به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران خودرو(هخود108) و(هخود011) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(خودرو) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران