کارین

کارین | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,213 2.06
قیمت پایانی: 10,007 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,205 پایانی 10,007 0.00
بیشترین 10,213 کمترین 10,205
حجم 34.776 میلیون دفعات 185
حد قیمت 9,186 - 11,226 ارزش 348.01 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 1
13.931 میلیون حجم خرید 20.846 میلیون
22 تعداد فروشنده 3
23.053 میلیون حجم فروش 11.723 میلیون
9.123 میلیون تغییر مالکیت 9.123 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور107 تعداد101,452,490 خرید10,007 فروش10,008 تعداد98,444,388 دستور99
دستور11 تعداد10,000,500 خرید10,006 فروش10,009 تعداد10,000,000 دستور10
دستور11 تعداد10,000,183 خرید10,005 فروش10,010 تعداد10,000,000 دستور10
دستور10 تعداد10,000,000 خرید10,004 فروش10,011 تعداد10,000,000 دستور10
دستور10 تعداد10,000,000 خرید10,003 فروش10,012 تعداد10,000,000 دستور10

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.16 %
6 ماهه 0.18 %
9 ماهه 0.17 %
1 ساله 0.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.776 میلیون دفعات : 185
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها