به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های نفت بهران(شبهرن)، گروه بهمن(خبهمن)، سرمایه گذاری خو ارزمی(وخارزم)،تامین سرمایه امین(امین)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، بانک سینا(وسینا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران