کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت صنایع بسته بندی مشهد (فبستم1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (آریان1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 متوقف می شوند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس