شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 830,000 11,100.00 0.01 1402/12/10 815,600 830,500

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 4.545 میلیون 65,100.00 0.01 1402/12/10 4.465 میلیون 4.545 میلیون

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 427,000 5,200.00 0.01 1402/12/10 423,600 429,000

شاخص قراردادهای آتی شمش طلای خام

شاخص بورس 38.505 میلیون 90,000.00 0.00 1402/12/10 38.2 میلیون 38.775 میلیون

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 235,200 1,000.00 0.00 1402/12/10 234,200 235,800

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 8,500.41 80.04 0.01 1402/12/09 8,500.41 8,536.34

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 24,450.14 146.56 0.01 1402/12/09 24,418.48 24,489.73

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 602.24 14.35 0.02 1402/12/09 596.21 605.88

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 507.94 10.02 0.02 1402/12/09 507.94 519.06

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 9,402.84 43.87 0.00 1402/12/09 9,396.86 9,409.32

شاخص چوب

شاخص بورس 323.88 5.89 0.02 1402/12/09 323.88 330.22

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 151.05 0.87 0.01 1402/12/09 151.05 151.83

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 67,671.91 187.22 0.00 1402/12/09 67,506.91 67,736.24

شاخص رایانه

شاخص بورس 79,710.83 22.69 0.00 1402/12/09 79,689.26 79,739.64

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 267,757.99 2,494.49 0.01 1402/12/09 265,850.34 269,038.92

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 55,476.18 654.77 0.01 1402/12/09 55,327.02 55,992.37

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 2,633.41 3.89 0.00 1402/12/09 2,633.41 2,637.25

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 8.29 میلیون 36,580.50 0.00 1402/12/09 8.29 میلیون 8.29 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 288,526.13 4,635.99 0.02 1402/12/09 286,428.68 289,503.1

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 16,779.85 625.87 0.04 1402/12/09 16,469.51 16,808.49

شاخص منسوجات

شاخص بورس 19,029.03 19.94 0.00 1402/12/09 19,029.03 19,062.69

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 842,680.91 3,113.95 0.00 1402/12/09 841,386.95 842,680.91

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1402/12/09 919.7 919.7

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.952 میلیون 8,470.11 0.00 1402/12/09 1.947 میلیون 1.953 میلیون

شاخص کل بورس

شاخص بورس 2.055 میلیون 8,810.29 0.00 1402/12/09 2.047 میلیون 2.056 میلیون

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 4,174.96 6.72 0.00 1402/12/09 4,173.84 4,181.85

شاخص مالی

شاخص بورس 1.821 میلیون 6,908.91 0.00 1402/12/09 1.816 میلیون 1.822 میلیون

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 16,354.72 114.24 0.01 1402/12/09 16,239.8 16,362.55

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 471,590.33 20,256.29 0.04 1402/12/09 453,579.67 471,836.25

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 402,083.95 2,507.45 0.01 1402/12/09 399,818.32 402,570.02

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 8.961 میلیون 69,615.61 0.01 1402/12/09 8.912 میلیون 8.961 میلیون

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 123,316.9 658.32 0.01 1402/12/09 122,693.74 123,354.65

شاخص سیمان

شاخص بورس 25,326.72 33.80 0.00 1402/12/09 25,259.92 25,355.94

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 187,990.33 29.99 0.00 1402/12/09 187,990.33 188,207.32

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 3.999 میلیون 9,016.64 0.00 1402/12/09 3.991 میلیون 4.002 میلیون

شاخص بانک ها

شاخص بورس 8,367.9 48.40 0.01 1402/12/09 8,332.22 8,371.51

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 282,198.41 985.06 0.00 1402/12/09 282,198.41 282,914.87

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 4.969 میلیون 10,115.48 0.00 1402/12/09 4.961 میلیون 4.969 میلیون

شاخص رادیویی

شاخص بورس 6,139.84 22.28 0.00 1402/12/09 6,139.42 6,171.66

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1402/12/09 1,125.2 1,125.2

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 2.64 میلیون 13,778.18 0.01 1402/12/09 2.628 میلیون 2.641 میلیون

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 79,892.39 316.24 0.00 1402/12/09 79,726.58 79,926.64

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 714,173.19 4,920.33 0.01 1402/12/09 709,682.09 714,566.4

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 37,373.8 1,256.47 0.03 1402/12/09 36,174.11 37,373.8

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.616 میلیون 10,251.03 0.01 1402/12/09 1.606 میلیون 1.616 میلیون

شاخص زراعت

شاخص بورس 342,267.5 5,010.08 0.01 1402/12/09 338,585.74 342,267.5

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1402/12/09 272.7 272.7

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 794.93 14.63 0.02 1402/12/09 781.64 797.14

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,227.31 0.68 0.00 1402/12/09 1,227.28 1,232.09

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 199,188.55 1,024.27 0.01 1402/12/09 198,680.78 199,338.24

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 358,024.43 7.00 195.00 1402/12/09 358,024.43 358,502.07

شاخص لاستیک

شاخص بورس 475,623.46 1,231.51 0.00 1402/12/09 474,567.06 475,888.45

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1402/12/09 10,244.34 10,244.34

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 66,290.5 106.59 0.00 1402/12/09 66,290.39 66,573.08

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 4,538.25 65.50 0.01 1402/12/09 4,482.24 4,541.44

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 428,390.75 1,787.94 0.00 1402/12/09 426,795.99 428,598.32

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 488,877 2,003.18 0.00 1402/12/09 488,863.38 489,840.67

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 55,909.71 162.06 0.00 1402/12/09 55,767.44 55,980.36

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 76,943.32 262.84 0.00 1402/12/09 76,943.32 77,552.69

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 100,597.72 823.45 0.01 1402/12/09 99,896.48 100,604.66

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 2.101 میلیون 88,917.50 0.04 1402/12/09 2.015 میلیون 2.101 میلیون

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 7,656.79 2.10 0.00 1402/12/09 7,654.86 7,657.03

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 6.128 میلیون 103,150.02 0.02 1402/12/09 6.063 میلیون 6.13 میلیون

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 27,339.16 56.47 0.00 1402/12/09 27,296.2 27,346.63

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 58,861.87 0.00 0.00 1402/12/09 58,861.87 58,861.87

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 165,796.18 182.83 0.00 1402/12/09 165,641.3 165,806.62

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.549 میلیون 9,420.77 0.01 1402/12/09 1.541 میلیون 1.55 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6