شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 72,347.58 1,507.87 2.08 09:18 72,355.79 73,610.65

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 17,110.54 162.77 0.95 09:10 17,124.3 17,139.88

شاخص کل

شاخص بورس 1.444 میلیون 17,771.99 1.23 09:10 1.448 میلیون 1.451 میلیون

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 378,093.72 4,652.44 1.23 09:10 379,157.28 379,751.58

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 261,499.56 991.87 0.38 09:10 261,715.7 261,839.16

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.946 میلیون 24,897.22 1.28 09:10 1.951 میلیون 1.954 میلیون

کل (هم وزن)

شاخص بورس 399,130.98 1,513.90 0.38 09:10 399,460.88 399,649.32

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.022 میلیون 16,310.96 1.60 09:10 1.024 میلیون 1.027 میلیون

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 3.056 میلیون 22,871.05 0.75 09:10 3.067 میلیون 3.068 میلیون

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 7,256.65 73.79 1.02 08:45 7,256.65 7,256.65

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 4,785.67 38.46 0.80 08:45 4,785.67 4,785.67

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 1,058.89 30.59 2.89 08:45 1,058.89 1,058.89

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 404.6 1.84 0.46 08:45 404.6 404.6

شاخص لاستیک

شاخص فرابورس 260.46 0.06 0.02 08:45 260.46 260.46

دستگاههای برقی

شاخص بورس 5.379 میلیون 33,863.86 0.63 08:30 5.379 میلیون 5.379 میلیون

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 32,077.52 127.67 0.40 08:30 32,077.52 32,077.52

زراعت

شاخص بورس 166,240.71 769.36 0.46 08:30 166,240.71 166,240.71

فلزات اساسی

شاخص بورس 957,189.87 22,400.16 2.34 08:30 957,189.87 957,189.87

لاستیک

شاخص بورس 298,400.28 501.61 0.17 08:30 298,400.28 298,400.28

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 198,499.73 505.18 0.25 08:30 198,499.73 198,499.73

رادیویی

شاخص بورس 9,210.8 10.56 0.11 08:30 9,210.8 9,210.8

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.275 میلیون 15,564.14 1.22 08:30 1.275 میلیون 1.275 میلیون

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 56,659.16 824.96 1.46 08:30 56,659.16 56,659.16

شیمیایی

شاخص بورس 90,557.42 1,105.89 1.22 08:30 90,557.42 90,557.42

محصولات کاغذ

شاخص بورس 137,089.79 673.66 0.49 08:30 137,089.79 137,089.79

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 52,081.41 533.57 1.02 08:30 52,081.41 52,081.41

سایرمالی

شاخص بورس 13,757.02 176.08 1.28 08:30 13,757.02 13,757.02

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 192,255.46 1.35 0.00 08:30 192,255.46 192,255.46

حمل و نقل

شاخص بورس 50,072.54 137.15 0.27 08:30 50,072.54 50,072.54

قند و شکر

شاخص بورس 172,486.18 148.51 0.09 08:30 172,486.18 172,486.18

خودرو

شاخص بورس 307,938.2 1,393.11 0.45 08:30 307,938.2 307,938.2

ذغال سنگ

شاخص بورس 31,301.12 230.69 0.74 08:30 31,301.12 31,301.12

غذایی بجز قند

شاخص بورس 56,745.28 223.75 0.39 08:30 56,745.28 56,745.28

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 52,324.91 209.46 0.40 08:30 52,324.91 52,324.91

کانه فلزی

شاخص بورس 332,261.84 3,482.44 1.05 08:30 332,261.84 332,261.84

فراورده نفتی

شاخص بورس 5.354 میلیون 180,479.27 3.37 08:30 5.354 میلیون 5.354 میلیون

ماشین آلات

شاخص بورس 293,764.23 184.78 0.06 08:30 293,764.23 293,764.23

رایانه

شاخص بورس 56,782.49 285.16 0.50 08:30 56,782.49 56,782.49

انبوه سازی

شاخص بورس 15,581.19 21.49 0.14 08:30 15,581.19 15,581.19

انتشار و چاپ

شاخص بورس 2.357 میلیون 0.00 0.00 08:30 2.357 میلیون 2.357 میلیون

فنی مهندسی

شاخص بورس 7,866.66 12.58 0.16 08:30 7,866.66 7,866.66

محصولات فلزی

شاخص بورس 294,210.98 172.41 0.06 08:30 294,210.98 294,210.98

مواد دارویی

شاخص بورس 116,015.4 419.16 0.36 08:30 116,015.4 116,015.4

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 1,349.47 3.53 0.26 08:30 1,349.47 1,349.47

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 1,146.61 3.30 0.29 08:30 1,146.61 1,146.61

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 2,068.01 1.02 0.05 08:30 2,068.01 2,068.01

بانکها

شاخص بورس 8,231.45 143.47 1.74 08:30 8,231.45 8,231.45

سیمان

شاخص بورس 9,283.17 58.45 0.63 08:30 9,283.17 9,283.17

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 2.84 میلیون 35,131.83 1.24 08:30 2.84 میلیون 2.84 میلیون

محصولات چرمی

شاخص بورس 59,286.34 13.16 0.02 08:30 59,286.34 59,286.34

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,649.55 1.48 0.04 08:30 3,649.55 3,649.55

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,966.43 22.27 1.13 08:30 1,966.43 1,966.43

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 08:30 10,244.34 10,244.34

مالی

شاخص بورس 1.952 میلیون 25,233.47 1.29 08:30 1.952 میلیون 1.952 میلیون

منسوجات

شاخص بورس 8,480.05 0.82 0.01 08:30 8,480.05 8,480.05

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 63,686.35 254.55 0.40 08:30 63,686.35 63,686.35

محصولات چوبی

شاخص بورس 1.335 میلیون 117.51 0.01 08:30 1.335 میلیون 1.335 میلیون

سایر معادن

شاخص بورس 271,020.97 64.50 0.02 08:30 271,020.97 271,020.97

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 00:00 - -

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 00:00 - -

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 00:00 - -

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 5.959 میلیون 423.09 0.01 1399/07/28 5.959 میلیون 5.959 میلیون

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 88,600 4,731.24 5.34 1399/07/28 88,600 92,700

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 83,000 1,568.70 1.89 1399/07/28 80,000 85,600

شاخص کل هم وزن فرابورس

شاخص فرابورس 10,000 0.00 0.00 1399/02/31 - -

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5