به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی نوری(نوری)، بانک سینا(وسینا)، سرمایه گذاری صنعت نفت(ونفت)، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب'، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران