به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فجر (بفجر1) حداکثر تا تاریخ 1398/04/30 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران