همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 20,701 42.00 0.20 20,700 41.00 0.20 1402/03/13 7,494 181.422 میلیون 3.756 هزار میلیارد - 20,659 20,701 20,700 20,701 25 123,743,674 20,700 10 19,746,114 20,701 - - - - - - - - - - - 106.165 میلیون 75.257 میلیون 53.458 میلیون 127.964 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,195 24.00 0.24 10,196 25.00 0.25 1402/03/13 2,537 154.07 میلیون 1.571 هزار میلیارد - 10,171 10,195 10,195 10,197 17 81,018,931 10,195 2 4,125,210 10,196 - - - - - - - - - - - 90.893 میلیون 63.177 میلیون 98.645 میلیون 55.425 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,054 7.00 0.07 10,055 8.00 0.08 1402/03/13 692 45.647 میلیون 458.97 میلیارد - 10,047 10,059 10,050 10,059 1 10 9,072 1 980,000 10,056 - - - - - - - - - - - 11.249 میلیون 34.398 میلیون 8.922 میلیون 36.724 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,082 19.00 0.19 10,081 18.00 0.18 1402/03/13 308 37.236 میلیون 375.38 میلیارد - 10,063 10,093 10,081 10,093 2 101,825 10,082 2 10,000 10,085 - - - - - - - - - - - 4.173 میلیون 33.063 میلیون 2.476 میلیون 34.76 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,100 20.00 0.33 6,120 0.00 0.00 12:29 5,756 67.823 میلیون 414.74 میلیارد 11,782.94 6,120 6,140 6,090 6,160 5 57,260 6,100 18 566,195 6,110 4896 هزار میلیارد 5.656 میلیارد 2.191 میلیارد 800 میلیون 744.064 میلیون 1.447 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 8.92 3.37 3.04 36.595 میلیون 31.227 میلیون 59.294 میلیون 8.528 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 43,432 96.00 0.22 43,431 95.00 0.22 1402/03/13 3,402 47.853 میلیون 2.078 هزار میلیارد - 43,336 43,431 43,430 43,433 6 518,819 43,431 1 25,095 43,432 - - - - - - - - - - - 17.695 میلیون 30.158 میلیون 18.978 میلیون 28.876 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 500.00 9.80 4,551 549.00 10.76 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 26,649.5 5,100 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 288.827 میلیون 245.844 میلیون 19.457 میلیون 189.596 میلیون 56.248 میلیون 121.558 میلیون 36.857 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 18,079 36.00 0.20 18,078 35.00 0.19 1402/03/13 824 39.565 میلیون 715.27 میلیارد - 18,043 18,078 18,078 18,079 3 211,381,052 18,078 1 39,992,251 18,079 - - - - - - - - - - - 14.473 میلیون 25.092 میلیون 5.369 میلیون 34.196 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,197 23.00 0.23 10,196 22.00 0.22 1402/03/13 383 32.312 میلیون 329.44 میلیارد - 10,174 10,195 10,195 10,197 2 43,126,717 10,195 2 21,785,001 10,197 - - - - - - - - - - - 10.71 میلیون 21.602 میلیون 7.949 میلیون 24.362 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,087 19.00 0.19 10,087 19.00 0.19 1402/03/13 3,392 99.165 میلیون 1 هزار میلیارد - 10,068 10,086 10,086 10,087 165 102,548,342 10,086 99 98,545,804 10,087 - - - - - - - - - - - 80.788 میلیون 18.377 میلیون 66.555 میلیون 32.61 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,460 580.00 2.65 22,100 220.00 1.01 1402/03/13 5,650 51.748 میلیون 1.144 هزار میلیارد - 21,880 21,700 21,390 22,480 1 52,884 22,440 1 665 22,460 - - - - - - - - - - - 35.957 میلیون 15.792 میلیون 44.174 میلیون 7.575 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 16,416 34.00 0.21 16,416 34.00 0.21 1402/03/13 150 16.681 میلیون 273.84 میلیارد - 16,382 16,415 16,415 16,416 1 67,961,427 16,415 1 19,636,925 16,416 - - - - - - - - - - - 1.087 میلیون 15.595 میلیون 501,796 16.18 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,523 21.00 0.47 4,502 0.00 0.00 12:29 3,676 219.162 میلیون 986.68 میلیارد 59,619.72 4,502 4,170 4,165 4,523 247 33,030,735 4,523 1 3,270 4,565 45.02 هزار میلیارد 48.913 میلیون 15.478 میلیون 10 میلیون 3.893 میلیون 11.585 میلیون 14.642 میلیون 4.028 میلیون 11.18 3.89 3.07 204.092 میلیون 15.07 میلیون 31.595 میلیون 187.567 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 23,330 160.00 0.68 23,490 0.00 0.00 12:29 1,580 18.287 میلیون 429.58 میلیارد 11,573.97 23,490 23,210 23,160 23,870 3 40,626 23,320 3 54,953 23,400 1691.28 هزار میلیارد 1.758 میلیارد 432.644 میلیون 72 میلیون 67.18 میلیون 365.464 میلیون 233.845 میلیون 219.092 میلیون 7.72 4.63 7.23 3.872 میلیون 14.415 میلیون 5.633 میلیون 12.654 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 18,427 35.00 0.19 18,426 34.00 0.18 1402/03/13 2,441 38.499 میلیون 709.4 میلیارد - 18,392 18,425 18,425 18,427 68 50,182,660 18,425 50 49,733,884 18,427 - - - - - - - - - - - 27.926 میلیون 10.573 میلیون 17.683 میلیون 20.816 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 4,268 3.00 0.07 4,265 0.00 0.00 12:29 1,664 45.359 میلیون 193.45 میلیارد 27,258.95 4,265 4,311 4,190 4,397 1 88,427 4,267 1 13,273 4,268 125.818 هزار میلیارد 180.206 میلیون 100.723 میلیون 29.5 میلیون 54.389 میلیون 46.334 میلیون 193.749 میلیون 15.276 میلیون 8.24 2.72 0.65 34.991 میلیون 10.368 میلیون 41.871 میلیون 3.488 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,110 35.00 0.68 5,145 0.00 0.00 12:29 3,971 174.066 میلیون 895.52 میلیارد 43,834.31 5,145 5,168 5,045 5,168 3 41,000 5,108 3 292,729 5,110 156.54 هزار میلیارد 2.02 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 5.99 2.14 0.58 164.257 میلیون 9.809 میلیون 135.205 میلیون 38.861 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 14,060 0.00 0.00 14,060 0.00 0.00 12:29 1,090 11.55 میلیون 162.39 میلیارد 10,596.51 14,060 14,050 14,030 14,120 7 434,314 14,050 1 165 14,060 6882.37 هزار میلیارد 7.045 میلیارد 1.269 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 526.781 میلیون 665.853 میلیون 10.28 6.89 13 2.313 میلیون 9.238 میلیون 11.3 میلیون 250,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 35,213 76.00 0.22 35,183 46.00 0.13 1402/03/13 513 23.003 میلیون 809.32 میلیارد - 35,137 35,183 35,182 35,384 1 15,630 35,183 1 15,279 35,213 - - - - - - - - - - - 14.624 میلیون 8.379 میلیون 2.018 میلیون 20.986 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,760 30.00 0.11 26,790 0.00 0.00 12:29 2,882 16.996 میلیون 455.39 میلیارد 5,897.4 26,790 26,760 26,760 27,470 1 100,000 26,360 98 639,292 26,760 80.37 هزار میلیارد 103.314 میلیون 37.204 میلیون 3 میلیون 22.944 میلیون 14.26 میلیون 64.447 میلیون 6.359 میلیون 12.64 5.64 1.25 8.747 میلیون 8.25 میلیون 13.094 میلیون 3.903 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,660 80.00 0.54 14,740 0.00 0.00 12:29 1,372 14.822 میلیون 218.43 میلیارد 10,803.09 14,740 15,000 14,500 15,100 3 7,558 14,650 1 350 14,710 884.4 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 15.42 6.36 3.58 7.096 میلیون 7.725 میلیون 11.151 میلیون 3.671 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,660 140.00 1.43 9,800 0.00 0.00 12:29 746 11.564 میلیون 113.35 میلیارد 15,501.35 9,800 9,490 9,490 9,980 1 10,000 9,670 1 50,000 9,760 9.616 هزار میلیارد 9.828 میلیون 1.477 میلیون 981,249 486,789 990,085 1.166 میلیون 122,753 78.34 9.72 8.25 5.268 میلیون 6.296 میلیون 8.33 میلیون 3.234 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,780 0.00 0.00 8,780 0.00 0.00 1402/03/08 364 10.556 میلیون 92.68 میلیارد 29,000.45 8,780 8,780 8,780 8,780 0 0 0 0 18.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.821 میلیون 5.735 میلیون - 10.556 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 6,150 120.00 1.99 6,030 0.00 0.00 12:29 559 8.076 میلیون 48.8 میلیارد 14,447.62 6,030 6,100 5,920 6,150 1 4,865 6,150 7 504,000 6,160 337.68 هزار میلیارد 385.663 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 9.54 3.64 2.01 2.833 میلیون 5.244 میلیون 6.709 میلیون 1.367 میلیون
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,850 20.00 0.17 11,830 0.00 0.00 12:29 668 7.477 میلیون 88.24 میلیارد 11,193.01 11,830 11,600 11,500 11,900 2 3,444 11,840 2 71,752 11,850 378.56 هزار میلیارد 514.369 میلیون 208.849 میلیون 32 میلیون 135.809 میلیون 73.039 میلیون 226.549 میلیون 33.777 میلیون 11.21 5.18 1.67 2.37 میلیون 5.107 میلیون 7.477 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,890 280.00 2.41 11,610 0.00 0.00 12:29 1,818 15.6 میلیون 181.19 میلیارد 8,580.78 11,610 12,000 11,400 12,000 1 2,200 11,830 1 1,000 11,880 46.44 هزار میلیارد 49.662 میلیون 10.186 میلیون 4 میلیون 3.222 میلیون 6.964 میلیون 3.934 میلیون 3.378 میلیون 13.75 6.67 11.8 10.547 میلیون 5.053 میلیون 9.425 میلیون 6.175 میلیون
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 6,860 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 3,016 40.522 میلیون 278.83 میلیارد 13,435.78 6,880 6,860 6,860 7,110 0 0 0 169 4,178,648 6,860 12.384 هزار میلیارد 12.411 میلیون 4.29 میلیون 1.8 میلیون 27,256 4.263 میلیون 2.152 میلیون 2.099 میلیون 5.9 2.91 5.76 36.416 میلیون 4.106 میلیون 40.289 میلیون 233,132
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 4,220 30.00 0.72 4,190 0.00 0.00 12:29 2,482 30.012 میلیون 125.75 میلیارد 12,091.97 4,190 4,288 4,146 4,338 1 200,000 4,224 6 239,754 4,225 156.119 هزار میلیارد 206.798 میلیون 106.23 میلیون 37.26 میلیون 50.678 میلیون 55.552 میلیون 121.379 میلیون 16.422 میلیون 9.51 2.81 1.29 25.995 میلیون 4.017 میلیون 30.012 میلیون -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 7,780 70.00 0.91 7,710 0.00 0.00 12:29 998 18.802 میلیون 144.98 میلیارد 18,839.45 7,710 7,630 7,410 7,780 21 1,363,026 7,780 1 700 7,970 48.769 هزار میلیارد 62.632 میلیون 21.523 میلیون 6.325 میلیون 13.863 میلیون 7.66 میلیون 28.022 میلیون 1.055 میلیون 46.21 6.37 1.74 14.959 میلیون 3.842 میلیون 17.645 میلیون 1.157 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 24,975 35.00 0.14 24,974 34.00 0.14 1402/03/13 441 8.376 میلیون 209.17 میلیارد - 24,940 24,973 24,973 24,975 22 17,449,794 24,973 2 1,084,005 24,975 - - - - - - - - - - - 4.669 میلیون 3.707 میلیون 2.662 میلیون 5.714 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 2,230 19.00 0.86 2,211 0.00 0.00 12:29 1,201 35.573 میلیون 78.64 میلیارد 29,619.31 2,211 2,180 2,171 2,238 1 140,580 2,230 1 20,000 2,236 32.148 هزار میلیارد 60.902 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 11.02 1.65 3.41 32.294 میلیون 3.279 میلیون 32.863 میلیون 2.71 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,100 4.00 0.10 4,096 0.00 0.00 12:29 1,111 15.731 میلیون 64.56 میلیارد 14,158.96 4,096 4,180 4,087 4,180 2 19,964 4,100 2 95,543 4,110 778.24 هزار میلیارد 1.039 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.24 3.11 1.45 12.554 میلیون 3.177 میلیون 15.681 میلیون 50,000
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 4,440 90.00 1.99 4,530 0.00 0.00 12:29 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 13,923.99 4,530 4,635 4,430 4,635 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 20.192 میلیون 6.017 میلیون 990,000 4.155 میلیون 1.862 میلیون 7.192 میلیون 821,079 19.53 8.61 2.23 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 4,045 15.00 0.37 4,030 0.00 0.00 12:29 1,201 21.001 میلیون 84.63 میلیارد 17,486.39 4,030 4,069 3,970 4,086 1 17,822 4,044 2 158,426 4,045 17.956 هزار میلیارد 26.989 میلیون 12.816 میلیون 4.456 میلیون 9.032 میلیون 3.784 میلیون 20.512 میلیون 10,102 1777.51 4.75 0.88 17.915 میلیون 3.086 میلیون 20.897 میلیون 104,350
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 18,500 110.00 0.59 18,610 0.00 0.00 12:29 1,076 9.217 میلیون 171.53 میلیارد 8,565.73 18,610 18,910 18,490 18,910 1 10,000 18,510 1 56,364 18,610 1888.915 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 9.53 11.14 9.14 6.188 میلیون 3.029 میلیون 4.039 میلیون 5.177 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 17,130 130.00 0.75 17,260 0.00 0.00 12:29 648 5.018 میلیون 86.6 میلیارد 7,744.16 17,260 17,170 17,010 17,500 1 49,000 17,050 1 39,265 17,130 77.67 هزار میلیارد 86.343 میلیون 32.77 میلیون 4.5 میلیون 8.673 میلیون 24.097 میلیون 12.653 میلیون 12.064 میلیون 6.44 3.22 6.14 2.001 میلیون 3.017 میلیون 4.346 میلیون 671,906
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 12,850 50.00 0.39 12,850 50.00 0.39 1402/03/13 65 3.173 میلیون 40.79 میلیارد 5,898.12 12,900 12,900 12,850 12,900 1 400 12,500 9 826,600 12,850 340.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 173,400 3 میلیون - 3.173 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,990 30.00 0.33 9,020 0.00 0.00 12:29 372 3.236 میلیون 29.16 میلیارد 8,698.66 9,020 8,910 8,910 9,060 1 2,200 8,990 1 10,000 9,000 608.85 هزار میلیارد 634.539 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 9.92 8.56 9.75 505,091 2.731 میلیون 1.758 میلیون 1.478 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 10,010 90.00 0.89 10,100 0.00 0.00 12:29 1,452 12.589 میلیون 127.12 میلیارد 8,670.42 10,100 10,050 10,010 10,480 1 1,000 9,350 2 97,363 10,020 30.3 هزار میلیارد 40.334 میلیون 16.123 میلیون 3 میلیون 10.034 میلیون 6.089 میلیون 21.185 میلیون 2.959 میلیون 10.24 4.99 1.43 10.056 میلیون 2.533 میلیون 12.306 میلیون 283,698
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 5,770 70.00 1.23 5,700 0.00 0.00 12:29 426 7.532 میلیون 43.05 میلیارد 17,681.06 5,700 5,640 5,580 5,830 1 5,288 5,710 1 179,202 5,770 133.38 هزار میلیارد 153.019 میلیون 53.496 میلیون 23.4 میلیون 19.639 میلیون 33.858 میلیون 24.424 میلیون 24.241 میلیون 5.5 3.94 5.46 5.276 میلیون 2.257 میلیون 4.836 میلیون 2.696 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,713 5.00 0.11 4,708 0.00 0.00 12:29 727 8.499 میلیون 40.01 میلیارد 11,690.79 4,708 4,850 4,620 4,880 1 1,200 4,712 1 50,000 4,719 32.956 هزار میلیارد 36.827 میلیون 13.195 میلیون 7 میلیون 3.871 میلیون 9.324 میلیون 8.892 میلیون 347,306 94.89 3.53 3.71 6.255 میلیون 2.244 میلیون 7.627 میلیون 872,224
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,830 110.00 0.65 16,940 0.00 0.00 12:29 359 2.479 میلیون 41.92 میلیارد 6,904.28 16,940 16,920 16,520 17,120 1 4,000 16,830 1 1,178 16,840 1642.837 هزار میلیارد 1.689 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 45.956 میلیون 338.312 میلیون 187.554 میلیون 183.26 میلیون 8.97 4.87 8.76 316,228 2.162 میلیون 1.556 میلیون 922,731
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,355 3.00 0.13 2,352 0.00 0.00 12:29 1,541 43.414 میلیون 102.09 میلیارد 28,172.45 2,352 2,350 2,306 2,420 2 14,500 2,355 2 102,166 2,360 72.542 هزار میلیارد 73.695 میلیون 35.78 میلیون 30.843 میلیون 1.153 میلیون 34.626 میلیون 2.448 میلیون 2.277 میلیون 31.86 2.09 29.63 41.292 میلیون 2.122 میلیون 40.971 میلیون 2.443 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 10,050 140.00 1.41 9,910 0.00 0.00 11:32 580 4.156 میلیون 41.19 میلیارد 7,164.98 9,910 9,490 9,490 10,390 1 10,000 10,060 2 23,172 10,160 35.973 هزار میلیارد 47.409 میلیون 19.121 میلیون 3.63 میلیون 11.436 میلیون 7.685 میلیون 12.355 میلیون 3.826 میلیون 9.4 4.68 2.91 2.079 میلیون 2.077 میلیون 4.012 میلیون 143,943
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,840 20.00 0.34 5,820 0.00 0.00 12:29 1,654 18.934 میلیون 110.13 میلیارد 11,447.68 5,820 5,700 5,700 5,880 1 6,776 5,830 3 88,154 5,850 108.834 هزار میلیارد 119.116 میلیون 79.237 میلیون 18.7 میلیون 10.282 میلیون 68.955 میلیون 25.504 میلیون 23.279 میلیون 4.68 1.58 4.27 16.92 میلیون 2.014 میلیون 16.999 میلیون 1.935 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,168 59.00 1.15 5,109 0.00 0.00 12:29 2,009 32.324 میلیون 165.16 میلیارد 16,089.61 5,109 4,940 4,800 5,168 41 3,111,054 5,168 1 20,000 5,210 48.121 هزار میلیارد 57.079 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.87 3.41 4.81 30.324 میلیون 2 میلیون 30.861 میلیون 1.463 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
والبر

سر. البرز

سهام بورس 7,450 100.00 1.36 7,350 0.00 0.00 12:29 561 3.677 میلیون 27.07 میلیارد 6,555.22 7,350 7,420 7,250 7,470 1 47,709 7,450 1 3,000 7,460 99.226 هزار میلیارد 105.539 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 11.79 4.28 11.95 1.729 میلیون 1.949 میلیون 3.677 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,194 20.00 0.20 10,194 20.00 0.20 1402/03/13 92 4.83 میلیون 49.24 میلیارد - 10,174 10,194 10,193 10,194 23 21,507,572 10,193 4 3,835,469 10,194 - - - - - - - - - - - 2.989 میلیون 1.841 میلیون 1.666 میلیون 3.165 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,600 40.00 0.88 4,560 0.00 0.00 12:29 187 2.965 میلیون 13.66 میلیارد 15,858.08 4,560 4,550 4,550 4,640 1 76,204 4,600 2 40,000 4,630 111.72 هزار میلیارد 123.198 میلیون 50.44 میلیون 24.5 میلیون 11.478 میلیون 38.962 میلیون 22.541 میلیون 18.582 میلیون 6.01 2.87 4.96 1.21 میلیون 1.756 میلیون 2.741 میلیون 224,799
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 9,100 120.00 1.34 8,980 0.00 0.00 12:28 317 2.205 میلیون 19.86 میلیارد 6,954.51 8,980 8,870 8,870 9,100 1 612 9,060 2 11,121 9,110 340.926 هزار میلیارد 393.749 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 12.27 5.78 2.5 621,720 1.583 میلیون 2.165 میلیون 40,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 9,090 80.00 0.89 9,010 0.00 0.00 12:29 359 2.712 میلیون 24.56 میلیارد 7,553.69 9,010 9,090 8,930 9,210 1 50,000 9,060 5 12,120 9,100 270.3 هزار میلیارد 317.917 میلیون 134.689 میلیون 30 میلیون 47.617 میلیون 87.072 میلیون 48.051 میلیون 42.037 میلیون 6.43 3.1 5.63 1.138 میلیون 1.574 میلیون 2.284 میلیون 427,548
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 6,210 60.00 0.98 6,150 0.00 0.00 12:29 449 4.398 میلیون 27.04 میلیارد 9,794.08 6,150 6,200 6,050 6,220 1 200,000 6,200 1 5,000 6,210 30.75 هزار میلیارد 33.714 میلیون 8.637 میلیون 5 میلیون 2.964 میلیون 5.673 میلیون 2.825 میلیون 2.529 میلیون 12.16 5.42 10.88 2.832 میلیون 1.565 میلیون 3.505 میلیون 893,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 40,180 90.00 0.22 40,090 0.00 0.00 12:29 769 3.829 میلیون 153.5 میلیارد 4,978.79 40,090 38,650 38,650 41,200 1 500 40,130 3 6,375 40,180 225.506 هزار میلیارد 227.942 میلیون 45.966 میلیون 5.625 میلیون 2.435 میلیون 43.53 میلیون 29.997 میلیون 29.077 میلیون 7.76 5.18 7.52 2.286 میلیون 1.543 میلیون 2.389 میلیون 1.439 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,210 0.00 0.00 12:29 327 2.243 میلیون 18.37 میلیارد 6,857.94 8,210 7,970 7,970 8,280 1 22,917 8,200 3 33,694 8,210 287.35 هزار میلیارد 307.093 میلیون 109.305 میلیون 17.5 میلیون 19.743 میلیون 89.561 میلیون 31.879 میلیون 28.591 میلیون 10.06 3.21 9.01 833,185 1.409 میلیون 1.785 میلیون 457,917
سلام

سلام

صندوق بورس 16,890 340.00 2.05 16,700 150.00 0.91 1402/03/13 326 1.967 میلیون 32.87 میلیارد - 16,550 16,480 16,480 16,900 2 8,341 16,740 1 49 16,890 - - - - - - - - - - - 559,091 1.408 میلیون 1.56 میلیون 407,683
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,890 0.00 0.00 12:29 1,399 13.627 میلیون 107.51 میلیارد 9,740.62 7,890 8,020 7,750 8,190 0 0 0 0 23.67 هزار میلیارد 32.761 میلیون 15.35 میلیون 3 میلیون 9.091 میلیون 6.259 میلیون 34.729 میلیون 2.208 میلیون 10.72 3.78 0.68 12.227 میلیون 1.4 میلیون 12.494 میلیون 1.134 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 18,380 80.00 0.44 18,300 0.00 0.00 12:29 2,575 2.607 میلیون 47.57 میلیارد 1,012.46 18,300 18,060 18,060 18,380 1 555 18,290 4 1,450 18,390 201.3 هزار میلیارد 207.674 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 12.55 10.31 12.36 1.288 میلیون 1.319 میلیون 2.606 میلیون 900
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون