به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های سیمان داراب (ساراب)،سیمان هرمزگان (سهرمز)، سیمان کردستان (سکرد)،سیمان اصفهان (سصفها)،سیمان مازندران (سمازن)، سیمان سپاهان (سپاها)و سیمان شرق(سشرق) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران