شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 953,300 4,100.00 0.00 14:59 950,900 961,000

شاخص قراردادهای آتی شمش طلای خام

شاخص بورس 45.365 میلیون 105,000.00 0.00 14:59 45.335 میلیون 45.505 میلیون

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 278,200 22,200.00 0.09 13:49 278,200 278,300

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 8,370.93 38.64 0.00 1403/03/30 8,344.55 8,371.15

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 533.03 7.29 0.01 1403/03/30 528.19 533.03

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 7,706.15 13.59 0.00 1403/03/30 7,691.99 7,706.16

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 21,880.18 83.90 0.00 1403/03/30 21,806.82 21,880.59

شاخص چوب

شاخص بورس 274.11 5.39 0.02 1403/03/30 273.96 274.11

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 137.67 0.49 0.00 1403/03/30 136.92 137.67

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 388.24 6.72 0.02 1403/03/30 381.52 388.25

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.594 میلیون 8,493.25 0.01 1403/03/30 1.586 میلیون 1.595 میلیون

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 101,089.46 55.68 0.00 1403/03/30 101,014.65 101,149.85

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 126,007.49 757.51 0.01 1403/03/30 125,243.74 126,020.54

شاخص رایانه

شاخص بورس 84,619.73 132.00 0.00 1403/03/30 84,619.73 84,733.73

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 419,612.64 1,101.81 0.00 1403/03/30 418,466 420,147.95

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 173,147.97 130.31 0.00 1403/03/30 173,147.97 173,485.56

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 5.535 میلیون 4,405.28 0.00 1403/03/30 5.534 میلیون 5.548 میلیون

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.712 میلیون 11,491.92 0.01 1403/03/30 1.701 میلیون 1.712 میلیون

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1403/03/30 272.7 272.7

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,083.86 6.46 0.01 1403/03/30 1,077.89 1,083.9

شاخص خودرو

شاخص بورس 280,149.57 1,777.66 0.01 1403/03/30 277,954.02 280,149.98

شاخص لاستیک

شاخص بورس 481,280.34 5,801.57 0.01 1403/03/30 476,204.81 481,280.34

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 302,273.82 2,406.99 0.01 1403/03/30 299,979.24 302,674.4

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,895.73 5.09 0.00 1403/03/30 4,889.46 4,895.73

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.944 میلیون 7,888.80 0.00 1403/03/30 1.936 میلیون 1.944 میلیون

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 40,730.72 48.03 0.00 1403/03/30 40,688.63 40,730.72

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 80,549.58 361.27 0.00 1403/03/30 80,199.08 80,567.52

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1403/03/30 919.7 919.7

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 4.898 میلیون 7,629.20 0.00 1403/03/30 4.885 میلیون 4.899 میلیون

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 2.644 میلیون 11,629.65 0.00 1403/03/30 2.633 میلیون 2.645 میلیون

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 8.234 میلیون 31,931.01 0.00 1403/03/30 8.234 میلیون 8.234 میلیون

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1403/03/30 10,244.34 10,244.34

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 365,582.38 151.57 0.00 1403/03/30 365,304.96 365,758.55

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 15,283.65 6.02 0.00 1403/03/30 15,246.78 15,288.66

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 160,928.2 14.89 925.00 1403/03/30 160,803.23 160,928.2

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 55,605.97 412.34 0.01 1403/03/30 55,150.97 55,605.97

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 52,808.57 102.83 0.00 1403/03/30 52,779.17 52,832.36

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,929.73 68.26 0.02 1403/03/30 3,861.53 3,930.54

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 490,486.19 5,223.61 0.01 1403/03/30 486,401.1 490,486.19

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 738,793.4 12,080.53 0.02 1403/03/30 738,793.4 750,326.28

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 29,188.89 346.38 0.01 1403/03/30 28,839.83 29,188.89

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 26,703.45 33.40 0.00 1403/03/30 26,667.02 26,705.31

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 9.243 میلیون 85,059.47 0.01 1403/03/30 9.168 میلیون 9.243 میلیون

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.744 میلیون 34,685.59 0.02 1403/03/30 1.744 میلیون 1.779 میلیون

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 14,131.86 20.62 0.00 1403/03/30 14,131.86 14,145.77

شاخص سیمان

شاخص بورس 23,730.74 101.13 0.00 1403/03/30 23,639.36 23,730.74

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 3.822 میلیون 6,777.93 0.00 1403/03/30 3.815 میلیون 3.822 میلیون

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 51,585.52 179.11 0.00 1403/03/30 51,409.17 51,589.37

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 478,049.41 775.72 0.00 1403/03/30 477,234.82 478,489.68

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 346,970.01 1,645.63 0.00 1403/03/30 346,962.63 349,243.5

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 166,872.89 65.64 0.00 1403/03/30 166,798.03 166,873.23

شاخص بانک ها

شاخص بورس 8,487.85 13.38 0.00 1403/03/30 8,474.96 8,489.22

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 665,732.07 577.73 0.00 1403/03/30 664,925.26 665,750.89

شاخص کل بورس

شاخص بورس 2.044 میلیون 7,615.79 0.00 1403/03/30 2.036 میلیون 2.044 میلیون

شاخص منسوجات

شاخص بورس 20,567.06 22.08 0.00 1403/03/30 20,567.06 20,574.95

شاخص مالی

شاخص بورس 1.796 میلیون 2,786.78 0.00 1403/03/30 1.793 میلیون 1.796 میلیون

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 60,794.66 509.59 0.01 1403/03/30 60,794.66 61,156.29

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 4,465.49 11.18 0.00 1403/03/30 4,465.49 4,478.7

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 6,467.54 45.29 0.01 1403/03/30 6,423.31 6,467.54

شاخص زراعت

شاخص بورس 285,116.17 1,458.57 0.01 1403/03/30 283,768.56 285,241.46

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 46,849.42 877.28 0.02 1403/03/30 46,814.35 47,696.44

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 214,839.21 666.22 0.00 1403/03/30 213,721.43 214,839.21

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 2,460.74 9.42 0.00 1403/03/30 2,450.52 2,466.77

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 647.08 10.33 0.02 1403/03/30 637.98 647.08

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 58,657.42 163.32 0.00 1403/03/30 58,477.02 58,661.1

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 571,000 1,500.00 0.00 1403/03/30 569,000 571,300

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 4.3 میلیون 49,600.00 0.01 1403/03/24 4.3 میلیون 4.3 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6