به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سایپا (هساپا207) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (خساپا) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران