همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 12:30 7,501 60.57 میلیون 450.9 میلیارد 9,000.83 5,420 5,460 5,380 5,490 6 313,509 5,440 1 153,676 5,460 3012 هزار میلیارد 2.781 میلیارد 1.103 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 5.34 3.31 3.55 21.108 میلیون 1.785 میلیون 21.884 میلیون 1.009 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,090 120.00 1.46 8,210 0.00 0.00 12:29 - - - 21,689.68 8,210 8,020 8,000 8,310 1 198,736 8,080 4 197,276 8,100 3661.46 هزار میلیارد 4.43 میلیارد 932.061 میلیون 287 میلیون 318.545 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 10.15 5.22 10.4 3.283 میلیون 125,000 2.908 میلیون 500,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 12,930 180.00 1.37 13,110 0.00 0.00 12:29 2,643 5.17 میلیون 81.7 میلیارد 3,525.53 13,110 12,920 12,730 13,240 1 1,000 12,920 1 14,322 12,930 1917.09 هزار میلیارد 1.667 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 6.08 6.12 3.89 4.208 میلیون - 3.208 میلیون 1,000,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 11,030 0.00 0.00 12:29 1,323 5.72 میلیون 74.3 میلیارد 5,127.2 11,030 10,790 10,680 11,100 1 1,323 10,780 1 26,292 10,790 2642 هزار میلیارد - - 100 میلیون 293.895 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 10.85 7.89 4.82 2.231 میلیون 212,500 1.809 میلیون 635,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,760 80.00 0.51 15,680 0.00 0.00 12:29 857 3.29 میلیون 44.9 میلیارد 5,604.51 15,680 15,940 15,600 15,940 4 63,961 15,650 1 490 15,720 1121.44 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 368.439 میلیون 81.5 میلیون 61.665 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 7.91 9.98 7.64 5.416 میلیون 4.852 میلیون 10.134 میلیون 134,646
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 90,030 440.00 0.49 90,470 0.00 0.00 12:29 5,273 3.75 میلیون 404.3 میلیارد 545.66 90,470 91,500 89,930 91,500 1 101 91,680 1 2,700 91,700 968.31 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.28 8.92 1.35 1.287 میلیون 405,099 1.617 میلیون 75,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,109 17.00 0.42 4,092 0.00 0.00 12:29 2,809 29.05 میلیون 177.2 میلیارد 13,882.69 4,092 4,108 4,025 4,169 1 4,907 4,064 1 5,410 4,079 735.6 هزار میلیارد 664.137 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 3.47 2.56 1.24 10.387 میلیون 2.692 میلیون 12.083 میلیون 995,292
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 172,180 1,760.00 1.01 173,940 0.00 0.00 12:29 1,604 1.22 میلیون 203.6 میلیارد 516.42 173,940 176,120 172,040 177,490 2 445 177,100 1 86 177,500 1007.82 هزار میلیارد 1.146 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 8.15 6.3 5.29 330,735 90,296 296,469 124,562
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,663.00 7.00 177,120 174,783.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 28,832.64 2,337 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.432 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,510 420.00 1.36 30,930 0.00 0.00 12:30 477 1.76 میلیون 50.2 میلیارد 5,181.34 30,930 31,210 30,350 31,210 1 80,586 31,040 2 237 31,060 1158.705 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 344.317 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 9.95 6 9.79 920,624 397,802 761,034 557,392
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 39,390 590.00 1.48 39,980 0.00 0.00 12:29 1,096 2.68 میلیون 117.9 میلیارد 1,892.4 39,980 39,800 38,850 40,720 1 320 39,920 1 2,781 39,950 761.58 هزار میلیارد 838.483 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 5.94 8.03 2 654,937 259,944 193,383 721,498
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,650 260.00 2.01 12,910 0.00 0.00 12:29 127 648,498 9.4 میلیارد 10,456.73 12,910 12,800 12,520 13,030 1 10,000 12,720 1 50,000 12,960 1366.445 هزار میلیارد 1.258 میلیارد 275.01 میلیون 96.98 میلیون 5.813 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 10.94 5.61 10.73 312,307 1.996 میلیون 751,748 1.557 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,650 30.00 0.35 8,620 0.00 0.00 12:29 741 5.17 میلیون 45.1 میلیارد 14,973.49 8,620 8,440 8,440 8,700 4 274,750 8,610 1 80,523 8,620 1130.875 هزار میلیارد 4.534 میلیارد 3.716 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 10.99 4.85 2.91 642,706 2.725 میلیون 1.51 میلیون 1.857 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 5,020 90.00 1.76 5,110 0.00 0.00 12:29 1,552 13.12 میلیون 163.8 میلیارد 13,069.83 5,110 5,030 5,010 5,100 22 1,042,999 5,010 1 40,000 5,100 1056.72 هزار میلیارد 1.017 میلیارد 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 10.29 5.75 10.27 2.219 میلیون 11.299 میلیون 11.169 میلیون 2.349 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 14,300 10.00 0.07 14,310 0.00 0.00 12:29 1,893 12.95 میلیون 171.2 میلیارد 6,809.26 14,310 14,260 14,150 14,440 1 800 14,250 1 3,785 14,380 962.64 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 11.81 6.48 11.31 2.699 میلیون 2.058 میلیون 4.207 میلیون 550,001
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,150 120.00 1.06 11,270 0.00 0.00 12:29 350 3.67 میلیون 46.2 میلیارد 2,293.96 11,270 11,190 11,060 11,480 1 500 11,030 1 650 11,190 519.41 هزار میلیارد 495.807 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 5.39 5.01 5.26 570,266 305,000 869,766 5,500
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 15,170 210.00 1.37 15,380 0.00 0.00 12:29 1,781 4.07 میلیون 155.8 میلیارد 5,332.97 15,380 15,380 15,020 15,630 1 1,500 15,410 3 2,058 15,410 396.3 هزار میلیارد 571.18 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 6.92 8.34 0.86 3.378 میلیون 58,014 3.007 میلیون 429,257
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 33,660 560.00 1.64 34,220 0.00 0.00 12:29 1,215 1.65 میلیون 71.2 میلیارد 1,784.01 34,220 33,950 33,510 34,980 1 453 34,670 1 1,457 34,690 348.365 هزار میلیارد 319.58 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 4.77 5.98 1.63 1.821 میلیون 672,020 2.493 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 6,250 70.00 1.11 6,320 0.00 0.00 12:29 1,885 5.87 میلیون 70.6 میلیارد 7,828.93 6,320 5,970 5,900 6,440 1 960 6,000 2 161,374 6,010 362.734 هزار میلیارد 263.398 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 3.39 10.87 2.46 38.802 میلیون 239,416 37.099 میلیون 1.943 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,790 20.00 0.26 7,770 0.00 0.00 12:29 601 2.98 میلیون 24.2 میلیارد 8,380.32 7,770 7,770 7,720 7,900 2 20,000 7,690 1 13,031 7,710 387.512 هزار میلیارد 834.461 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 8.01 4.58 1.4 10.758 میلیون 1.185 میلیون 4.601 میلیون 7.342 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,490 40.00 0.42 9,450 0.00 0.00 12:29 804 6.82 میلیون 56.7 میلیارد 8,601.81 9,450 9,210 9,200 9,690 2 10,000 9,510 147 10,273,391 9,520 227.265 هزار میلیارد 265.254 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 59.366 میلیون 43.877 میلیون 42.269 میلیون 6.09 4.34 5.87 26.115 میلیون 41.49 میلیون 31.206 میلیون 36.398 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 38,000 370.00 0.96 38,370 0.00 0.00 12:29 309 240,992 12 میلیارد 1,687.96 38,370 37,500 37,500 38,220 1 14,377 37,990 1 8,145 38,180 297.78 هزار میلیارد 255.277 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 37.484 میلیون 79.8 میلیون 40.39 میلیون 5.7 6.14 2.88 535,795 11,807 362,602 185,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 118,430 500.00 0.42 118,930 0.00 0.00 12:29 546 287,011 38.7 میلیارد 801.37 118,930 121,300 118,430 123,250 1 739 121,300 1 26 121,300 267.86 هزار میلیارد 298.285 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 29.691 میلیون 84.693 میلیون 40.101 میلیون 5.93 8.01 2.81 175,086 183,252 330,980 27,358
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 65,500 1,320.00 1.98 66,820 0.00 0.00 12:29 395 686,244 45.3 میلیارد 1,762.4 66,820 65,610 64,850 66,780 1 5,659 66,020 1 150 66,480 335.682 هزار میلیارد 420.536 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 62.323 میلیون 99.985 میلیون 39.282 میلیون 8.68 5.47 3.41 173,879 142,804 285,314 31,369
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 26,140 20.00 0.08 26,160 0.00 0.00 12:29 242 712,643 15.5 میلیارد 2,929.29 26,160 25,300 25,300 26,400 1 33 25,600 1 1,197 25,630 442.602 هزار میلیارد 602.962 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 13.52 12.89 3.12 682,617 2.667 میلیون 2.25 میلیون 1.1 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 97,900 30.00 0.03 97,870 0.00 0.00 12:29 2,274 991,912 72.9 میلیارد 776.36 97,870 98,400 95,260 99,380 1 300 97,700 3 1,130 97,800 261.695 هزار میلیارد 571.497 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 9.99 13.9 1.74 666,156 222,389 888,389 156
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,250 90.00 0.87 10,340 0.00 0.00 12:29 707 5.55 میلیون 51.7 میلیارد 7,678.16 10,340 10,290 10,000 10,400 5 21,307 10,310 2 3,011 10,380 285.2 هزار میلیارد 330.48 میلیون 103.748 میلیون 31 میلیون 9.94 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 9.44 6.28 9.31 1.53 میلیون 3.968 میلیون 4.667 میلیون 831,756
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,230 50.00 0.95 5,280 0.00 0.00 12:29 719 3.04 میلیون 37.4 میلیارد 14,551.51 5,280 5,270 5,130 5,420 1 13,564 5,280 3 239,177 5,300 186.75 هزار میلیارد 267.529 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 44.237 میلیون 166.71 میلیون 33.364 میلیون 5.06 3.82 1.01 1.604 میلیون 307,332 1.529 میلیون 382,709
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 18,040 550.00 2.96 18,590 0.00 0.00 12:29 91 1.52 میلیون 33.1 میلیارد 1,590.85 18,590 17,910 17,910 18,590 1 2,031 18,070 1 1,320 18,160 247.163 هزار میلیارد 267.855 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 45.355 میلیون 97.042 میلیون 32.921 میلیون 6.72 4.88 2.28 73,985 51,143 108,941 16,187
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,833 38.00 1.32 2,871 0.00 0.00 12:29 3,100 63.27 میلیون 170.5 میلیارد 29,628.44 2,871 2,881 2,820 2,990 1 100,000 2,821 1 16,283 2,825 166.798 هزار میلیارد 405.72 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.47 1.93 0.62 246.849 میلیون 17.466 میلیون 195.149 میلیون 69.166 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,480 60.00 0.64 9,420 0.00 0.00 12:29 1,431 3.64 میلیون 63.1 میلیارد 4,356.68 9,420 9,480 9,250 9,580 1 3,600 9,440 5 123,179 9,470 170.053 هزار میلیارد 218.196 میلیون 59.836 میلیون 9.64 میلیون 36.575 میلیون 40.91 میلیون 50.439 میلیون 32.168 میلیون 5.65 4.45 3.6 1.624 میلیون 9.947 میلیون 6.57 میلیون 5.002 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,090 5.00 0.16 3,095 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 22,104.88 3,095 3,134 3,061 3,135 1 200,000 3,123 1 75,000 3,130 168.672 هزار میلیارد 217.425 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.71 2.03 1.54 8.545 میلیون 7.975 میلیون 10.96 میلیون 5.56 میلیون