به اطلاع می رساند، تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، حداقل معاملات روزانه: 240،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 24،000،000 ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران