به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان (ضفلا30031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد فولاد متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران