آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 00

آتی بورس کالا 96,000 0.00 0.00 95,973 0.00 0.00 1400/01/14 32 94 902.15 میلیون - - 95,800 95,700 96,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل اردیبهشت 00

نقره تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 202,000 0.00 0.00 201,395 0.00 0.00 1400/01/10 454 1,442 29.04 میلیارد - - 200,100 199,900 202,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل شهریور 00

زعفران نگین تحویل شهریور 00

آتی بورس کالا 132,800 0.00 0.00 132,771 0.00 0.00 1399/12/20 1,873 12,091 160.53 میلیارد - - 132,900 131,800 133,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل فروردین 00

نقره تحویل فروردین 00

آتی بورس کالا 213,800 0.00 0.00 217,694 0.00 0.00 1399/12/12 2,121 6,197 134.91 میلیارد - - 225,000 213,800 225,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 00

پسته تحویل خرداد 00

آتی بورس کالا 1.421 میلیون 0.00 0.00 1.434 میلیون 0.00 0.00 1399/11/29 65 95 13.62 میلیارد - - 1.45 میلیون 1.421 میلیون 1.455 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 00

زعفران نگین تحویل تیر 00

آتی بورس کالا 141,000 10,265.00 6.79 140,441 10,824.00 7.16 1399/11/20 304 1,442 20.25 میلیارد - 151,265 140,300 140,000 141,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 134,700 7,140.00 5.03 134,380 7,460.00 5.26 1399/11/20 210 1,283 17.24 میلیارد - 141,840 134,500 134,100 134,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند 99

زعفران نگین تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 128,100 3,717.00 2.82 128,171 3,646.00 2.77 1399/11/20 193 1,246 15.97 میلیارد - 131,817 128,200 127,900 128,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 99

زیره سبز تحویل بهمن 99

آتی بورس کالا 520,000 13,250.00 2.61 520,000 13,250.00 2.61 1399/11/20 1 1 52 میلیون - 506,750 520,000 520,000 520,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 87,700 4,628.00 5.01 87,700 4,628.00 5.01 1399/11/20 1 1 8.77 میلیون - 92,328 87,700 87,700 87,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 00

پسته تحویل فروردین 00

آتی بورس کالا 1.392 میلیون 24,647.00 1.74 1.399 میلیون 17,600.00 1.24 1399/11/20 17 21 2.94 میلیارد - 1.417 میلیون 1.4 میلیون 1.392 میلیون 1.401 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 99

پسته تحویل بهمن ماه 99

آتی بورس کالا 1.362 میلیون 23,636.00 1.71 1.362 میلیون 23,636.00 1.71 1399/11/20 1 1 136.2 میلیون - 1.386 میلیون 1.362 میلیون 1.362 میلیون 1.362 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای تحویل اسفند 99

زعفران رشته ای تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 86,900 0.00 0.00 86,528 0.00 0.00 1399/11/11 13 28 242.28 میلیون - - 86,200 86,200 87,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اسفند 99

زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 89,100 5,085.00 5.40 89,050 5,135.00 5.45 1399/11/4 2 2 17.81 میلیون - 94,185 89,000 89,000 89,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 99

زعفران نگین تحویل دی 99

آتی بورس کالا 123,600 17,967.00 12.69 141,567 0.00 0.00 1399/10/14 3,280 17,438 246.87 میلیارد - 141,567 123,400 123,100 124,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

آتی بورس کالا 85,900 18,540.00 17.75 104,440 0.00 0.00 1399/10/14 69 113 1.18 میلیارد - 104,440 86,900 85,500 86,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر 99

پسته تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 1.498 میلیون 328,007.00 17.96 1.826 میلیون 0.00 0.00 1399/09/30 246 378 69.02 میلیارد - 1.826 میلیون 1.529 میلیون 1.498 میلیون 1.539 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل آذر 99

زیره سبز تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 562,300 62,300.00 12.46 500,000 0.00 0.00 1399/09/25 1 1 50 میلیون - 500,000 564,000 555,100 564,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,967 0.00 0.00 1,967 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,967 1,967 1,967 1,967 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 18,750 0.00 0.00 18,750 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 18,750 18,750 18,750 18,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,030 0.00 0.00 2,030 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,030 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,810 0.00 0.00 1,810 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,810 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,640 0.00 0.00 1,640 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,640 1,640 1,640 1,640 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,028 0.00 0.00 16,028 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 16,028 16,028 16,028 16,028 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 7,238.5 0.00 0.00 7,238.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 7,238.5 7,239 7,239 7,239 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 486.5 0.00 0.00 486.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 486.5 487 487 487 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,788.5 0.00 0.00 1,788.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,788.5 1,789 1,789 1,789 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,744.5 0.00 0.00 2,744.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,744.5 2,745 2,745 2,745 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 15,975 0.00 0.00 15,975 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 15,975 15,975 15,975 15,975 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,981.5 0.00 0.00 1,981.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,981.5 1,982 1,982 1,982 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,727.5 0.00 0.00 2,727.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,727.5 2,728 2,728 2,728 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,042.5 0.00 0.00 2,042.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,042.5 2,043 2,043 2,043 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,967 0.00 0.00 1,967 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,967 1,967 1,967 1,967 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,810 0.00 0.00 1,810 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,810 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,030 0.00 0.00 2,030 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,030 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 319.5 0.00 0.00 319.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 319.5 320 320 320 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 15,975 0.00 0.00 15,975 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 15,975 15,975 15,975 15,975 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,744.5 0.00 0.00 2,744.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,744.5 2,745 2,745 2,745 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,788.5 0.00 0.00 1,788.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,788.5 1,789 1,789 1,789 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 7,257.5 0.00 0.00 7,257.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 7,257.5 7,258 7,258 7,258 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -