به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های ایران خودرو(خودرو)، ایرانی تولید اتومبیل_سایپا(خساپا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران