کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثتوسا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س.توسعه و عمران استان اردبیل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران