کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سایپا دیزل (خکاوه1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1399/02/10 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس