کارگزاران و سهامدارن محترم، به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی باران در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران و همچنین گشایش نماد معاملاتی باران1 در روز یکشنبه مورخ 1399/08/11، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی باران (باران1) دراسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند.همچنین کارگزاران محترم باید نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذباران ، اقدام فرمایند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس