به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سررسید آبان ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (فارس) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران