شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1402/03/13 1,125.2 1,125.2

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 4.434 میلیون 7,724.50 0.17 1402/03/13 4.425 میلیون 4.435 میلیون

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 2.901 میلیون 13,429.40 0.47 1402/03/13 2.887 میلیون 2.901 میلیون

شاخص مالی

شاخص بورس 2.071 میلیون 16,428.70 0.80 1402/03/13 2.057 میلیون 2.071 میلیون

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 9.169 میلیون 35,819.60 0.39 1402/03/13 9.169 میلیون 9.169 میلیون

شاخص کل بورس

شاخص بورس 2.28 میلیون 8,639.40 0.38 1402/03/13 2.271 میلیون 2.28 میلیون

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 450,493.2 2,871.50 0.64 1402/03/13 447,774.9 451,010.7

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 771,303.8 5,795.00 0.76 1402/03/13 765,770.7 771,304.4

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 511,092.6 1,261.80 0.25 1402/03/13 509,724 511,770.5

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,769 14.00 0.80 1402/03/13 1,752.3 1,769.1

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.719 میلیون 9,533.10 0.56 1402/03/13 1.709 میلیون 1.719 میلیون

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 5.606 میلیون 9,121.60 0.16 1402/03/13 5.593 میلیون 5.61 میلیون

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 134,914.1 459.00 0.34 1402/03/13 134,373.8 134,914.1

شاخص صنعت

شاخص بورس 2.158 میلیون 6,899.50 0.32 1402/03/13 2.15 میلیون 2.158 میلیون

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 10.578 میلیون 16,445.20 0.16 1402/03/13 10.531 میلیون 10.578 میلیون

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 89,050.2 311.50 0.35 1402/03/13 88,707.2 89,050.2

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 181,969 61.80 0.03 1402/03/13 181,818.5 182,060.9

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 5,518.5 6.20 0.11 1402/03/13 5,516.5 5,518.9

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.638 میلیون 4,011.00 0.25 1402/03/13 1.635 میلیون 1.639 میلیون

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 201,500 1,400.00 0.70 1402/03/13 198,000 201,500

شاخص قراردادهای آتی شمش طلای خام

شاخص بورس 34.9 میلیون 500,000.00 1.45 1402/03/13 33.865 میلیون 34.9 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 416,200 2,200.00 0.53 1402/03/13 410,700 416,700

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 388,000 4,000.00 1.04 1402/03/13 387,000 388,000

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 80,303.1 1,451.70 1.84 1402/03/13 78,740.4 80,303.1

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 204,275.7 1,554.80 0.77 1402/03/13 202,929.2 204,275.7

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 329,119.2 2,985.70 0.92 1402/03/13 326,855.4 329,872.2

شاخص خودرو

شاخص بورس 391,213.2 4,394.60 1.14 1402/03/13 385,932.3 391,213.3

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 9,270.3 116.00 1.24 1402/03/13 9,270.3 9,382.1

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 9,968.6 94.40 0.96 1402/03/13 9,853.2 9,968.6

شاخص رادیویی

شاخص بورس 7,697.1 301.70 4.08 1402/03/13 7,405.7 7,697.1

شاخص منسوجات

شاخص بورس 28,530 756.60 2.72 1402/03/13 27,827.2 28,530

شاخص لاستیک

شاخص بورس 396,696.2 544.40 0.14 1402/03/13 396,696.2 397,707.6

شاخص زراعت

شاخص بورس 379,131.9 9,114.70 2.35 1402/03/13 379,131.9 380,717.2

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 27,939.4 88.00 0.32 1402/03/13 27,874.7 27,940.5

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 7.129 میلیون 63,420.40 0.90 1402/03/13 7.057 میلیون 7.129 میلیون

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 69,510 754.40 1.10 1402/03/13 69,053.4 69,510

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,808.3 5.60 0.31 1402/03/13 1,801.1 1,808.3

شاخص بانک ها

شاخص بورس 10,091.4 128.50 1.29 1402/03/13 9,989.4 10,091.4

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 18,378.7 529.80 2.97 1402/03/13 18,122.9 18,378.7

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 199,318.6 2,151.30 1.09 1402/03/13 197,478.6 199,318.6

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 551.8 20.00 3.77 1402/03/13 526.5 551.8

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 64,061.8 999.60 1.59 1402/03/13 63,136.3 64,061.8

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 75,197.7 510.60 0.68 1402/03/13 74,728.2 75,197.7

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 597,639 2,638.10 0.44 1402/03/13 595,263.6 597,639.3

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 161.8 1.20 0.75 1402/03/13 158.8 161.8

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 115,066.8 343.30 0.30 1402/03/13 114,303.4 115,066.8

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 669.6 4.40 0.66 1402/03/13 663.1 669.6

شاخص رایانه

شاخص بورس 92,863.2 1,204.90 1.31 1402/03/13 91,159.1 92,863.2

شاخص سیمان

شاخص بورس 23,011.5 48.10 0.21 1402/03/13 23,011.5 23,059.5

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.573 میلیون 33,512.30 2.18 1402/03/13 1.533 میلیون 1.573 میلیون

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 405,642.4 9,468.40 2.39 1402/03/13 397,921.4 405,642.4

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 28,813.3 188.90 0.66 1402/03/13 28,547.8 28,815.9

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 11,084 58.00 0.53 1402/03/13 11,044.8 11,091

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 116,482.3 1,102.70 0.96 1402/03/13 115,841.2 116,507.7

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 1,071.8 8.30 0.78 1402/03/13 1,064.4 1,072.4

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 16,250.3 270.10 1.69 1402/03/13 15,960.9 16,252.5

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 78,919.7 69.00 0.09 1402/03/13 78,732.2 78,983.4

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 4,238.9 9.80 0.23 1402/03/13 4,230.1 4,244.7

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 1.508 میلیون 52,089.70 3.58 1402/03/13 1.465 میلیون 1.516 میلیون

شاخص چوب

شاخص بورس 421.7 21.90 4.95 1402/03/13 417 422.3

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 544,245.7 8,407.40 1.57 1402/03/13 541,054.2 552,308.2

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 298,395.8 356.90 0.12 1402/03/13 297,728.9 298,455.9

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 47,322.9 2,252.90 5.00 1402/03/13 47,322.9 47,322.9

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/06 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/06 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/02 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6