کارین

کارین | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,059 0.06
قیمت پایانی: 10,058 0.05

آخرین معامله

09:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,058 پایانی 10,058 5.00
بیشترین 10,060 کمترین 10,058
حجم 1.805 میلیون دفعات 68
حد قیمت 9,048 - 11,058 ارزش 18.15 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:49
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار 2
843,801 حجم خرید 961,044
15 تعداد فروشنده 1
1.009 میلیون حجم فروش 796,000
165,044 تغییر مالکیت 165,044

عرضه و تقاضا

09:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور195 تعداد19,167,818 خرید10,058 فروش10,059 تعداد69,081 دستور1
دستور80 تعداد8,000,000 خرید10,057 فروش10,060 تعداد265,351 دستور6
دستور82 تعداد8,119,212 خرید10,056 فروش10,061 تعداد20,000,000 دستور200
دستور81 تعداد8,100,000 خرید10,055 فروش10,062 تعداد8,000,000 دستور80
دستور2 تعداد100,100 خرید10,054 فروش10,063 تعداد8,000,000 دستور80

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.14 %
6 ماهه 0.27 %
9 ماهه 0.1 %
1 ساله 0.04 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,053 درصد تغییر : 0.13 حجم : 17.828 میلیون دفعات : 634
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,040 درصد تغییر : 0.14 حجم : 13.716 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,026 درصد تغییر : 0.12 حجم : 17.513 میلیون دفعات : 612
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,014 درصد تغییر : 1.67 حجم : 19.901 میلیون دفعات : 763
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,184 درصد تغییر : 0.12 حجم : 9.977 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,172 درصد تغییر : 0.07 حجم : 22.938 میلیون دفعات : 567
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,165 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.759 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,159 درصد تغییر : 0.12 حجم : 14.358 میلیون دفعات : 426
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,147 درصد تغییر : 0.18 حجم : 4.228 میلیون دفعات : 186
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,129 درصد تغییر : 0.05 حجم : 11.798 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.08 حجم : 6.361 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,116 درصد تغییر : 0.05 حجم : 21.75 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,111 درصد تغییر : 0.16 حجم : 30.1 میلیون دفعات : 710
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,095 درصد تغییر : 0.07 حجم : 12.209 میلیون دفعات : 379
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,088 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.548 میلیون دفعات : 263
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها