شاخص اطلاعات و ارتباطات

ش.اطلاعات و ارتباطات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: - 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 843.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 844.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 847.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 842.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 837.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 829.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 822.64

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 844.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 845.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 847.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 847.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 508.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 254.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 127.09

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 833.56 836.53 834.05 837.2 -
حمایت 2 (S2) 836.53 838.29 834.43 838.35 -
حمایت 1 (S1) 838.16 839.37 834.81 841.8 837.35
نقطه پیوت (PP) 841.13 841.13 841.13 842.95 840.72
مقاومت 1 (R1) 842.76 842.89 844.78 846.4 841.95
مقاومت 2 (R2) 845.73 843.97 845.16 847.55 -
مقاومت 3 (R3) 847.36 845.73 845.55 851 -