کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,041 1.13
قیمت پایانی: 10,040 1.14

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 10,146.77
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 10,129.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 10,096.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 10,104.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 10,102.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 10,105.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 10,113.78

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 10,143.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 10,123.7
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 10,085.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10,097.1
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 10,099.1
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 10,110.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 10,141.56

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 10,034 10,036 10,035 10,153 -
حمایت 2 (S2) 10,036 10,037.52 10,035.33 10,095.5 -
حمایت 1 (S1) 10,038 10,038.47 10,035.66 10,157 10,037
نقطه پیوت (PP) 10,040 10,040 10,040 10,099.5 10,039.5
مقاومت 1 (R1) 10,042 10,041.52 10,044.33 10,161 10,041
مقاومت 2 (R2) 10,044 10,042.47 10,044.66 10,103.5 -
مقاومت 3 (R3) 10,046 10,044 10,045 10,165 -