با درآمد ثابت تصمیم

تصمیم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,385 0.06
قیمت پایانی: 21,386 0.06

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,386 پایانی 21,386 13.00
بیشترین 21,386 کمترین 21,385
حجم 507,793 دفعات 82
حد قیمت 19,236 - 23,510 ارزش 10.86 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار 1
414,646 حجم خرید 93,147
38 تعداد فروشنده 1
344,182 حجم فروش 163,611
70,464 تغییر مالکیت 70,464

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد1,048,053 خرید21,385 فروش21,386 تعداد836,389 دستور9
دستور11 تعداد1,000,250 خرید21,384 فروش21,387 تعداد505,000 دستور2
دستور10 تعداد1,000,000 خرید21,384 فروش21,388 تعداد500,000 دستور5
دستور11 تعداد1,000,470 خرید21,382 فروش21,389 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید21,244 فروش21,390 تعداد100,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.23 %
6 ماهه 11.09 %
9 ماهه 16.16 %
1 ساله 21.93 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 21,373 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.946 میلیون دفعات : 259
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 21,346 درصد تغییر : 0.12 حجم : 3.367 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 21,320 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.364 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 21,294 درصد تغییر : 0.12 حجم : 3.425 میلیون دفعات : 279
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 21,268 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 21,243 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.218 میلیون دفعات : 174
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 21,231 درصد تغییر : 0.06 حجم : 9.813 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 21,219 درصد تغییر : 0.18 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 21,181 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.976 میلیون دفعات : 230
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 21,155 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.387 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 21,143 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.316 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 21,131 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.198 میلیون دفعات : 225
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 21,118 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.447 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 21,093 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.427 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 21,068 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.062 میلیون دفعات : 154
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها