به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی (هفملی0111) بر روی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد فملی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران