به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی نوری(نوری)، کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفی)، پتروشیمی پردیس(شپدیس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران