کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 این شرکت، مطابق با مصوبه مورخ 25/05/1396 کمیته محترم درج فرابورس ایران، براساس طبقه بندی جدید در تابلو پایه ج، نماد شرکت صنایع بسته بندی مشهد (فبستم1) به تابلو پایه ج منتقل شده و از امروز دوشنبه مورخ 30/11/1396 آماده انجام معامله در تابلو پایه ج بازار پایه می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار درهر سفارش) جهت نماد معاملاتی مذکور به میزان 50،000 سهم می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران