ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

یاقوت | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,873 8.98
قیمت پایانی: 21,905 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,871 پایانی 21,905 0.00
بیشترین 23,873 کمترین 23,871
حجم 20.399 میلیون دفعات 1,246
حد قیمت 19,702 - 24,080 ارزش 446.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
503 تعداد خریدار 3
14.183 میلیون حجم خرید 5.996 میلیون
449 تعداد فروشنده 5
19.979 میلیون حجم فروش 199,751
5.796 میلیون تغییر مالکیت 5.796 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور140 تعداد110,628,102 خرید21,905 فروش21,906 تعداد2,204,831 دستور38
دستور11 تعداد5,943,594 خرید21,904 فروش21,907 تعداد27,609,267 دستور56
دستور6 تعداد5,022,000 خرید21,903 فروش21,908 تعداد1,000,000 دستور1
دستور5 تعداد5,000,000 خرید21,902 فروش21,909 تعداد1,001,065 دستور2
دستور8 تعداد5,006,022 خرید21,901 فروش21,910 تعداد1,001,110 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.25 %
6 ماهه 12.94 %
9 ماهه 19.9 %
1 ساله 28.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 21,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.399 میلیون دفعات : 1,246
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها