به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضفلا30031) بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد فولاد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران