارد - 35,137 35,183 35,182 35,384 1 15,630 35,183 1 15,279 35,213 - - - - - - - - - - - 14.624 میلیون 8.379 میلیون 2.018 میلیون 20.986 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 18,079 36.00 0.20 18,078 35.00 0.19 1402/03/13 824 39.565 میلیون 715.27 میلیارد - 18,043 18,078 18,078 18,079 3 211,381,052 18,078 1 39,992,251 18,079 - - - - - - - - - - - 14.473 میلیون 25.092 میلیون 5.369 میلیون 34.196 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,654 17.00 0.64 2,671 0.00 0.00 12:29 776 13.34 میلیون 35.63 میلیارد 17,190.15 2,671 2,590 2,580 2,710 1 16,645 2,647 1 20,000 2,655 34.723 هزار میلیارد 44.195 میلیون 24.121 میلیون 13 میلیون 9.472 میلیون 14.649 میلیون 20.479 میلیون 1.457 میلیون 23.83 2.37 1.7 13.34 میلیون - 13.34 میلیون -
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 6,830 90.00 1.34 6,740 0.00 0.00 12:29 1,082 12.965 میلیون 87.34 میلیارد 11,982.46 6,740 6,350 6,300 6,830 19 778,241 6,830 1 5,000 6,880 13.48 هزار میلیارد 15.066 میلیون 4.935 میلیون 2 میلیون 1.586 میلیون 3.349 میلیون 4.208 میلیون 1.036 میلیون 13.01 4.02 3.2 12.965 میلیون - 8.307 میلیون 4.658 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,100 4.00 0.10 4,096 0.00 0.00 12:29 1,111 15.731 میلیون 64.56 میلیارد 14,158.96 4,096 4,180 4,087 4,180 2 19,964 4,100 2 95,543 4,110 778.24 هزار میلیارد 1.039 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.24 3.11 1.45 12.554 میلیون 3.177 میلیون 15.681 میلیون 50,000
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,890 0.00 0.00 12:29 1,399 13.627 میلیون 107.51 میلیارد 9,740.62 7,890 8,020 7,750 8,190 0 0 0 0 23.67 هزار میلیارد 32.761 میلیون 15.35 میلیون 3 میلیون 9.091 میلیون 6.259 میلیون 34.729 میلیون 2.208 میلیون 10.72 3.78 0.68 12.227 میلیون 1.4 میلیون 12.494 میلیون 1.134 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,549 22.00 0.49 4,527 0.00 0.00 12:29 922 12.026 میلیون 54.44 میلیارد 13,043.88 4,527 4,433 4,433 4,600 1 9,168 4,548 2 71,243 4,550 40.743 هزار میلیارد 49.644 میلیون 23.199 میلیون 9 میلیون 8.901 میلیون 14.297 میلیون 21.905 میلیون 4.366 میلیون 9.33 2.85 1.86 12.026 میلیون - 9.526 میلیون 2.501 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 6,790 120.00 1.80 6,670 0.00 0.00 12:29 1,196 12.019 میلیون 81.15 میلیارد 10,049.64 6,670 6,530 6,430 6,850 1 15,000 6,780 1 5,000 6,790 501.584 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 671.027 میلیون 75.2 میلیون 539.374 میلیون 131.653 میلیون 382.275 میلیون 52.161 میلیون 9.62 3.81 1.31 12.019 میلیون - 11.969 میلیون 50,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,604 15.00 0.93 1,619 0.00 0.00 12:29 511 12.303 میلیون 19.92 میلیارد 24,076.82 1,619 1,604 1,600 1,690 3 321,990 1,600 1 10,000 1,610 49.634 هزار میلیارد 111.636 میلیون 97.676 میلیون 30.657 میلیون 62.002 میلیون 35.673 میلیون 23.316 میلیون -1,008,291 -49.23 1.39 2.13 11.961 میلیون 342,166 11.069 میلیون 1.234 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 41,380 160.00 0.39 41,220 0.00 0.00 12:29 2,648 11.811 میلیون 486.9 میلیارد 4,460.4 41,220 41,380 39,550 41,380 3 5,888 41,380 0 0 0 9.148 هزار میلیارد 11.591 میلیون 3.125 میلیون 221,941 2.407 میلیون 717,810 103,767 162,490 48.24 12.74 84.68 11.654 میلیون 157,462 11.444 میلیون 366,907
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,900 20.00 0.34 5,880 0.00 0.00 12:29 1,249 11.466 میلیون 67.43 میلیارد 9,179.81 5,880 5,880 5,750 5,990 1 74,328 5,900 1 5,821 5,930 117.121 هزار میلیارد 126.244 میلیون 40.496 میلیون 19.919 میلیون 9.123 میلیون 31.373 میلیون 19.17 میلیون 8.027 میلیون 14.59 3.73 6.11 11.466 میلیون - 11.466 میلیون -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 5,400 10.00 0.19 5,390 0.00 0.00 12:27 534 11.307 میلیون 60.99 میلیارد 21,174.63 5,390 5,380 5,310 5,400 100 5,892,565 5,400 1 1,079 5,450 12.72 هزار میلیارد 15.246 میلیون 5.979 میلیون 2.36 میلیون 2.526 میلیون 3.453 میلیون 7.028 میلیون 1.055 میلیون 12.05 3.68 1.81 11.307 میلیون - 6.806 میلیون 4.501 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,054 7.00 0.07 10,055 8.00 0.08 1402/03/13 692 45.647 میلیون 458.97 میلیارد - 10,047 10,059 10,050 10,059 1 10 9,072 1 980,000 10,056 - - - - - - - - - - - 11.249 میلیون 34.398 میلیون 8.922 میلیون 36.724 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 6,980 10.00 0.14 6,970 0.00 0.00 12:29 2,763 11.519 میلیون 80.28 میلیارد 4,169 6,970 6,960 6,910 7,070 4 114,294 6,970 1 251 6,980 125.46 هزار میلیارد 146.873 میلیون 39.913 میلیون 11 میلیون 21.413 میلیون 18.5 میلیون 15.18 میلیون 7.723 میلیون 16.24 6.78 8.26 10.834 میلیون 684,542 10.921 میلیون 598,376
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,450 20.00 0.24 8,430 0.00 0.00 12:29 2,097 10.735 میلیون 90.46 میلیارد 5,119.06 8,430 8,330 8,000 8,450 4 16,112 8,440 1 6 8,520 12.645 هزار میلیارد 15.837 میلیون 5.848 میلیون 1.5 میلیون 3.192 میلیون 2.657 میلیون 1.292 میلیون 482,752 26.19 4.76 9.79 10.735 میلیون - 4.902 میلیون 5.833 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,197 23.00 0.23 10,196 22.00 0.22 1402/03/13 383 32.312 میلیون 329.44 میلیارد - 10,174 10,195 10,195 10,197 2 43,126,717 10,195 2 21,785,001 10,197 - - - - - - - - - - - 10.71 میلیون 21.602 میلیون 7.949 میلیون 24.362 میلیون
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,680 70.00 0.92 7,610 0.00 0.00 12:29 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 4,839.15 7,610 7,290 7,290 7,710 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 31.631 میلیون 10.241 میلیون 3.204 میلیون 7.249 میلیون 2.992 میلیون 6.652 میلیون 84,989 286.89 8.15 3.67 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 8,240 30.00 0.37 8,210 0.00 0.00 12:29 863 10.585 میلیون 86.87 میلیارد 12,265.84 8,210 7,760 7,740 8,240 6 645,927 8,240 1 652 8,340 14.146 هزار میلیارد 21.086 میلیون 9.199 میلیون 1.723 میلیون 6.94 میلیون 2.259 میلیون 5.478 میلیون 322,612 43.85 6.26 2.58 10.585 میلیون - 10.061 میلیون 524,241
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,890 280.00 2.41 11,610 0.00 0.00 12:29 1,818 15.6 میلیون 181.19 میلیارد 8,580.78 11,610 12,000 11,400 12,000 1 2,200 11,830 1 1,000 11,880 46.44 هزار میلیارد 49.662 میلیون 10.186 میلیون 4 میلیون 3.222 میلیون 6.964 میلیون 3.934 میلیون 3.378 میلیون 13.75 6.67 11.8 10.547 میلیون 5.053 میلیون 9.425 میلیون 6.175 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 8,120 0.00 0.00 8,120 0.00 0.00 12:29 1,288 10.801 میلیون 87.69 میلیارد 8,385.75 8,120 8,130 8,020 8,330 1 969 8,120 3 80,522 8,130 35.47 هزار میلیارد 37.53 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 18.28 6.09 7.51 10.524 میلیون 276,736 10.36 میلیون 440,804
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 2,462 24.00 0.98 2,438 0.00 0.00 12:29 469 10.181 میلیون 24.82 میلیارد 21,708.91 2,438 2,437 2,362 2,470 1 10,000 2,455 1 2,600 2,469 43.884 هزار میلیارد 44.623 میلیون 31.608 میلیون 18 میلیون 738,614 30.87 میلیون 8.741 میلیون 8.511 میلیون 5.16 1.42 5.02 10.181 میلیون - 9.354 میلیون 827,046
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,825 0.00 0.00 2,825 0.00 0.00 12:29 560 10.125 میلیون 28.73 میلیارد 18,080.7 2,825 2,880 2,792 2,880 1 6,000 2,825 1 20,000 2,829 129.95 هزار میلیارد 641.545 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 9.86 2 1.55 10.125 میلیون - 10.125 میلیون -