شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 2.815 میلیون 282.70 0.01 1402/04/14 2.815 میلیون 2.818 میلیون

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 452,600 7,800.00 1.75 1402/04/14 441,100 452,600

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 417,900 300.00 0.07 1402/04/14 412,000 422,000

شاخص قراردادهای آتی شمش طلای خام

شاخص بورس 31.485 میلیون 120,000.00 0.38 1402/04/14 31.235 میلیون 31.7 میلیون

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 204,400 4,100.00 1.97 1402/04/14 202,100 206,800

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 85,039.3 103.30 0.12 1402/04/14 85,039.3 85,217.2

شاخص صنعت

شاخص بورس 2.085 میلیون 598.10 0.03 1402/04/14 2.085 میلیون 2.089 میلیون

شاخص زراعت

شاخص بورس 375,971.7 3,547.10 0.93 1402/04/14 375,971.7 379,001.4

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 627,856.2 5,952.60 0.94 1402/04/14 627,856.2 634,083.9

شاخص بانک ها

شاخص بورس 9,493.1 45.50 0.48 1402/04/14 9,450.7 9,507.8

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 5.11 میلیون 9,362.30 0.18 1402/04/14 5.1 میلیون 5.11 میلیون

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.653 میلیون 33.60 0.00 1402/04/14 1.653 میلیون 1.657 میلیون

شاخص مالی

شاخص بورس 2 میلیون 7,880.10 0.40 1402/04/14 1.993 میلیون 2.001 میلیون

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 279,335.1 446.60 0.16 1402/04/14 279,329 279,720.5

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 171,395.5 100.10 0.06 1402/04/14 171,386.8 171,501.2

شاخص کل بورس

شاخص بورس 2.203 میلیون 564.50 0.03 1402/04/14 2.202 میلیون 2.206 میلیون

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 109,681.1 1,640.10 1.52 1402/04/14 108,022.2 109,688.6

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 776,177.3 2,879.30 0.37 1402/04/14 774,012.9 776,500.3

شاخص رایانه

شاخص بورس 94,508.2 116.50 0.12 1402/04/14 94,402.4 94,544.6

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 4.309 میلیون 2,274.30 0.05 1402/04/14 4.306 میلیون 4.311 میلیون

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 128,928.3 129.50 0.10 1402/04/14 128,913.5 129,179.9

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 71,528.1 869.50 1.20 1402/04/14 71,528.1 71,738.4

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 1.096 میلیون 46,685.80 4.09 1402/04/14 1.096 میلیون 1.142 میلیون

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 5,258.8 5.90 0.11 1402/04/14 5,258.8 5,265.8

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 8,930.5 461.30 5.45 1402/04/14 8,494.7 8,930.5

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.543 میلیون 3,874.20 0.25 1402/04/14 1.539 میلیون 1.543 میلیون

شاخص رادیویی

شاخص بورس 6,894.6 7.60 0.11 1402/04/14 6,887.2 6,894.6

شاخص لاستیک

شاخص بورس 428,673 2,334.60 0.55 1402/04/14 425,217.7 428,673

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 2,141.1 60.10 2.89 1402/04/14 2,088.2 2,141.1

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 27,876.9 93.70 0.34 1402/04/14 27,791.5 27,876.9

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 6.966 میلیون 114,722.60 1.67 1402/04/14 6.966 میلیون 6.993 میلیون

شاخص سیمان

شاخص بورس 23,974.6 31.40 0.13 1402/04/14 23,905 23,974.6

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.571 میلیون 393.50 0.03 1402/04/14 1.571 میلیون 1.573 میلیون

شاخص منسوجات

شاخص بورس 26,160.2 112.60 0.43 1402/04/14 26,160.2 26,270.4

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 18,131.6 3.80 0.02 1402/04/14 18,131.6 18,176.6

شاخص چوب

شاخص بورس 371.9 16.70 4.30 1402/04/14 371.9 381.2

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,743.2 4.30 0.24 1402/04/14 1,743.2 1,746.7

شاخص خودرو

شاخص بورس 364,822.9 2,157.50 0.59 1402/04/14 364,822.9 366,548

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 62,261.3 104.80 0.17 1402/04/14 61,946 62,261.3

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 330,247 980.70 0.30 1402/04/14 328,052.4 330,748.9

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 16,653.4 99.10 0.60 1402/04/14 16,653.4 16,781

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 10.068 میلیون 33,761.20 0.33 1402/04/14 10.068 میلیون 10.103 میلیون

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 214,786.6 3,440.80 1.63 1402/04/14 212,478 214,786.6

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 77,797.4 348.50 0.45 1402/04/14 77,797.4 78,067.6

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 145 2.00 1.35 1402/04/14 144.9 145.4

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 4,018.8 4.40 0.11 1402/04/14 4,008.6 4,025.1

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 37,424 293.40 0.78 1402/04/14 36,624.7 37,538.9

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 28,442 28.10 0.10 1402/04/14 28,330 28,450.8

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 105,557.1 1,288.70 1.24 1402/04/14 104,127.7 105,733.4

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 66,522.4 1,030.30 1.53 1402/04/14 66,490.2 66,650.7

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 10,853.3 13.40 0.12 1402/04/14 10,804 10,855.8

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 1,047 0.20 0.02 1402/04/14 1,044.2 1,047.8

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 395,599.3 1,582.00 0.40 1402/04/14 394,065.6 396,628.2

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 705.4 4.50 0.63 1402/04/14 700.4 708.9

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 75,697.4 39.30 0.05 1402/04/14 75,619.8 75,732.1

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 211,985.6 182.90 0.09 1402/04/14 211,906.8 213,028.1

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 579.8 5.30 0.93 1402/04/14 566.6 582.8

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 10,016 4.70 0.05 1402/04/14 9,989.2 10,024.9

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1402/04/14 1,125.2 1,125.2

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 449,113.5 1,488.40 0.33 1402/04/14 448,038.9 449,478.8

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 488,566.1 480.20 0.10 1402/04/14 489,075.8 489,846.3

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 8.863 میلیون 2,385.70 0.03 1402/04/14 8.863 میلیون 8.863 میلیون

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 483,416.3 0.00 0.00 1402/04/10 483,416.3 483,416.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/06 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/06 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/02 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6