توقف نماد معاملاتی (فبستم1)

20 فروردین 1397 - 14:20

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع بسته بندی مشهد در نماد معاملاتی (فبستم1) باتوجه به عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی سال مالی 1396/09/30 متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران