به اطلاع می رساند؛ طبق زمانبندی صورت گرفته جهت گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مهرماه سال 1399 در نماد معاملاتی (تسه99071)، خواهشمند است دراسرع وقت نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذتسه9907 اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران