به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (بجهرم1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران