به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا)، خوراک دام پارس(غدام)، حق تقدم استفاده نشده شرکت گروه دارویی برکت(برکتح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران