به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ملی صنایع مس ایران (هفملی0111) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد فملی متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران