شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.254 میلیون 24,328.40 1.98 11:06 1.233 میلیون 1.253 میلیون

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.414 میلیون 34,604.70 1.45 11:06 2.384 میلیون 2.413 میلیون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 309,384.8 6,003.70 1.98 11:06 304,373.1 309,325.7

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 203,126.2 3,049.30 1.52 11:06 200,367.5 203,077.7

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.614 میلیون 34,471.30 2.18 11:06 1.586 میلیون 1.614 میلیون

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 323,614.2 4,858.10 1.52 11:06 319,219.1 323,536.9

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 69,611.8 1,891.80 2.79 11:06 67,858.7 69,610.7

شاخص بازار اول

شاخص بورس 954,110.9 22,471.30 2.41 11:06 935,739.1 953,888.4

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 366,000 2,700.00 0.74 11:06 360,600 367,500

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 3.48 میلیون 44,754.30 1.30 11:01 3.471 میلیون 3.48 میلیون

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.051 میلیون 28,424.20 2.78 11:01 1.031 میلیون 1.051 میلیون

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 22,678.4 155.30 0.69 11:01 22,564 22,670.8

شاخص سیمان

شاخص بورس 6,960.6 103.90 1.52 11:01 6,861.2 6,953.2

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 54,934.6 1,592.30 2.99 11:01 53,648.4 54,931.6

شاخص زراعت

شاخص بورس 206,586.3 3,381.50 1.66 11:01 203,400.6 206,560

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 91,531.6 2,298.20 2.58 11:01 90,130.2 91,462.7

شاخص لاستیک

شاخص بورس 176,235.5 1,602.80 0.92 11:01 174,632.7 176,113.1

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,366.9 54.00 1.25 11:01 4,315.1 4,340.9

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.156 میلیون 24,206.30 2.14 11:01 1.141 میلیون 1.155 میلیون

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 49,944.3 1,063.70 2.18 11:01 49,306.7 49,911.1

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 5,640.3 63.10 1.13 11:01 5,577.2 5,605.4

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 2,098.6 12.00 0.58 11:01 2,086.7 2,097.2

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 37,524 344.70 0.93 11:01 37,212.9 37,500.9

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 742,747.3 3,050.10 0.41 11:01 739,619.8 742,741.4

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 47,021.4 940.30 2.04 11:01 46,157.5 46,939.1

شاخص منسوجات

شاخص بورس 8,614.5 6.70 0.08 11:01 8,607.9 8,614.1

شاخص مالی

شاخص بورس 1.354 میلیون 11,671.50 0.87 11:01 1.346 میلیون 1.353 میلیون

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 93,254 3,411.40 3.80 11:01 90,339.8 93,195.7

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 161,161.9 1,665.20 1.04 11:01 159,919.1 160,948.6

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 7,792.7 107.90 1.40 11:01 7,686.9 7,787.9

شاخص بانک ها

شاخص بورس 5,573.6 41.20 0.74 11:01 5,541.2 5,571

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 97,057.1 793.00 0.82 11:01 96,402.9 97,012.2

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 6,720.6 89.90 1.36 11:01 6,653.9 6,714.8

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 5,827.3 58.70 1.02 11:01 5,789.9 5,823.7

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 548.4 22.80 4.33 11:01 529.8 548.4

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,285.5 27.00 2.15 11:01 1,279.9 1,285.5

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 17,250.6 216.30 1.27 11:01 17,068.4 17,245

شاخص چوب

شاخص بورس 118.3 4.70 4.12 11:01 115.3 118.2

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 235.3 7.70 3.40 11:01 227.5 235.2

شاخص خودرو

شاخص بورس 187,138.6 6,929.30 3.85 11:01 183,468.8 186,981.6

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 139,339.2 3,173.50 2.33 11:01 137,360.8 139,500.5

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.109 میلیون 69,579.10 2.29 11:01 3.075 میلیون 3.107 میلیون

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 5,541.9 94.00 1.73 11:01 5,447.4 5,530.1

شاخص رایانه

شاخص بورس 48,606.6 344.00 0.71 11:01 48,429.4 48,530.1

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 173,877 2,311.60 1.35 11:01 172,383.1 173,417.6

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 4.287 میلیون 153,868.50 3.72 11:01 4.248 میلیون 4.285 میلیون

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 455,253.9 1,710.00 0.38 11:01 453,626.4 455,186.9

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 41,606 871.10 2.14 11:01 40,783.2 41,556.5

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 31,681.8 497.40 1.59 11:01 31,296 31,658.5

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 90,581 756.10 0.84 11:01 90,054.6 90,530.6

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 45,409.3 1,834.50 4.21 11:01 45,176 45,405

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 17,836.1 761.80 4.46 11:01 17,409.8 17,830.8

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 17,362.4 791.70 4.78 11:01 17,064 17,361.1

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 85,300 600.00 0.71 10:51 85,000 85,900

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 507.8 21.70 4.47 10:46 505.8 507.8

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 191,000 2,900.00 1.50 10:43 190,100 193,000

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 108 0.00 0.00 09:01 108 108

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 4.966 میلیون 88,474.10 1.81 1400/11/6 4.966 میلیون 4.966 میلیون

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.46 میلیون 10,000.00 0.41 1400/11/6 2.46 میلیون 2.46 میلیون

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,938.6 0.00 0.00 1400/11/6 1,938.6 1,938.6

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 30,639 0.00 0.00 1400/11/3 30,639 30,639

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 688,517.4 0.00 0.00 1400/10/28 688,517.4 688,517.4

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 849.3 0.00 0.00 1400/10/13 849.3 849.3

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/6 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/6 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/2 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6