همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دسبحاح

دارو سبحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,000 450.00 2.58 17,000 450.00 2.58 1399/10/30 4 11,804 200.7 میلیون 1,457.27 17,450 17,000 17,000 17,000 2 20,900 16,200 10 990,000 17,000 8.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,110 110.00 4.95 2,220 0.00 0.00 1399/10/29 - - - 2,400 2,220 2,110 - - 0 0 0 935 64,121,262 2,110 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون - 1.58 3.13 10,000 - 10,000 -
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,340 70.00 4.96 1,410 0.00 0.00 1399/10/30 2 10,555 14.1 میلیون 2,906.67 1,410 1,340 1,340 1,340 0 0 0 642 30,384,346 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.766 میلیون 73.548 میلیون 52.316 میلیون 113 73.548 میلیون 21.176 میلیون 21.172 میلیون - 1 3.48 7,500 - 7,500 -
ختراکح

ریخته گری تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,700 170.00 1.47 12,040 510.00 4.42 1399/10/23 2,719 11.33 میلیون 136.4 میلیارد 4,168.07 11,530 14,660 11,000 12,530 1 3,000 11,820 3 17,214 11,850 4.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.562 میلیون - 7.562 میلیون -
سپح

پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,040 1,280.00 6.99 17,020 1,300.00 7.10 1399/10/16 - - - 1,586.49 18,320 21,000 - - 2 1,100 17,030 1 801 17,050 34.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 871,220 232,000 1.103 میلیون -
وسزنجان

سر. استان زنجان

سهام بورس 1,350 70.00 4.93 1,420 0.00 0.00 1399/10/30 1 3,750 5.1 میلیون 10,000 1,420 1,350 1,350 1,350 0 0 0 92 4,889,804 1,350 66.815 هزار میلیارد 66.819 میلیون 65.927 میلیون 47.053 میلیون 3,923 65.923 میلیون 18.852 میلیون 18.847 میلیون - 1.01 3.54 14,049 - 14,049 -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 1,200 60.00 4.76 1,260 0.00 0.00 1399/10/29 - - - 1,660 1,260 1,200 - - 0 0 0 759 54,116,999 1,200 107.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,263 - 4,263 -
وسمرکز

سر. استان مرکزی

سهام بورس 1,330 70.00 5.00 1,400 0.00 0.00 1399/10/24 - - - 7,481 1,400 1,330 - - 0 0 0 598 46,226,409 1,330 109.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 424,670 63,600.00 17.61 361,070 0.00 0.00 1399/10/21 4 229 85.9 میلیون - 361,070 424,670 424,670 424,670 0 0 0 1 18,732 424,670 216.642 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگازح

شیشه و گاز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 20,380 2,260.00 9.98 - 22,640.00 100.00 1399/09/12 - - - 2,104.02 22,640 18,670 - - 1 250 20,070 162 1,184,598 20,380 - - - - - - - - - - - 5.567 میلیون - 5.567 میلیون -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 6,850 30.00 0.44 6,870 10.00 0.15 1399/10/30 - - - 9,305.45 6,880 6,300 - - 0 0 0 0 7.557 هزار میلیارد 8.905 میلیون 2.534 میلیون 900,000 1.337 میلیون 1.197 میلیون 1.184 میلیون 116,025 70.82 6.32 6.39 15.475 میلیون 1.6 میلیون 17.05 میلیون 25,000
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 62,640 210.00 0.33 62,850 0.00 0.00 1399/10/30 - - - 2,355.9 62,850 61,050 - - 0 0 0 2 9,047 62,640 112.496 هزار میلیارد 116.922 میلیون 18.783 میلیون 1.79 میلیون 4.426 میلیون 14.357 میلیون 18.923 میلیون 12.599 میلیون 16 7.84 5.94 444,273 380,291 790,573 33,991
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,220 60.00 4.69 1,280 0.00 0.00 1399/10/24 4 22,465 27.4 میلیون 4,175 1,280 1,220 1,220 1,220 0 0 0 0 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 63.279 میلیون 5 6,577 63.272 میلیون 925,771 922,311 87.72 1.28 87.39 22,465 - 22,465 -
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,200 60.00 4.76 1,260 0.00 0.00 1399/10/29 - - - 4,800 1,260 1,200 - - 0 0 0 131 7,024,978 1,200 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون - 0.93 1.92 37,361 - 37,361 -
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,310 60.00 4.38 1,370 0.00 0.00 1399/09/25 13 170,704 223.6 میلیون 13,131.08 1,370 1,310 1,310 1,310 0 0 0 0 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,524 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 166,704 4,000 170,704 -
کاذرح

فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 26,580 2,950.00 9.99 26,820 2,710.00 9.18 1399/10/23 3,157 11.65 میلیون 312.5 میلیارد 3,690.63 29,530 26,700 26,580 28,800 2 3,744 26,700 1 6,000 26,970 3.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.498 میلیون 1.387 میلیون 6.884 میلیون -
وسکهبو

سر. استان کهگیلویه و بویراحمد

سهام بورس 1,080 50.00 4.42 1,130 0.00 0.00 1399/09/19 - - - 10,000 1,130 1,080 - - 0 0 0 374 25,385,191 1,080 44.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 147,889 - 147,889 -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 - - - 7,413 1,240 1,180 - - 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون 3.23 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,220 60.00 4.69 1,280 0.00 0.00 1399/10/23 2 9,100 11.1 میلیون 7,783.33 1,280 1,220 1,220 1,220 0 0 0 171 9,169,190 1,220 76.178 هزار میلیارد 76.178 میلیون 80.53 میلیون 59.514 میلیون 44 80.53 میلیون 41.258 میلیون 41.257 میلیون 1.85 0.95 1.85 9,100 - 9,100 -
وسیلام

سر. استان ایلام

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/30 3 33,300 39.3 میلیون 6,029.67 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 343 18,403,260 1,180 36.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74,856 - 74,856 -
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,200 20.00 1.69 1,200 20.00 1.69 1399/08/28 6,437 197.21 میلیون 236.4 میلیارد 30,636.89 1,180 1,450 1,170 1,230 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,320 270.00 4.83 5,590 0.00 0.00 1399/09/30 9,550 63.98 میلیون 357.6 میلیارد 6,699.98 5,590 6,100 5,310 6,220 0 0 0 581 6,147,019 5,930 6.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 322,565 3.733 میلیون -
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,000 120.00 1.19 10,290 170.00 1.68 1399/09/4 1,313 7.95 میلیون 81.9 میلیارد 6,058.6 10,120 8,400 9,670 10,930 2 11,545 9,470 1 10,901 9,770 10.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.283 میلیون 84,592 1.813 میلیون 2.554 میلیون
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 37,200 1,480.00 4.14 33,500 2,220.00 6.22 1399/09/9 1,713 2.85 میلیون 100.2 میلیارد 1,662.79 35,720 35,060 33,500 36,700 1 3,517 35,390 2 10,584 35,400 - - - - - - - - - - - 1.445 میلیون - 944,600 500,426
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 350.00 8.41 4,010 150.00 3.61 1399/09/5 - - - 10,255.6 4,160 4,190 - - 14 222,774 3,800 6 206,863 3,800 1.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.301 میلیون 13,178 40.314 میلیون 12 میلیون
شاملاح

معدنی املاح ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 40,000 4,420.00 9.95 41,350 3,070.00 6.91 1399/08/21 1,184 1.339 میلیون 55.37 میلیارد 1,131.1 44,420 54,530 40,000 45,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,990 16,210.00 47.40 35,770 1,570.00 4.59 1399/08/14 1,336 1.746 میلیون 62.44 میلیارد 1,306.67 34,200 36,700 17,990 17,990 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,320 1,139.00 9.35 13,175 994.00 8.16 1399/09/19 - - - 3,711.96 12,181 13,600 - - 4 14,500 13,381 3 59,628 13,381 - - - - - - - - - - - 11.31 میلیون - 11.31 میلیون -
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 67,500 1,750.00 2.53 69,250 0.00 0.00 1399/10/4 1,016 931,075 64.5 میلیارد 916.41 69,250 64,000 65,010 71,800 0 0 0 0 7.652 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 878,305 52,770 926,979 4,096
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 760 30.00 3.80 790 0.00 0.00 1399/10/30 15 456,243 346.7 میلیون 6,685 790 760 760 760 0 0 0 375 30,066,642 760 124.994 هزار میلیارد 124.999 میلیون 218.781 میلیون 158.22 میلیون 5,370 218.776 میلیون 61.726 میلیون 61.707 میلیون - 0.57 2.02 56,750 - 56,750 -
ومعادنح

سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,000 0.00 0.00 14,000 0.00 0.00 1399/09/18 - - - 47,678.85 14,000 15,400 - - 2 914 12,950 100 9,958,068 14,000 - - - - - - - - - - - 41,932 - - 41,932
غالبرح

لبنیات کالبر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,250 0.00 0.00 17,250 0.00 0.00 1399/09/9 10 265,350 4.6 میلیارد 26,535 17,250 17,250 17,250 17,250 0 0 0 0 112 میلیارد - - - - - - - - - - 265,350 - - 265,350
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 58,520 64,810.00 52.55 55,760 67,570.00 54.79 1399/09/12 1 10,000 585.2 میلیون - 123,330 58,520 58,520 58,520 0 0 0 0 223.04 هزار میلیارد - - - - - - - 186.49 - - - 10,000 - 10,000
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 850 40.00 4.49 890 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 13,203.5 890 850 - - 0 0 0 357 28,002,354 850 101.921 هزار میلیارد 101.925 میلیون 161.626 میلیون 114.518 میلیون 3,816 161.622 میلیون 47.015 میلیون 47.064 میلیون - 0.63 2.17 98,721 - 98,721 -
امیدح

تامین سرمایه امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,020 360.00 3.47 10,310 70.00 0.67 1399/09/18 - - - 28,737.5 10,380 11,000 - - 2 9,500 10,800 48 4,715,681 11,000 - - - - - - - - - - - 1.484 میلیون - - 1.484 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/30 17 184,859 181.2 میلیون 7,314.17 1,030 980 980 980 0 0 0 780 54,293,924 980 271.675 هزار میلیارد 271.692 میلیون 367.965 میلیون 263.762 میلیون 17,130 367.948 میلیون 104.084 میلیون 104.071 میلیون - 0.74 2.61 49,668 - 49,668 -
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 9,735.13 1,030 980 - - 0 0 0 1158 77,863,345 980 360.518 هزار میلیارد 360.524 میلیون 493.151 میلیون 350.018 میلیون 5,155 493.146 میلیون 142.886 میلیون 142.877 میلیون - 0.73 2.52 88,581 - 88,581 -