شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 83,836.7 220.80 0.26 1401/04/06 83,591.5 83,836.1

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 102,600 3,400.00 3.21 1401/04/06 102,000 106,900

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 391,500 1,900.00 0.48 1401/04/06 391,100 393,600

شاخص خودرو

شاخص بورس 232,051.9 558.20 0.24 1401/04/06 230,858.4 231,545.3

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 43,829.8 180.00 0.41 1401/04/06 43,604.5 43,822.7

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 3,544.9 1.50 0.04 1401/04/06 3,543.2 3,545.4

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.901 میلیون 2,848.40 0.15 1401/04/06 1.898 میلیون 1.901 میلیون

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 7,011.3 10.80 0.15 1401/04/06 7,011.4 7,020.9

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 59,985.1 128.90 0.22 1401/04/06 59,844 59,992

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.4 میلیون 2,553.90 0.18 1401/04/06 1.397 میلیون 1.4 میلیون

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,781.9 3.10 0.06 1401/04/06 4,782.5 4,784.6

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 179,642.3 306.40 0.17 1401/04/06 179,330.9 179,662.2

شاخص لاستیک

شاخص بورس 199,666 2,831.30 1.44 1401/04/06 199,771.3 199,998.5

شاخص زراعت

شاخص بورس 247,806.4 903.10 0.37 1401/04/06 246,600.8 247,876

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 23,912.8 0.90 0.00 1401/04/06 23,903 23,914.7

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 4.116 میلیون 59,190.30 1.46 1401/04/06 4.054 میلیون 4.114 میلیون

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 117,508.7 235.40 0.20 1401/04/06 117,281.6 117,641.8

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 32,162.2 1,276.50 4.13 1401/04/06 31,119.4 32,153.1

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 718,033.8 2,127.20 0.30 1401/04/06 714,351 718,654.6

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 56,746.4 789.30 1.41 1401/04/06 55,955.4 56,740

شاخص منسوجات

شاخص بورس 13,303.6 202.00 1.54 1401/04/06 13,137.6 13,263.5

شاخص مالی

شاخص بورس 1.527 میلیون 463.60 0.03 1401/04/06 1.525 میلیون 1.526 میلیون

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 131,111 613.60 0.47 1401/04/06 130,497.4 131,111

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.137 میلیون 1,740.40 0.15 1401/04/06 1.135 میلیون 1.137 میلیون

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 18,105.6 77.50 0.43 1401/04/06 18,084.8 18,180.3

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.84 میلیون 7,018.70 0.18 1401/04/06 3.834 میلیون 3.841 میلیون

شاخص سیمان

شاخص بورس 10,455 119.50 1.13 1401/04/06 10,467.2 10,564.7

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.917 میلیون 5,070.00 0.17 1401/04/06 2.911 میلیون 2.919 میلیون

شاخص بانک ها

شاخص بورس 6,776.2 5.30 0.08 1401/04/06 6,759.1 6,772.3

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 40,809 352.30 0.86 1401/04/06 40,830.5 41,103.2

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 417,449.4 234.20 0.06 1401/04/06 417,473.8 417,687.3

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 20,349.5 1.90 0.01 1401/04/06 20,300.3 20,349.8

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 7,427.4 21.20 0.28 1401/04/06 7,419.1 7,427.9

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 7,699.8 10.60 0.14 1401/04/06 7,679.7 7,699.7

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.074 میلیون 499.10 0.05 1401/04/06 1.072 میلیون 1.074 میلیون

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.504 میلیون 2,442.30 0.16 1401/04/06 1.501 میلیون 1.504 میلیون

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 59,896.9 0.80 0.00 1401/04/06 59,864.3 59,944.4

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 978,511.8 12,160.00 1.23 1401/04/06 979,487.5 989,715

شاخص چوب

شاخص بورس 137.7 0.80 0.60 1401/04/06 137.8 140.1

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 304.6 12.40 4.23 1401/04/06 292.4 303.5

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 111.5 0.70 0.66 1401/04/06 111.2 111.7

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 484.2 0.30 0.06 1401/04/06 481 484.3

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 888.6 0.30 0.04 1401/04/06 888.7 892.2

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 2,289.8 9.90 0.43 1401/04/06 2,284.8 2,296.5

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,153 13.70 1.20 1401/04/06 1,142.1 1,153

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 210,943.1 2,256.40 1.06 1401/04/06 211,033.4 212,439.2

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,336.9 7.90 0.59 1401/04/06 1,336.8 1,343

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 571,771.2 152.20 0.03 1401/04/06 571,676.9 571,826.2

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 51,746.6 458.60 0.89 1401/04/06 51,743.3 51,824.7

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 57,705.4 278.40 0.48 1401/04/06 57,709.7 57,969.5

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 124,944.1 1,036.80 0.82 1401/04/06 125,164.9 125,748.9

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 47,651 876.40 1.87 1401/04/06 47,731.2 48,202.5

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 10,739.1 96.10 0.89 1401/04/06 10,761.8 10,822.5

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 6.204 میلیون 61,826.00 1.01 1401/04/06 6.156 میلیون 6.202 میلیون

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 254,977.6 143.00 0.06 1401/04/06 254,992.5 255,122.8

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 108,018.5 281.50 0.26 1401/04/06 108,051.3 108,345.9

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 365,224.7 593.10 0.16 1401/04/06 364,525.3 365,259.7

شاخص رایانه

شاخص بورس 59,656.9 134.80 0.23 1401/04/06 59,685.2 59,831.3

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 7,105.5 21.60 0.31 1401/04/06 7,065.8 7,108.9

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 156,224 359.80 0.23 1401/04/06 155,694.1 156,258.4

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 195,100 100.00 0.05 1401/04/06 193,400 195,300

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 6.125 میلیون 49,172.90 0.80 1401/04/04 6.125 میلیون 6.125 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/06 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/06 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/02 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6