به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین(تاصیکو)، گروه صنعتی سپاهان(فسپا)، پتروشیمی نوری(نوری) در روز جاری دوشنبه 1402/01/07 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران