کارا

کارا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,300 0.08
قیمت پایانی: 12,298 0.07

آخرین معامله

09:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,298 پایانی 12,298 8.00
بیشترین 12,300 کمترین 12,298
حجم 14.903 میلیون دفعات 166
حد قیمت 11,061 - 13,519 ارزش 183.28 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:50
حقیقی حقوقی
61 تعداد خریدار 3
4.847 میلیون حجم خرید 10.05 میلیون
48 تعداد فروشنده 5
7.262 میلیون حجم فروش 7.636 میلیون
2.414 میلیون تغییر مالکیت 2.414 میلیون

عرضه و تقاضا

09:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور11 تعداد51,451,540 خرید12,298 فروش12,300 تعداد1,735,170 دستور5
دستور2 تعداد2,024,392 خرید12,297 فروش12,301 تعداد1,500,000 دستور1
دستور1 تعداد1,500,000 خرید12,296 فروش12,302 تعداد1,524,405 دستور2
دستور1 تعداد1,000,000 خرید12,295 فروش12,303 تعداد6,000,000 دستور4
دستور1 تعداد1,000,000 خرید12,294 فروش12,304 تعداد1,500,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.47 %
6 ماهه 11.41 %
9 ماهه 17.29 %
1 ساله 22.9 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,290 درصد تغییر : 0.20 حجم : 106.438 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,266 درصد تغییر : 0.13 حجم : 154.488 میلیون دفعات : 1,010
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 12,250 درصد تغییر : 0.11 حجم : 109.487 میلیون دفعات : 1,200
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,236 درصد تغییر : 0.20 حجم : 203.936 میلیون دفعات : 1,171
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,212 درصد تغییر : 0.06 حجم : 170.953 میلیون دفعات : 1,135
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,205 درصد تغییر : 0.06 حجم : 111.186 میلیون دفعات : 949
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,198 درصد تغییر : 0.06 حجم : 178.841 میلیون دفعات : 912
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,191 درصد تغییر : 0.17 حجم : 117.872 میلیون دفعات : 711
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,170 درصد تغییر : 0.11 حجم : 114.994 میلیون دفعات : 1,030
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,157 درصد تغییر : 0.06 حجم : 62.922 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,150 درصد تغییر : 0.07 حجم : 91.454 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,142 درصد تغییر : 0.06 حجم : 105.491 میلیون دفعات : 812
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,135 درصد تغییر : 0.16 حجم : 56.687 میلیون دفعات : 905
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 12,116 درصد تغییر : 0.07 حجم : 82.459 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 12,108 درصد تغییر : 0.06 حجم : 68.997 میلیون دفعات : 989
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها