آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل اسفند 02

زعفران نگین تحویل اسفند 02

آتی بورس کالا 830,000 12,187.00 1.49 817,813 0.00 0.00 1402/12/10 315 1,015 83.01 میلیارد - 817,813 821,000 815,600 830,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل اسفند 02

نقره تحویل اسفند 02

آتی بورس کالا 427,000 2,037.00 0.47 429,037 0.00 0.00 1402/12/10 13 16 686.46 میلیون - 429,037 423,600 423,600 429,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل خرداد 03

صندوق طلای لوتوس تحویل خرداد 03

آتی بورس کالا 256,900 900.00 0.35 257,800 0.00 0.00 1402/12/10 4 4 1.03 میلیارد - 257,800 255,600 254,300 256,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شمش طلای خام تحویل 15 اسفند 02

شمش طلای خام تحویل 15 اسفند 02

آتی بورس کالا 38.505 میلیون 315,000.00 0.82 38.19 میلیون 0.00 0.00 1402/12/10 1 1 38.19 میلیون - 38.19 میلیون 38.2 میلیون 38.2 میلیون 38.775 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین 03

صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین 03

آتی بورس کالا 235,200 1,475.00 0.62 236,675 0.00 0.00 1402/12/10 27 41 9.7 میلیارد - 236,675 234,200 234,200 235,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 03

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 03

آتی بورس کالا 868,000 4,989.00 0.58 863,011 0.00 0.00 1402/12/10 361 1,261 108.83 میلیارد - 863,011 864,000 857,100 868,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شمش طلای خام تحویل 31 اردیبهشت 03

شمش طلای خام تحویل 31 اردیبهشت 03

آتی بورس کالا 41.3 میلیون 425,334.00 1.04 40.875 میلیون 0.00 0.00 1402/12/10 21 45 1.84 میلیارد - 40.875 میلیون 41.22 میلیون 41.22 میلیون 41.68 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل مرداد 03

صندوق طلای لوتوس تحویل مرداد 03

آتی بورس کالا 278,600 75.00 0.03 278,675 0.00 0.00 1402/12/10 15 16 4.46 میلیارد - 278,675 278,500 278,500 278,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -