با درآمد ثابت کیان

کیان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,621 0.18
قیمت پایانی: 37,619 0.18

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,621 پایانی 37,619 67.00
بیشترین 37,621 کمترین 37,619
حجم 21.565 میلیون دفعات 3,218
حد قیمت 33,858 - 41,380 ارزش 811.26 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
1,225 تعداد خریدار 3
10.647 میلیون حجم خرید 10.918 میلیون
1,319 تعداد فروشنده 7
18.94 میلیون حجم فروش 2.625 میلیون
8.293 میلیون تغییر مالکیت 8.293 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,000,834 خرید37,638 فروش37,638 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید37,637 فروش37,640 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید37,636 فروش37,641 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید37,635 فروش37,642 تعداد1,000,000 دستور1
دستور43 تعداد4,250,000 خرید33,685 فروش37,643 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.24 %
6 ماهه 10.91 %
9 ماهه 16.24 %
1 ساله 22.08 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 37,619 درصد تغییر : 0.18 حجم : 21.565 میلیون دفعات : 3,218
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 37,552 درصد تغییر : 0.11 حجم : 23.843 میلیون دفعات : 2,805
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 37,511 درصد تغییر : 0.11 حجم : 43.066 میلیون دفعات : 3,370
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 37,470 درصد تغییر : 0.12 حجم : 33.564 میلیون دفعات : 3,875
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 37,427 درصد تغییر : 0.10 حجم : 15.049 میلیون دفعات : 2,543
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 37,388 درصد تغییر : 0.05 حجم : 35.507 میلیون دفعات : 2,769
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 37,369 درصد تغییر : 0.05 حجم : 58.565 میلیون دفعات : 2,840
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 37,351 درصد تغییر : 0.16 حجم : 26.408 میلیون دفعات : 3,171
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 37,291 درصد تغییر : 0.11 حجم : 16.669 میلیون دفعات : 2,370
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 37,251 درصد تغییر : 0.05 حجم : 19.711 میلیون دفعات : 2,506
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 37,232 درصد تغییر : 0.05 حجم : 15.19 میلیون دفعات : 2,396
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 37,212 درصد تغییر : 0.05 حجم : 28.635 میلیون دفعات : 2,636
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 37,193 درصد تغییر : 0.16 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 2,983
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 37,135 درصد تغییر : 0.06 حجم : 15.49 میلیون دفعات : 2,436
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 37,114 درصد تغییر : 0.05 حجم : 25.001 میلیون دفعات : 2,442
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 47.00 30,307 حجم : 9.688 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : صایند آخرین : 27.00 10,170 حجم : 536,875 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 65.00 47,878 حجم : 43.551 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آکورد آخرین : 58.00 41,802 حجم : 10.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : پارند آخرین : 16.00 10,140 حجم : 87.224 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,026 حجم : 58.113 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کمند آخرین : 16.00 10,141 حجم : 274.534 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : افران آخرین : 33.00 17,681 حجم : 347.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آسامید آخرین : 25.00 15,995 حجم : 11.709 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها