به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت های س. صنایع شیمیایی ایران(شیران)، کربن ایران(شکربن)، سیمان فارس نو(سفانو) در روز جاری شنبه 1401/12/13 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران