به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(شوینده)، نفت بهران(شبهرن)و بهساز کاشانه تهران(ثبهساز) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آمادهانجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران