به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی نوری(نوری)، تولید نیروی برق آبادان(آبادا)، خوراک دام پارس(غدام)، ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس(زپارس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران