شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 146,500 4,100.00 2.88 12:57 142,100 148,300

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 172,500 7,200.00 4.36 12:57 170,500 173,300

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 265,980.4 6,997.20 2.56 12:57 265,980.5 273,404.9

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.779 میلیون 57,330.60 2.02 12:57 2.779 میلیون 2.837 میلیون

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 20,725.5 440.80 2.08 12:57 20,725.4 21,194.9

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 421,521.5 11,089.10 2.56 12:57 421,521.5 433,287.7

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 82,600 600.00 0.73 12:53 81,500 82,800

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 200,900 0.00 0.00 12:51 198,700 202,000

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 1,455.8 64.50 4.64 12:48 1,391.3 1,455.8

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 129,178.7 975.80 0.75 12:46 129,178.7 131,041.9

شاخص لاستیک

شاخص بورس 282,364.9 12,629.30 4.28 12:46 282,364.9 294,813.3

شاخص رادیویی

شاخص بورس 5,818.7 164.00 2.74 12:46 5,818.7 5,981.4

شاخص رایانه

شاخص بورس 60,546.9 764.40 1.25 12:46 60,546.9 61,288.3

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 2,427.6 45.50 1.84 12:46 2,427.6 2,474.2

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 22,357.9 1,018.20 4.36 12:46 22,357.9 23,375

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 841,879.4 38,769.80 4.40 12:46 841,879.4 866,826.4

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,379.5 158.00 4.47 12:46 3,379.5 3,537.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 202,506.3 8,593.30 4.07 12:46 202,506.3 210,075.3

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 179.3 8.20 4.35 12:46 179.3 187.3

شاخص سیمان

شاخص بورس 9,934.7 358.00 3.48 12:46 9,934.7 10,281.8

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 46,097.2 1,677.00 3.51 12:46 46,097.2 47,669

شاخص مالی

شاخص بورس 1.574 میلیون 32,873.90 2.05 12:46 1.574 میلیون 1.606 میلیون

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 7,407 0.50 0.01 12:46 7,407 7,407.5

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 53,577.4 1,607.20 2.91 12:46 53,577.4 55,136

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.273 میلیون 34,596.80 2.65 12:46 1.273 میلیون 1.307 میلیون

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.531 میلیون 82,690.70 2.29 12:46 3.531 میلیون 3.613 میلیون

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 162,894.9 5,453.70 3.24 12:46 162,894.9 168,044.3

شاخص زراعت

شاخص بورس 232,097.1 9,968.70 4.12 12:46 232,097.1 241,678.3

شاخص بانک ها

شاخص بورس 6,839.9 214.30 3.04 12:46 6,839.9 7,047.2

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 24,429.1 282.90 1.14 12:46 24,429.1 24,704.2

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 4.95 میلیون 171,367.00 3.35 12:46 4.95 میلیون 5.139 میلیون

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 102,188.5 2,373.40 2.27 12:46 102,178.7 104,623.9

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 12,126.3 464.50 3.69 12:46 12,126.3 12,518.4

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 8,957.4 294.40 3.18 12:46 8,957.4 9,219.1

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 7,832.7 218.20 2.71 12:46 7,832.7 8,044.7

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.189 میلیون 42,306.40 3.44 12:46 1.189 میلیون 1.226 میلیون

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 43,060.2 1,712.50 3.82 12:46 43,060.2 44,878.8

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,551.2 8.80 0.57 12:46 1,551.2 1,560

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,114.8 23.30 2.05 12:46 1,114.8 1,137.6

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 53,334.3 1,040.30 1.91 12:46 53,306 54,573.3

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 471,332.5 19,188.90 3.91 12:46 471,332.5 489,269.3

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 4.542 میلیون 116,021.70 2.49 12:46 4.536 میلیون 4.655 میلیون

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 267,943.2 3,896.80 1.43 12:46 267,943.2 273,952.8

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 218,081.4 5,796.80 2.59 12:46 218,081.4 225,992.8

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 122,237.2 3,326.30 2.65 12:46 122,237.2 125,167.6

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 63,889.9 1,920.50 2.92 12:46 63,889.9 65,723.3

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.026 میلیون 31,994.30 3.02 12:44 1.026 میلیون 1.058 میلیون

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.391 میلیون 36,535.00 2.56 12:44 1.391 میلیون 1.428 میلیون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 347,341.6 9,121.50 2.56 12:44 347,341.6 356,488.9

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.797 میلیون 42,588.20 2.32 12:44 1.797 میلیون 1.84 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 860,000 35,000.00 3.91 12:40 860,000 937,000

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 372.4 17.80 4.55 12:32 372.2 390

شاخص چوب

شاخص بورس 145.1 7.20 4.73 12:32 145.1 152.1

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 91,353.4 545.10 0.59 12:32 91,175.5 96,217.8

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 73,087.8 2,152.20 2.86 12:32 73,082.9 75,248.6

شاخص منسوجات

شاخص بورس 13,587.1 644.00 4.53 12:32 13,585.3 14,250.9

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 258,954 10,390.70 4.18 12:32 258,636.5 260,888.7

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 40,997.3 1,629.60 3.82 12:32 40,997 42,641.5

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 7,619.9 29.30 0.38 12:32 7,612.6 7,688.6

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 673 30.50 4.34 12:32 673 699.2

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 82,106.8 3,568.10 4.16 12:32 82,076.5 84,319.5

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.08 میلیون 24,042.90 2.18 12:32 1.08 میلیون 1.104 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 1.89 میلیون 0.00 0.00 12:11 1.89 میلیون 1.89 میلیون

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 5.741 میلیون 121,084.20 2.07 1400/06/28 5.741 میلیون 5.741 میلیون

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 39,533 0.00 0.00 1400/06/28 39,533 39,533

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/6 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/6 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/2 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6