شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,323 12.30 0.92 1400/01/25 1,323.1 1,334.8

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 848.7 1.60 0.19 1400/01/25 849 850.1

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 29,824.9 27.50 0.09 1400/01/25 29,824.2 29,843.9

شاخص زراعت

شاخص بورس 215,654.5 1,287.90 0.59 1400/01/25 215,642.9 216,771.9

شاخص لاستیک

شاخص بورس 315,526.1 1,247.20 0.39 1400/01/25 315,513.2 316,667.8

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 148,970.2 1,080.00 0.73 1400/01/25 148,788.6 149,312.1

شاخص رادیویی

شاخص بورس 6,123.6 11.30 0.18 1400/01/25 6,110 6,127.3

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.094 میلیون 544.90 0.05 1400/01/25 1.094 میلیون 1.096 میلیون

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 46,447.4 8.70 0.02 1400/01/25 46,404.9 46,553.9

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 7,105.5 32.40 0.45 1400/01/25 7,103.6 7,132.7

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.754 میلیون 4,292.00 0.24 1400/01/25 1.754 میلیون 1.758 میلیون

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 1,677 7.10 0.42 1400/01/25 1,676.7 1,683.5

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 61,004.7 6.00 0.01 1400/01/25 61,004 61,010.2

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 27,847 135.20 0.48 1400/01/25 27,843.5 27,896.1

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 75,454.2 295.00 0.39 1400/01/25 75,289.5 75,632.4

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 1.671 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1.671 میلیون 1.671 میلیون

شاخص منسوجات

شاخص بورس 16,537.3 17.50 0.11 1400/01/25 16,536.8 16,541.4

شاخص مالی

شاخص بورس 1.719 میلیون 5,351.80 0.31 1400/01/25 1.719 میلیون 1.722 میلیون

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 216,106.7 244.10 0.11 1400/01/25 216,103.2 216,320.2

شاخص بازار اول

شاخص بورس 908,991.8 2,318.80 0.25 1400/01/25 908,442.4 911,440.4

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 25,915.8 78.30 0.30 1400/01/25 25,916.5 25,962

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 2.728 میلیون 7,028.50 0.26 1400/01/25 2.719 میلیون 2.729 میلیون

شاخص سیمان

شاخص بورس 11,260.4 2.60 0.02 1400/01/25 11,251.8 11,262.7

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.518 میلیون 2,563.40 0.10 1400/01/25 2.517 میلیون 2.522 میلیون

شاخص بانک ها

شاخص بورس 7,043.7 37.30 0.53 1400/01/25 7,036.5 7,056.7

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 55,338.4 23.60 0.04 1400/01/25 55,336.2 55,446.2

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 434,458 786.90 0.18 1400/01/25 434,433.4 435,186.1

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 57,846.5 361.40 0.62 1400/01/25 57,851.9 58,153.2

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 909,230 3,991.90 0.44 1400/01/25 909,152 913,196.2

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 5.444 میلیون 27,012.90 0.49 1400/01/25 5.446 میلیون 5.449 میلیون

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 110,934.2 0.00 0.00 1400/01/25 110,883.2 110,919.1

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,346.7 5.80 0.43 1400/01/25 1,346.8 1,350.6

شاخص خودرو

شاخص بورس 236,098.7 2,513.20 1.05 1400/01/25 235,983 236,296.6

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 243,185.2 4,210.70 1.70 1400/01/25 243,268.3 247,303.6

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 112,379.7 65.50 0.06 1400/01/25 112,381.1 112,588.8

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.243 میلیون 1,198.00 0.10 1400/01/25 1.243 میلیون 1.246 میلیون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 323,577.5 324.10 0.10 1400/01/25 323,507.1 324,179

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 282,927.8 552.40 0.19 1400/01/25 282,951.6 283,441.8

شاخص رایانه

شاخص بورس 61,285 340.70 0.56 1400/01/25 60,955.5 61,329.3

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 63,086 175.90 0.28 1400/01/25 63,048.2 63,332.9

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 280,598 1,012.80 0.36 1400/01/25 280,602.9 281,077.3

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 10,060.9 32.50 0.32 1400/01/25 10,057.6 10,084.5

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 366,959.5 1,947.30 0.53 1400/01/25 365,172.5 367,722.7

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 56,563.6 230.90 0.41 1400/01/25 56,560.7 56,736.4

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 173,244.5 151.80 0.09 1400/01/25 173,248 173,388.7

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 50,527.7 5.40 0.01 1400/01/25 50,527.1 50,533.1

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 15,657.7 23.50 0.15 1400/01/25 15,649.9 15,661.8

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 3.837 میلیون 53,887.60 1.38 1400/01/25 3.836 میلیون 3.842 میلیون

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 7,405.7 4.40 0.06 1400/01/25 7,400.2 7,410.1

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 17,951.3 10.70 0.06 1400/01/25 17,938 17,955.9

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 103,000 3,900.00 3.65 1400/01/25 102,300 106,900

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 550,000 25,000.00 4.76 1400/01/25 550,000 550,000

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 1.553 میلیون 58,000.00 3.88 1400/01/25 1.483 میلیون 1.557 میلیون

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 196,000 3,100.00 1.61 1400/01/25 194,100 198,700

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 148,700 6,900.00 4.87 1400/01/25 137,000 148,700

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 5,337.5 3.30 0.06 1400/01/25 5,333.5 5,337.5

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 167.8 2.00 1.15 1400/01/25 167.8 169.6

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 4,167 74.50 1.76 1400/01/25 4,167 4,228.4

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 484.5 0.30 0.06 1400/01/25 484.5 484.7

شاخص چوب

شاخص بورس 217.6 1.00 0.46 1400/01/25 217.6 218.6

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 402.1 2.70 0.67 1400/01/25 402.1 404.1

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 52,916.2 0.30 0.00 1400/01/25 52,916.2 52,916.5

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.484 میلیون 33.40 0.00 1400/01/24 1.484 میلیون 1.484 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6