به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه)، کربن ایران(شکربن)، غلتک سازان سپاهان(فسازان)، الکتریک خودرو شرق(خشرق)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران